4TU.HTM News

News on the developments within the 4TU research centre High-Tech Materials
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen
Research Data Management within the 4TU.Research Centres
Research Data Management within the 4TU.Research Centres
The 4TU.Centre for Research Data announces its report on research data management within the 4TU.Research Centres.
Tuesday 20 March 2018
Dutch Materials 2018
Dutch Materials 2018
This year the 4TU.HTM annual symposium will be held in Utrecht (Jaarbeurs, Beatrix building) on Friday 12 October 2018.
Monday 26 February 2018
4TU.High-Tech Materials search tool
4TU.High-Tech Materials search tool
The new 4TU.HTM web application hightechmaterials.4tu.nl makes it easy to find materials scientists and research groups within 4TU: the University of Twente, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and Wageningen UR. 
Thursday 1 February 2018
ICSM lecture prof. Peter Pallfy-Muhoray, Kent State University
ICSM lecture prof. Peter Pallfy-Muhoray, Kent State University
On Monday 4 December 2017, the Institute of Molecular Systems, Eindhoven University of Technology, hosted prof. Peter Pallfy-Muhoray from the Liquid Crystal Institute of Kent State University. He gave an ICMS lecture entitled Density Functional Theory for Nematics at High Densities.  
Monday 4 December 2017
International Symposium Nano and Micro Scale Damage in Metals
International Symposium Nano and Micro Scale Damage in Metals
Utrecht, 7-9 February 2018 (Registration is open!) 
Tuesday 31 October 2017
New web application 4TU.HTM
New web application 4TU.HTM
At this year's annual symposium Dutch Materials 2017 4TU.HTM has launched a new web application which makes it easy to find materials scientists and research groups within 4TU: the University of Twente, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and Wageningen UR. 
Friday 13 October 2017
4TU.HTM Dutch Materials 2017
4TU.HTM Dutch Materials 2017
This is a report of the third 4TU.HTM annual Symposium 'Dutch Materials' with pictures and Pdf files of posters and presentations.
Friday 13 October 2017
In Memoriam Professor Sieb Radelaar
In Memoriam Professor Sieb Radelaar
Sieb Radelaar was een natuurkundige die in de afgelopen 40 jaar heel grote invloed heeft gehad op de uitoefening van het vakgebied materiaalkunde in Nederland. Hij werd in 1979 benoemd tot hoogleraar Fysische Chemie aan de afdeling Materiaalkunde van de TU Delft, als een van de opvolgers van prof. Burgers. Sieb Radelaar was zowel een uitstekend docent en wetenschapper als een bestuurder met visie. In zijn onderwijs en onderzoek bij de afdeling bleek zijn grote passie voor het vakgebied, maar bracht hij ook zijn visie op het toepassen van materiaalkundige kennis over op studenten. Die visie heeft hij kunnen realiseren in zijn werk als hoogleraar en, later, in het bedrijfsleven. Steeds bleef de combinatie van academische kennis en industriële toepasbaarheid een drijfveer in zijn werk en een inspiratie voor zijn studenten en medewerkers.

In 1998 stond Radelaar aan de basis van het technologisch topinstituut Netherlands Institute for Metals Research (NIMR), een structurele samenwerking tussen industrie, overheid en universiteiten om industrieel toepasbaar fundamenteel onderzoek uit te voeren aan de Nederlandse universiteiten. Als eerste directeur van NIMR, tot 2004, bracht hij industriële en academische onderzoekers tot een hechte samenwerking, die geïnstitutionaliseerd werd in de werkwijze van NIMR en een grote stap voorwaarts bleek voor het metaalkundige onderzoek. Met zijn overtuigende en inspirerende manier van leiding geven en zijn inhoudelijke inzicht en kennis creëerde hij een netwerk van samenwerking en persoonlijke relaties binnen materiaalkundig Nederland, dat nu nog steeds de basis is voor de werking van het Materials innovation institute M2i, de opvolger van NIMR.

