Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Over onderwijs

Op gebied van onderwijs bundelt de 4TU.Federatie haar krachten om de ingenieur van de toekomst op te leiden.

Binnen het 4TU.Centre for Engineering Education (4TU.CEE) wordt intensief samengewerkt op het gebied van onderzoek naar en innovatie van ingenieursonderwijs.

In het sectorplan onderwijs bètatechniek is 4TU trekker van de zeven gezamenlijke projecten om techniekopleidingen aantrekkelijk te maken voor scholieren, om landelijk de opleidingscapaciteit voor deze opleidingen te vergroten en een bijdrage te leveren aan het terugdringingen van de numeri fixi op techniekstudies.

De twintig post-Master-ontwerpersopleidingen (Engineering Doctorates) van de vier TU’s zijn gebundeld in het 4TU.Stan Ackermans Instituut (4TU.SAI).

Onder de noemer ‘4TU.Onderwijs’ is de bestuurscommissie Onderwijs verantwoordelijk voor de planvorming en samenwerking van de 4TU op onderwijsgebied en ziet zij toe op het functioneren van de onderwijscentra (4TU.CEE en 4TU.SAI) en hun besturen. De coördinatie van 4TU.Onderwijs is in handen van de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de vier Technische Universiteiten. 

Leden 4TU.Onderwijs