Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

ANBI

De 4TU.Federatie wordt door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier vindt u de bijbehorende gegevens.

Naam: Stichting financieel beheer federatie van 4 technische universiteiten

Naam kort: 4TU.Federatie

RSIN: 816844732

Contactgegevens:
Marjolein Dohmen-Janssen
secretaris@4tu.nl

Doelstelling
Door samenwerking in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren, middels het afleveren van uitstekend geschoolde personen en middels het genereren van innovaties de Nederlandse kenniseconomie versterken.

Beleidsplan:
Strategie 2020-2025

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vier technische universiteiten die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:
Vinod Subramaniam; voorzitter
Tim van der Hagen; secretaris 
Robert-Jan Smits; penningmeester
Sjoukje Heimovaara

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.