Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

3TU.Center for Engineering Education opgericht

woensdag, 30 april 2014
De 3 technische universiteiten intensiveren hun inzet om gezamenlijk het Nederlandse ingenieursonderwijs verder te ontwikkelen en internationaal te profileren. Daartoe zet de 3TU.Federatie het Centre for Engineering Education (CEE) op.

De wereld vraagt om meer en anders opgeleide ingenieurs, die zijn toegerust op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, veiligheid, gezondheid, mobiliteit en milieu.
Onder leiding van opleidingsdirecteur Jan van der Veen (UT) zal er door het 3TU.CEE ingezet worden op het stimuleren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig, effectief en toekomstgericht ingenieursonderwijs. Op verschillende thema’s zal dit ondersteund worden door praktijkrelevant onderzoek. Tevens zullen resultaten (inter-)nationaal gedissemineerd worden. Het CEE wil toonaangevend zijn, waardoor het centrum dé plek wordt voor docenten en wetenschappers met vragen en ambities op het gebied van ingenieursonderwijs.

Kick-off  op 22 september

Om het centrum een vliegende start te geven, zal er op 22 september 2014 een inspirerend Kick-off Event worden georganiseerd in Delft. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van deze dag. OCW-minister Bussemaker heeft al aangegeven graag bij het event aanwezig te zijn.
Binnenkort vindt u op de 3TU-website uitgebreide informatie over het CEE en wat het centrum voor u kan betekenen.