Sieb Radelaar, sinds 1987 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, heeft zijn visie voor heel materiaalkundig Nederland kunnen realiseren en daarmee een basis gelegd voor de vruchtbare samenwerking die ook nu nog bijdraagt aan de innovatieve kracht van de Nederlandse materiaalkunde.
Monday 24 April 2017
ECTM 2017 Spring Event
ECTM 2017 Spring Event
Prof.dr. C.P. Wong gave a guest lecture at the ECTM 2017 Spring Event, 18 April. This event combined the IEEE Benelux Components, Packaging and Manufacturing Technology Society (CPMT) technical seminar with a special 4TU.HTM symposium on nanomaterials.
Monday 10 April 2017

4TU.HTM News

Research Data Management within the 4TU.Research Centres
Research Data Management within the 4TU.Research Centres
The 4TU.Centre for Research Data announces its report on research data management within the 4TU.Research Centres.
Tuesday 20 March 2018
Dutch Materials 2018
Dutch Materials 2018
This year the 4TU.HTM annual symposium will be held in Utrecht (Jaarbeurs, Beatrix building) on Friday 12 October 2018.
Monday 26 February 2018
4TU.High-Tech Materials search tool
4TU.High-Tech Materials search tool
The new 4TU.HTM web application hightechmaterials.4tu.nl makes it easy to find materials scientists and research groups within 4TU: the University of Twente, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and Wageningen UR. 
Thursday 1 February 2018
ICSM lecture prof. Peter Pallfy-Muhoray, Kent State University
ICSM lecture prof. Peter Pallfy-Muhoray, Kent State University
On Monday 4 December 2017, the Institute of Molecular Systems, Eindhoven University of Technology, hosted prof. Peter Pallfy-Muhoray from the Liquid Crystal Institute of Kent State University. He gave an ICMS lecture entitled Density Functional Theory for Nematics at High Densities.  
Monday 4 December 2017
International Symposium Nano and Micro Scale Damage in Metals
International Symposium Nano and Micro Scale Damage in Metals
Utrecht, 7-9 February 2018 (Registration is open!) 
Tuesday 31 October 2017
New web application 4TU.HTM
New web application 4TU.HTM
At this year's annual symposium Dutch Materials 2017 4TU.HTM has launched a new web application which makes it easy to find materials scientists and research groups within 4TU: the University of Twente, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and Wageningen UR. 
Friday 13 October 2017
4TU.HTM Dutch Materials 2017
4TU.HTM Dutch Materials 2017
This is a report of the third 4TU.HTM annual Symposium 'Dutch Materials' with pictures and Pdf files of posters and presentations.
Friday 13 October 2017
In Memoriam Professor Sieb Radelaar
In Memoriam Professor Sieb Radelaar
Sieb Radelaar was een natuurkundige die in de afgelopen 40 jaar heel grote invloed heeft gehad op de uitoefening van het vakgebied materiaalkunde in Nederland. Hij werd in 1979 benoemd tot hoogleraar Fysische Chemie aan de afdeling Materiaalkunde van de TU Delft, als een van de opvolgers van prof. Burgers. Sieb Radelaar was zowel een uitstekend docent en wetenschapper als een bestuurder met visie. In zijn onderwijs en onderzoek bij de afdeling bleek zijn grote passie voor het vakgebied, maar bracht hij ook zijn visie op het toepassen van materiaalkundige kennis over op studenten. Die visie heeft hij kunnen realiseren in zijn werk als hoogleraar en, later, in het bedrijfsleven. Steeds bleef de combinatie van academische kennis en industriële toepasbaarheid een drijfveer in zijn werk en een inspiratie voor zijn studenten en medewerkers.

In 1998 stond Radelaar aan de basis van het technologisch topinstituut Netherlands Institute for Metals Research (NIMR), een structurele samenwerking tussen industrie, overheid en universiteiten om industrieel toepasbaar fundamenteel onderzoek uit te voeren aan de Nederlandse universiteiten. Als eerste directeur van NIMR, tot 2004, bracht hij industriële en academische onderzoekers tot een hechte samenwerking, die geïnstitutionaliseerd werd in de werkwijze van NIMR en een grote stap voorwaarts bleek voor het metaalkundige onderzoek. Met zijn overtuigende en inspirerende manier van leiding geven en zijn inhoudelijke inzicht en kennis creëerde hij een netwerk van samenwerking en persoonlijke relaties binnen materiaalkundig Nederland, dat nu nog steeds de basis is voor de werking van het Materials innovation institute M2i, de opvolger van NIMR.

Sieb Radelaar, sinds 1987 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, heeft zijn visie voor heel materiaalkundig Nederland kunnen realiseren en daarmee een basis gelegd voor de vruchtbare samenwerking die ook nu nog bijdraagt aan de innovatieve kracht van de Nederlandse materiaalkunde.
Monday 24 April 2017
ECTM 2017 Spring Event
ECTM 2017 Spring Event
Prof.dr. C.P. Wong gave a guest lecture at the ECTM 2017 Spring Event, 18 April. This event combined the IEEE Benelux Components, Packaging and Manufacturing Technology Society (CPMT) technical seminar with a special 4TU.HTM symposium on nanomaterials.
Monday 10 April 2017