Part of the
4TU.
High-Tech Materials
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
High-Tech Materials
Close

4TU.Federation

+31(0)6 48 27 55 61

secretaris@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Kick-off 4TU.Responsible Sustainability Challenge

Monday, 21 November 2022

The next seven months, the 4TU.Responsible Sustainability Challenge (4TU.RSC) is taking place, an initiative of three centres of the 4TU.Federation: 4TU.High-Tech Materials, 4TU.Energy and 4TU.Ethics & Technology. It is an Honours track intended for motivated and talented master students from the four Technical Universities. Using a Challenge Based Learning approach, they will work with industrial partners, researchers, and societal stakeholders on a case involving sustainability. The focus of these cases is on energy, materials, and ethics.

On Saturday 19 November the kick-off event of the 4TU.RSC hosted by the Honours Office of the UTwente took place on the campus of the University of Twente. Vinod Subramaniam, the chair of the 4TU.Federation and of the UTwente, welcomed the students and all partners from the universities and beyond to wish them good luck in this Master Honours track.  

Subramaniam praises the students who are participating in this challenge. According to him, ''society urgently needs people like this'' because they ''can bring together knowledge, skills and the right mindset to address the growing complexity of sustainability questions.”

Photo by Dóra Ildikó Csiszár

The Honours Track

A company or public organization introduces a case that a team of 5 to 8 students will work on over a period of seven months. The cases match the themes of the European Union’s Green Deal. The ownership of the challenge lies with the students, as they will formulate the challenge themselves and look for experts that can help them progress further. Academic experts monitor the quality, scope and feasibility of the challenge.

The students are challenged on all fronts during this track. Sylvie Wigmans, one of the participants says: “Not only will this challenge require both creative and analytical thinking, also complex teamwork will be a point of attention. I am looking forward to meeting students from Eindhoven and Twente to work together on our future!”


“With the increasing need to be more responsible for our footprint and impact on the world, our society needs this type of people. You, who can bring together knowledge, skills and the right mind-set to address the growing complexity of sustainability questions.”
Vinod Subramaniam
Chair 4TU.Federation


A core team of three lecturers represents the collaborating 4TU.Centres in this challenge. This creates a multidisciplinary approach that includes all aspects related to sustainability, from the choice of materials to laws and regulations and acceptance by society. Maja Rücker, one of the core team members says: “The collaboration between the different 4TU.Centres 4TU.Ethics, 4TU.High-Tech Materials and 4TU.Energy enables us to support our students to tackle the challenge with a broad range of perspectives. I am very curious to see the solutions they come up with. “


4TU.Responsible Sustainability Challenge

The 4TU.Responsible Sustainability Challenge is an initiative of the 4TU.Centres High-Tech Materials, Energy and Ethics & Technology. The challenge starts as a pilot in November 2022 and ends with a final presentation in Q4. 

Core team

Dr. Shoshan Abrahami
Materials Science and Engineering, Coordinator 4TU.RSC, TU Delft
Dr. Maja Rücker
Energy Technology, Coordinator 4TU.RSC, TU Eindhoven
Dr. Mina Shahi
Energy Technology, Coordinator 4TU.RSC, UTwente

More information on the 4TU.Responsible Sustainability Challenge

Kick-off 4TU.Responsible Sustainability Challenge

De komende zeven maanden vindt de 4TU.Responsible Sustainability Challenge (4TU.RSC) plaats, een initiatief van drie centres van de 4TU.Federatie: 4TU.High-Tech Materials, 4TU.Energy en 4TU.Ethics & Technology. Het is een Honours track bedoeld voor gemotiveerde, talentvolle master studenten van de vier Technische Universiteiten. Zij gaan, vanuit een Challenge Based Learning benadering, met industriële partners, onderzoekers en maatschappelijke partijen werken aan een casus rondom duurzaamheid. De focus ligt daarbij op energie, materialen en ethiek.

Het kick-off event van de 4TU.RSC werd op zaterdag 19 november georganiseerd door het Honours Office van de UTwente, op de Twentse campus. Vinod Subramaniam, voorzitter van de 4TU.Federatie en van de UTwente, heette de studenten en alle partners vanuit de universiteiten en daarbuiten welkom en wenste hen veel succes bij dit nieuwe Master Honours programma.

Subramaniam prijst de studenten die aan deze challenge deelnemen. Volgens hem heeft de samenleving dit soort mensen dringend nodig "omdat zij door het samenbrengen van kennis, vaardigheden en de juiste mind-set in staat zijn de groeiende complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken." 

Foto: Dóra Ildikó Csiszár

Het Honours traject

Vanuit een bedrijf of een publieke organisatie wordt een casus ingebracht waar een team van 5 tot 8 studenten in een periode van zeven maanden aan gaat werken. De casussen sluiten aan bij de thema’s van de Green Deal van de Europese Unie. Het eigenaarschap van de challenge ligt bij de studenten. Zij formuleren zelf de uitdaging en gaan op zoek naar experts die hen verder kunnen helpen. Academische experts bewaken de kwaliteit, reikwijdte en haalbaarheid van de challenge.

De studenten worden in deze challenge op alle fronten uitgedaagd. Sylvie Wigmans, een van de deelnemers, zegt hierover: "Deze uitdaging vereist niet alleen creatief en analytisch denken, ook complex teamwerk zal een aandachtspunt zijn. Ik kijk ernaar uit om studenten van de andere TU’s te ontmoeten en samen te werken aan onze toekomst!"

“Met de toenemende behoefte om meer verantwoordelijk te zijn voor onze voetafdruk en impact op de wereld, heeft onze samenleving dit soort mensen nodig. Jullie, die kennis, vaardigheden en de juiste mindset kunnen samenbrengen om de groeiende complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.”
Vinod Subramaniam
Voorzitter 4TU.Federatie

Een core team van drie docenten vertegenwoordigen de samenwerkende 4TU.Centres in deze challenge. Dat levert een multidisciplinaire aanpak op waarin alle aspecten worden meegenomen die met duurzaamheid te maken hebben, van de keuze van materialen tot wet- en regelgeving en acceptatie door de samenleving. Maja Rücker, één van de core team leden, zegt hierover: "De samenwerking tussen de 4TU.Centres 4TU.Ethics, 4TU.High-Tech Materials en 4TU.Energy biedt ons de mogelijkheid onze studenten te ondersteunen om de challenge met een breed scala aan perspectieven aan te pakken. Ik ben erg benieuwd naar de oplossingen waar ze mee komen."

4TU.Responsible Sustainability Challenge

De 4TU.Responsible Sustainability Challenge is een initiatief van de 4TU.Centres High-Tech Materials, Energy en Ethics & Technology. De challenge start als pilot in november 2022 en eindigt met een eindpresentatie in het 4e kwartaal.

Core team

Dr. Shoshan Abrahami
Materials Science and Engineering, Coordinator 4TU.RSC, TU Delft
Dr. Maja Rücker
Energy Technology, Coordinator 4TU.RSC, TU Eindhoven
Dr. Mina Shahi
Energy Technology, Coordinator 4TU.RSC, UTwente

Meer informatie over de 4TU.Responsible Sustainability Challenge