Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Workshops 3TU.Bouw om onderzoeksprogramma op te stellen

zaterdag, 1 juni 2013
Op 13 en 15 mei organiseerde 3TU.Bouw vier workshops om het bedrijfsleven te betrekken bij het opstellen van een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor de verschillende Bouwkunde en Civiele Techniek faculteiten in Nederland.

Iedere workshop behandelde één van de vier thema’s Resource Efficiency, Strategisch Ontwerpen, Infrastructuur & Stad en Bouwintegratie, die eerder waren vastgesteld naar aanleiding van de 3TU.Bouw Kick-off van afgelopen oktober. De workshops leverden interessante discussies op over de huidige staat van de bouwsector en waar deze in de toekomst naar toe moet gaan. Tijdens de verschillende workshops bleken onderwerpen zoals de rollen van opdrachtgevers en ontwerpers, contractvormen en kennismanagement, vaker terug te komen, waarmee de thema’s aangescherpt kunnen worden. Met de uitkomsten van de workshops gaat 3TU.Bouw aan de slag om de thema’s uit te werken in een roadmap voor de Bouwsector. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke acties die hier uit voortkomen in samenwerking met het bedrijfsleven worden opgezet. Dit zal in eerste instantie vorm krijgen in een aantal PDEng-onderzoeksplaatsen.