Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

1 jun 2013
Workshops 3TU.Bouw om onderzoeksprogramma op te stellen
Iedere workshop behandelde één van de vier thema’s Resource Efficiency, Strategisch Ontwerpen, Infrastructuur & Stad en Bouwintegratie, die eerder waren vastgesteld naar aanleiding van de 3TU.Bouw Kick-off van afgelopen oktober. De workshops leverden interessante discussies op over de huidige staat van de bouwsector en waar deze in de toekomst naar toe moet gaan. Tijdens de verschillende workshops bleken onderwerpen zoals de rollen van opdrachtgevers en ontwerpers, contractvormen en kennismanagement, vaker terug te komen, waarmee de thema’s aangescherpt kunnen worden. Met de uitkomsten van de workshops gaat 3TU.Bouw aan de slag om de thema’s uit te werken in een roadmap voor de Bouwsector. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke acties die hier uit voortkomen in samenwerking met het bedrijfsleven worden opgezet. Dit zal in eerste instantie vorm krijgen in een aantal PDEng-onderzoeksplaatsen.
8 mei 2013
3TU.Datacentrum en DANS bundelen krachten
Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, willen de twee data-archieven hun krachten bundelen op het gebied van duurzame data-archivering.
11 jan 2013
3TU informeert Kamp over onderzoeksfinanciering
Aanleiding was de zorg van de TU’s voor de omvang, kwaliteit en internationale positie van het fundamenteel technologisch onderzoek in Nederland. De TU's gaven aan dat  financiering van het onderzoek onder druk staat.  Teruglopende bestedingen door bedrijven en het wegvallen van subsidies zijn daarvoor in de ogen van de 3TU.Federatie belangrijke oorzaken. Daarnaast kosten de overgang naar het Topsectorenbeleid en op Europees niveau de aanloop naar het Horizon 2020 programma extra voorbereidingstijd waardoor nieuwe middelen pas wat later loskomen. De 3TU.Federatie acht het van belang dat de hiermee  samenhangende reductie van jonge onderzoekers niet tot een negatieve spiraal leidt van minder impulsen en aantrekkelijkheid voor wetenschappelijk toptalent.  Met minister Kamp is besproken welke mogelijkheden er zijn om dit type onderzoek, dat van groot belang is voor de economische activiteiten van de toekomst, op een goed peil te houden. 
27 sep 2012
3TU.Federatie: Koester onze ingenieursopleidingen
In een brief aan de informateurs¬†vragen de bestuurders om aandacht voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De drie technische universiteiten geven aan een belangrijke rol te willen en te kunnen spelen bij het economisch herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat er wordt ge√Įnvesteerd.
27 jul 2012
Nieuw ontwerpersprogramma: Health-Care Systems Design (HSD)
De industrie die gericht is op de gezondheidszorg is een high-tech sector die te maken heeft met uitdagingen op het gebied van multidisciplinaire producten en ontwerpprocessen. Deze sector vraagt daarom om een nieuwe generatie van professionele ontwerpers met overeenkomstige vaardigheden en training, zowel technische als niet-technische. Het post-master ontwerpersprogramma  Health-Care Systems Design (HSD) concentreert zich daarom op prototype ontwikkeling van geautomatiseerde systemen binnen de gezondheidszorg en binnen multidisciplinaire teams.
30 jun 2012
Nieuwe ontwerpersopleiding
Het programma start aan de TU Delft in september 2012. Na succesvolle afronding van het programma verkrijgt de ontwerper de graad Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Chemical Product Design  richt zich op ontwikkelingen in de chemie, persoonlijke verzorging, gezondheidszorg, voeding, halfgeleiderindustrie en energiesector.