Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

5 jul 2022
De nieuwste 4TU Career Special is uit!
Wat ga je doen als je je diploma hebt gehaald? Welke werkgevers zijn interessant, hoe kan de universiteit je helpen je weg te vinden en wat doen alumni die je zijn voorgegaan? Je kunt verschillende inspiratieverhalen van oud-studenten van de vier Nederlandse TU's en meer lezen in de 4TU Career Special. De Special is alleen beschikbaar in Engels.
9 jun 2022
Start vier high tech programma’s voor een duurzame toekomst
Met de toekenning van in totaal 20 miljoen euro aan vier capacity building programma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ (HTSF) geeft de 4TU.Federatie voor de tweede keer een stevige impuls aan onderzoek en onderwijs naar technologieën die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de gehonoreerde HTSF-programma’s werken wetenschappers van de vier technische universiteiten aan een gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), het reduceren van hitte in steden (HERITAGE), het ontwikkelen van groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een toekomstbestendig voedselsysteem (High-tech & data-driven agri-food systems of the future).
1 jun 2022
4TU-wetenschappers schrijven mee aan IPCC-rapporten
De IPCC Assesment reports hebben bijdrages gehad van verschillende Nederlandse auteurs, voornamelijk van de 4TU-universiteiten. De rapporten zijn alarmerend en geven inzicht in de laatste ontwikkelingen en vooruitzichten. We hebben nu al te maken met ruim 1 graden opwarming van de aarde en de gevolgen zijn al merkbaar. Als de temperatuur nog verder stijgt, zullen de gevolgen alleen nog maar toenemen en op een aantal plekken leiden tot onomkeerbare schade.
19 mei 2022
‘Het gaat ons alleen lukken met de kennis van morgen’
De wereld is in transitie. Dat heeft een enorme impact op alle sectoren, waaronder de bouw. 4TU.Bouw zet daarom in op het gezamenlijk ontwikkelen van de kennis van morgen.
17 mei 2022
Jaarverslag 2021 beschikbaar
Het Jaarverslag 2021 van de 4TU.Federatie is vanaf vandaag online beschikbaar. Al bladerend krijgt u een beeld van het brede palet aan activiteiten waarin de technische universiteiten samen optrekken in onderzoek, onderwijs en valorisatie.
15 mei 2022
Using plants as antennae | Plantenna Blog #9
14 apr 2022
Vier TU’s sterk vertegenwoordigd in Groeifondsprojecten
De vier TU’s zijn verheugd dat voor negentien groeifondsvoorstellen waarin zij partner zijn, nationaal geld beschikbaar komt. Deze projecten kregen vandaag te horen dat zij financiering ontvangen uit het Nationaal Groeifonds of dat er geld voor is gereserveerd.
24 mrt 2022
Zes voorstellen ingediend voor subsidie HTSF-2021-call
De 4TU.Federatie heeft zes voorstellen ontvangen die in aanmerking komen voor subsidie uit de HTSF-2021-call. De zes ingediende voorstellen zijn gebaseerd op vijftien Expressions of Interest, die afgelopen oktober zijn ingediend en zijn verdeeld over de drie thema's: built environment, health care and food systems. Afhankelijk van de omvang van de programma's kunnen 3 tot 5 programma's worden gefinancierd.
21 mrt 2022
ZED plaveit de weg voor een batterijloos Internet of Things
Start-up ZED, Zero Energy Development, een spin-off van de TU Delft, ontwikkelde draad- en batterijloze sensoren die werken op de energie die ontstaat door gewoonweg een knop in te drukken. Of door je riem vast te doen. Als studententeam wonnen de on
18 mrt 2022
Nieuwe 4TU.Energy video
In de nieuwe 4TU.Energy video, delen Harry Bitter (WUR), Michael Boot (TU/e) and Wiebren de Jong (TUD) de mogelijkheden van biomassa in de trasitie naar schone energy. Hun doel? Om te versnellen naar een koolstofneutrale samenleving!
15 mrt 2022
Inzet technieksector op Sectorplan Techniek
4TU is verheugd dat het kabinet ruime middelen beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het ministerie van OCW bevestigt dat het van groot belang is om de basis op orde te brengen bij de universiteiten en zet daarvoor vol in op het instrument van sectorplannen.
8 mrt 2022
4TU verwelkomt Vinod Subramaniam als nieuwe voorzitter
De 4TU.Federatie heeft met ingang van 8 maart Vinod Subramaniam (Madras, 1967) van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (Wageningen University & Research) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.
8 mrt 2022
Fysica voor betere medische beeldvorming | 4TU.techtalk # 6
Geneeskunde wordt steeds meer ‘op maat’. One-size-fits-all-benaderingen maken plaats voor gepersonaliseerde behandelingen, bijvoorbeeld voor kanker en hart- en vaatziekten. In het 4TU-programma Precision Medicine werken wetenschappers aan dit doel door medische beeldvormingstechnieken te verbeteren. Het is een vruchtbare interactie tussen wetenschap en klinische praktijk.
7 mrt 2022
4TU overhandigt second opinion verduurzaming luchtvaart aan Tweede Kamer
Op 17 februari heeft minister Harbers een door 4TU opgestelde second opinion op het gebied van de verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer. In de second opinion gaan drie hoogleraren van de technische universiteiten in op de factsheet ‘Toekomst verduurzaming luchtvaart: een actualisatie’. Deze factsheet (een update van een al bestaand document) van dr.ing. Paul Peeters (Hogeschool Breda) en ir. Joris Melkert (TU Delft) werd in juni 2021 in de Tweede Kamer gepresenteerd tijdens het Commissiedebat Luchtvaart.   
10 feb 2022
Nederlandse 3D bodyscanner gaat de wereld veroveren
MILabs heeft haar wortels bij de TU Delft en de Universiteit Utrecht, maar na de overname door Rigaku in 2021 is het bedrijf nu klaar om wereldwijd haar innovatieve 3D scanners te leveren.