Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

High Tech for a Sustainable Future

Binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ (HTSF) geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame technologie. Het is een thematisch capacity building programma dat gericht is op het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent en het vinden van antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen.

In 2018 zijn de eerste vijf programma's binnen HTSF gehonoreerd. De multidisciplinaire teams van Precision Medicine, Pride & Prejudice, DeSIRE, Plantenna en Soft Robotics buigen zich over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen en de wereldwijde voedselvraag. Met het aanstellen van 44 tenuretrackers en een vaste wetenschappelijk staf, investeert 4TU in onderzoek voor de lange termijn. Doel is dat de onderzoekers binnen de thema’s eigen onderzoeksprojecten opzetten, financiering binnenhalen en aio’s aannemen.

In 2022 is een tweede Call for proposals uitgegaan en dit leverde vier nieuwe projecten op over gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), het reduceren van hitte in steden (HERITAGE), het ontwikkelen van groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een toekomstbestendig voedselsysteem (REDESIGN). De programma's starten in januari 2023 als er 19 Tenure trackers zijn aangesteld met ondersteunende staf. Lees het persbericht met eerste informatie. Meer nieuws over de programma's volgt op deze website.