Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Over onderzoek

Binnen 4TU.Onderzoek bundelt de 4TU.Federatie haar krachten voor optimale wetenschappelijke kennisontwikkeling op technologiegebied. Daarmee helpen de vier Technische Universiteiten met het ontwikkelen van slimme oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen en helpen ze de transities te realiseren die hiervoor nodig zijn.

Onderzoekssamenwerking vindt plaats binnen de 4TU.Centres (netwerkorganisaties rondom één wetenschappelijk thema) en ‘High Tech for a Sustainable Future’, een thematisch capacity building programma dat gericht is op het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent en het vinden van antwoorden voor maatschappelijke uitdagingen.

Onder de noemer ‘4TU.Onderzoek’ is de bestuurscommissie Onderzoek verantwoordelijk voor de planvorming en samenwerking van 4TU op onderzoeksgebied en ziet zij toe op het functioneren van de 4TU.Centres en hun besturen. 4TU.Onderzoek wordt gevormd door de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de vier Technische Universiteiten.

Leden 4TU.Onderzoek