Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

3TU.Innovation & Technology Conference succesvol

maandag, 9 december 2013
Ruim 300 mensen waren aanwezig op de 3TU.Innovation & Technology Conference van vrijdag 6 december. In Eindhoven presenteerden de 3 technische universiteiten hun voortgang door samenwerking in de diverse 3TU.Research Centres.

Circa 300 bezoekers hebben op de 3TU.Innovation & Technology Conference gezien waartoe de drie Nederlandse Technische Universiteiten gezamenlijk in staat zijn. Het evenement vond plaats op vrijdag 6 december 2013 op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Tijdens de 3TU-conferentie hebben onderzoekers laten zien wat het resultaat is van de investering in onderzoekssamenwerking tussen de drie Nederlandse Technische Universiteiten. De drie universiteiten hadden een interactief en informatief programma samengesteld. Er waren showcases te zien op de Technology Fair, waarbij enthousiaste onderzoekers interessante demo’s lieten zien. Bezoekers konden deelnemen aan interactieve workshops en lezingen op het gebied van high-tech & gezondheidszorg en energie & mobiliteit. Ook vonden er debatten plaats over actuele en toekomstige uitdagingen. In de plenaire sessie heeft nieuwbakken 3TU-voorzitter Dirk Jan van den Berg zijn visie gegeven op de toekomst met zijn Visions, Ambitions and Reality on 3TU cooperation.

Robots, gastransport en zelfrijdende auto’s

De onderwerpen die op de conferentie aan bod kwamen, waren divers. Zo stelde prof. Henk Nijmeijer de vraag: hoe ziet de toekomst van de automobilist er uit? Er zijn immers steeds meer ontwikkelingen die er op wijzen dat de bestuurder op zijn minst een deel van die controle zal gaan afstaan en in een autonoom rijdende auto terecht zal komen of in een soort treintje van auto’s.

Prof. Bendiks Jan Boersma liet zien dat turbulentie-onderzoek helpt om de energiekosten te verlagen. De toevoeging van bepaalde polymeren aan turbulente stromingen door pijpen, geeft een vermindering van de weerstand. In pijplijnen voor gastransport is de toevoeging van polymeren niet mogelijk, maar dit zou wel moeten lukken met vezels. Uit numerieke simulaties en experimenten heeft Boersma in ieder geval al af kunnen leiden dat de potentiële weerstandsreductie aanzienlijk is. Zo’n vermindering van de weerstand in gastransportlijnen zou vervolgens een flinke daling van de energiekosten kunnen opleveren.

En prof. Stefano Stramigioli vroeg zich af of we straks allemaal een robot aan ons ziekenhuisbed zullen hebben. Robotica-experts zijn het er in ieder geval over eens dat robots in medische toepassingen, nieuwe en innovatieve oplossingen kunnen bieden. Dat kan dan zijn op het gebied van protheses, rehabilitatie of operatiesystemen, door de kwaliteit te verhogen en/of de kosten te verlagen.

Cruciaal

Het zijn slechts enkele voorbeelden die de kracht en het belang van samenwerking tussen de drie TU’s illustreren. De 3TU.Federatie stelt zich op het standpunt dat technologie van cruciaal belang is voor toekomstige economische groei, onze welvaart en ons welzijn. Het is daarom noodzakelijk om gezamenlijk de Nederlandse Technologiesector op kracht te brengen en te houden. De 3TU-activiteiten zullen daarom een grote mate van synergie hebben met het afgesloten Techniekpact en de Topsectoren. Onderwijs en Onderzoek zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 Voor een korte impressie van deze dag, bekijk het filmpje.