Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Verkiezingsdebat over ‘onze’ thema's op 14 mei

woensdag, 30 april 2014
Studenten en wetenschappers maken graag een weloverwogen keuze in het stemhokje. Reden voor de Nederlandse wetenschapsorganisaties om een verkiezingsdebat te organiseren over ‘hun’ thema’s.

Deze wetenschapsorganisaties zijn verenigd in de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de 3TU Federatie en het Montesquieu Instituut.

Thema

Centraal zal staan “De horizon van 2020: de bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan welzijn en welvaart in Europa”
Wat is de invloed van Nederlandse universiteiten en wetenschapsorganisaties op Europese besluitvorming? Welke kansen en uitdagingen liggen er? En wat zijn de gevolgen van Europese regelgeving voor de academische wereld?

De verschillende politieke partijen zijn uitgenodigd voor een verkiezingsdebat in de Aula van de TU Delft op woensdag 14 mei, van 16.45 uur tot 19.30 uur. De Aula is een toonaangevende locatie, het auditorium in dit gebouw biedt ruimte aan ca. duizend bezoekers. Aanwezig is een divers publiek uit – vooral – de academische wereld; studenten, onderzoekers, docenten, en medewerkers van de organiserende partijen (VSNU, KNAW, NWO, 3TU.Federatie).

Debatvorm

Het verkiezingsdebat bestaat uit drie rondes waarbij verschillende onderwerpen uit het academisch domein centraal staan. Ieder onderwerp wordt kort ingeleid door een wetenschapper, gevolgd door een paneldiscussie met een nationale politicus en een (kandidaat-)Europarlementariër. Het debat wordt live uitgezonden op internet, voor onder meer belangstellenden op de campus van de Universiteit Twente en de TU Eindhoven. De partijen die in ieder geval voor dit debat zijn benaderd zijn VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en de SP.

Programma

De indeling hieronder weergegeven is tentatief.

17.00 – 17.10 uur – Welkomstwoord en introductie van de debatleider door de voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, Dirk Jan van den Berg.

Eerste ronde: De Europese kenniseconomie
17.10 – 17.20 uur – Referaat over onderwijsbeleid door een wetenschapper.
17.20 – 17.40 uur – Reactie door en debat met
1)nationaal politicus
2)kandidaat voor het Europees Parlement

Tweede ronde: Groene economische groei
17.40 – 17.50 uur – Referaat over duurzaam energiebeleid door wetenschapper.
17.50 – 18.10 uur – Reactie door en debat met
1)nationaal politicus
2)kandidaat voor het Europees Parlement

Derde ronde: Naar een Innovatie-Unie
18.10 – 18.20 uur – Referaat over onderzoek en innovatie door Prof. Dr. Leo Kouwenhoven, TU Delft.
18.20 – 18.40 uur – Reactie door en debat met
1)nationaal politicus
2)kandidaat voor het Europees Parlement

18.40 – 18.50 uur - afsluiting namens door een vertegenwoordiger namens de deelnemende organisaties

18.50 – 19.30 uur – Borrel en einde