Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Jaarverslag 2022 beschikbaar

woensdag, 14 juni 2023

Het Jaarverslag 2022 van de 4TU.Federatie is online beschikbaar. In het jaarverslag krijg je een goed beeld van de uiteenlopende initiatieven waarin de technische universiteiten samen optrekken in onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Voorbeelden uit de drie pijlers hiervoor zijn:

ONDERZOEK

- Het verbindende capacitybuildingprogramma 'High Tech for a Sustainable Future' gaat verder met vier nieuwe programma’s waarin wetenschappelijk talenten samenwerken op maatschappelijk relevante thema’s waaronder gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), de hittevrije-groene stad (HERITAGE), groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een lokaal, persoonsgericht voedselsysteem (REDESIGN). 

ONDERWIJS

- Het onderwerp ‘instroom in technisch onderwijs’ stond centraal in 2022. De instroom bij de technische opleidingen blijft achter in verhouding tot de totale instroom. De midtermrapportage van de Sector plan Onderwijs Bètatechniek is afgerond. De actuele voortgang wordt bijgehouden op https://www4tu.nl/onderwijs/sectorplan-betatechniek/.

VALORISATIE

- Het 4TU.Impact activiteitenplan 2022-2025 is van start gegaan. Binnen de vijf pijlers van dit plan zijn uiteenlopende evenementen georganiseerd. De drijvende krachten achter innovatie in Nederland worden belicht in de serie Insightful Innovators.

Download Jaarverslag 2022