Part of the
4TU.
High-Tech Materials
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
High-Tech Materials
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Annual report

The annual report 2021 of the 4TU.Federation is now online. Part of this is the annual report of the 4TU research centre High-Tech Materials.

4TU.Annual Report 2022

Jaarverslag (Pdf-bestand) / Annual report (Pdf file)
Jaarverslag 2022 4TU.Federatie
Annual report 2022 4TU.Federation

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the centre 4TU.High-Tech Materials.
(page 22 of the Dutch version, page 23 of the English version)

“Connection, representation and innovation are the key values on which we, the federation of technical universities in the Netherlands, base our role and contribution. These values do not stand in isolation, but are fundamentally linked. (...) This annual report will present such examples of successful partnership and cooperation.”
Vinod Subramaniam
Chair of the 4TU.Federation | Chair of the Executive Board, UTwente

Source: 4TU.Federation
Bron: 4TU.Federatie

4TU.Annual Report 2021

Uit het laatste voorwoord van Louise O. Fresco (WUR) als voorzitter 4TU.Federatie: "De 4TU.Federatie, het samenwerkingsverband van de vier Technische Universiteiten van Nederland, zet zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis. De TU’s willen zorgen voor voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek en bevordering van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven en publieke organisaties." Zij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Vinod Subramaniam (UTwente).

Jaarverslag (Pdf-bestand) / Annual report (Pdf file)
Jaarverslag 2021 4TU.Federatie
Annual report 2021 4TU.Federation

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the centre 4TU.High-Tech Materials (pages 20). 

Source: 4TU.Federation

4TU.Annual Report 2020

Het jaar 2020 was bijzonder, ook voor de vier universiteiten. 4TU-voorzitter Louise O. Fresco schrijft hierover in het voorwoord: "De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat alles met alles is verbonden, maar ook dat bestaande trends worden versneld. Maatregelen grijpen op elkaar in en vergen weer nieuwe maatregelen. Er zijn geen simpele oplossingen voor complexe problemen, want ook bij oplossingen blijkt dat alles met elkaar samenhangt. Ook oplossingen moeten dus in samenhang worden gemaakt. Technologie speelt daarbij een essentiële rol, van databeheer en logistiek tot de ontwikkeling van nieuwe apps en AI-applicaties. Maar al die technologische innovaties moeten wel ecologisch, ethisch en economisch verantwoord zijn, en maatschappelijk geaccepteerd worden. Voor samenhangende oplossingen zijn samenwerkende teams nodig. De 4TU.Federatie stimuleert samenwerking tussen de teams van de vier technische universiteiten, creëert kruisbestuiving tussen disciplines en faciliteert zo een transitie naar een nieuw normaal."

Jaarverslag (Pdf-bestand) / Annual report (Pdf file)
Jaarverslag 2020 4TU.Federatie
Annual report 2020 4TU.Federation

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the research centre 4TU.High-Tech Materials (pages 20-21). 

Source: 4TU.Federation

4TU.Annual Report 2019

"Het Jaarverslag 2019 van de 4TU.Federatie is online zowel de Nederlandse als de Engelse versie. Het was een bewogen jaar voor 4TU. Na vele jaren discussiëren werd door het kabinet besloten tot een herverdeling van de universitaire bekostiging richting bÚta en techniek. Door te kiezen voor herverdeling in plaats van een verhoging van de bekostiging zorgde het kabinet voor een diepe kloof tussen de algemene en technische universiteiten.

In 2019 werden ook de eerste concrete resultaten zichtbaar van het programma High Tech for a Sustainable Future. Binnen het Plantenna-programma werd bijvoorbeeld een sensormodule ontwikkeld waarmee een prototype cyberplant draadloos parameters als temperatuur en vochtigheid kan monitoren. Deze zal de komende periode in een netwerk in een kas getest gaan worden.

Het delen en ontsluiten van ontwikkelde kennis en faciliteiten zijn belangrijke doelstellingen van de 4TU.Federatie. Het 4TU.Centre for Engineering Education vernieuwde haar goed bezochte database met onderwijsinnovaties, waar inmiddels 215 projecten en innovaties te vinden zijn.

In oktober droeg Victor van der Chijs de 4TU-voorzittershamer over aan Louise Fresco. Gedurende de vier jaar dat Van der Chijs voorzitter is geweest heeft 4TU een stevige en zichtbare positie in het universitaire landschap gerealiseerd."

Jaarverslag (Pdf-bestand) / Annual report (Pdf file)
Jaarverslag 2019 4TU.Federatie
Annual report 2019 4TU.Federation

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the research centre 4TU.High-Tech Materials (pages 26-27). 

Source: 4TU.Federation

4TU.Annual Report 2018

"In 2018 zijn toenemende studentenaantallen en achterblijvende bekostiging - voor het derde jaar achtereen - de twee hoofdthema’s voor de 4TU.Federatie. Voor het eerst gloort er licht aan de horizon. De sectorplannen zorgen vanaf 2019 voor financiĂ«le ruimte om extra personeel aan te stellen en de commissie Van Rijn zal in 2019 adviseren over de bekostiging van het hoger onderwijs.

In het voorjaar van 2018 zijn er zijn vijf programma’s geselecteerd die onder het thema High Tech for a Sustainable Future (HTSF) nieuwe wetenschapskernen gaan creĂ«ren door het invullen van nieuwe tenure-trackposities en aanstellen van postdocs. HTSF geeft een nieuwe dimensie aan de samenwerking, waarbij de werving vaak in 4TU-verband en voor meerdere posities tegelijk is gedaan. Door de krachten te bundelen, is de kritische massa groter en kan een programma een grotere impact creĂ«ren, vooral richting maatschappij."

Dit en meer onderwerpen vindt u in het Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2018 4TU.Federatie
Annual report 2018 4TU.Federation

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the research centre 4TU.High-Tech Materials (pages 22-23). 

Source: 4TU.Federation

4TU.Annual Report 2017

The ever increasing number of students, the urgent shortage of engineers on the labor market and the run-up to a new program of activities; these are some of the topics that are covered in the 2017 Annual Report published by the 4TU.Federation.

Jaarverslag 2017 4TU.Federatie
Annual report 2017 4TU.Federation 

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the research centre 4TU.High-Tech Materials (pages 38-39). 

"The primary objective of the 4TU.High-Tech Materials Research Centre (4TU.HTM) is to stimulate and take a fresh approach to outstanding materials science research within the four universities of technology through collaboration and new initiatives relating to both research and education. The researchers involved represent many aspects of materials science, ranging from fundamental to applied research and from nanotechnology to constructions. In this way, 4TU.HTM brings together materials-science research in the Netherlands."

Source: 4TU.Federation


Picture: Marcel Krijger 

4TU.Annual Report 2016 

2016 was a memorable year for the 4TU.Federation. It was the first year in which the federation no longer received any direct financial support from the Dutch Government, and it was the year in which Wageningen University & Research (WUR) became the fourth university of technology to join the federation. The annual report 2016 of the 4TU.Federation, which is to be published today, consists of the activity reports of the federation’s Board’s and Committees, its various research centres, the joint Master’s degree programmes and it reports on the formal external relationships that the 4TU.Federation has built up.

In 2017, the activities carried out over the past period will be wound up as new plans are set in motion for the period of 2018-2021. WUR will play an integral part in these activities and potential opportunities at the interface between Agri & Food and High-Tech will be explored.

Annual report 2016 English (Pdf file)
Annual report 2016 Dutch (Pdf file)

Part of this 4TU.Annual report is the annual report of the research centre 4TU.High-Tech Materials (pages 26-27). 

Source: 4TU.Federation