Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

High Tech for a Sustainable Future

Binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ (HTSF) geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. Het is een thematisch capacity building programma dat gericht is op het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent en het vinden van antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen.

In 2018 zijn de eerste vijf programma's binnen HTSF gehonoreerd. De multidisciplinaire teams van Precision Medicine, Pride & Prejudice, DeSIRE, Plantenna en Soft Robotics buigen zich over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen en de wereldwijde voedselvraag. Met het aanstellen van 44 tenuretrackers en een vaste wetenschappelijk staf, investeert 4TU in onderzoek voor de lange termijn. Doel is dat de onderzoekers binnen de thema’s eigen onderzoeksprojecten opzetten, financiering binnenhalen en aio’s aannemen. 

HTSF call-2021

Begin september 2021 is een uitvraag gedaan onder alle wetenschappers van de vier TU's om ideeën aan te leveren voor de nieuwe HTSF 2021-call. Inmiddels is er een call gedefinieerd met 3 thema's Lees meer