Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Start samenwerking 4TU.Centres en RUG-instituten op onderzoek en onderwijs

dinsdag, 21 februari 2023

Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en netwerk gaan een aantal van de centres en instituten van de 4TU.Federatie en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) inhoudelijk samenwerken op onderzoek en onderwijs. De RUG wordt partner van de centres 4TU.NIRICT (ICT) en 4TU.HTM (High-Tech Materials) en verkent een samenwerking met de centres 4TU.AMI (Applied Mathematics), 4TU.Energy en 4TU.CEE (Engineering Education).  

De afgelopen jaren werkten de vier Technische Universiteiten en de RUG al samen op bepaalde onderwijs- en onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld via het Sectorplan Techniek. Een structurelere samenwerking op een aantal thema’s, vergroot de mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars netwerk, faciliteiten en expertise. De RUG is naast de vier TU’s de enige Nederlandse universiteit die al decennialang ingenieurs (ir.) opleidt. Ook doet de RUG onderzoek op verschillende thema’s binnen het gebied van engineering.

Hightech materialen voor duurzame toekomst

4TU.HTM en het Groningen Engineering Center (RUG) bundelen de krachten op onderwijs, een community voor jonge materiaalonderzoekers en de organisatie van gezamenlijke materiaalwetenschappelijke activiteiten. Verder kunnen ze elkaar goed aanvullen op het gebied van Advanced Characterisation oftewel geavanceerde technieken om de eigenschappen van materialen in kaart te brengen. Nu we ons in een periode van energie- en materiaaltransities bevinden, zullen er nieuwe soorten materialen ontwikkeld moeten worden om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Arjan Mol, wetenschappelijk directeur van 4TU.HTM en Moniek Tromp, wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials verwachten dat de samenwerking de komende jaren veel gaat opleveren. Tromp (RUG): "Nu is elke samenwerking meer een-op-een, tussen mensen die elkaar toevallig kennen. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat we elkaar makkelijk kunnen vinden, ook voor het verkrijgen van financiering voor grotere projecten waar vaak veel geld mee is gemoeid en je consortia moet vormen."

Lees meer over de samenwerking in het dubbelinterview met Arjan Mol en Moniek Tromp.

Verbreding ICT-onderzoeksveld

4TU.NIRICT en het Groningen Engineering Center gaan gezamenlijk activiteiten organiseren zoals een aantal calls en een community-dag. Ook trekken zij samen op in het ondersteunen van de jonge ICT generatie door te kijken tegen welke hindernissen jonge ICT’ers aanlopen en wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. De voordelen van de samenwerking liggen op het vlak van het vergroten van de poule van onderzoekers, het verbreden van het onderzoeksveld en het versterken van de ICT-community, wat ten goede komt aan de impact van al het ICT-onderzoek in Nederland.

Mark van den Brand, wetenschappelijk directeur van 4TU.NIRICT en Vasilios Andrikopoulos, universitair hoofddocent aan het Groninger Bernoulli Institute, zijn verheugd over de ICT-samenwerking. Van den Brand: “Het Bernoulli Instituut (BI) heeft veel kennis in huis op het gebied van Systems Engineering, bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met de complexiteit van systemen. Ook is het instituut een van de leidende spelers in het Center for Cognitive Systems and Materials, dat hardware, software en AI combineert voor de nieuwe generatie neuromorphic computers. Deze kennis is een goede aanvulling op de informatica en elektrotechniek-expertise van 4TU.NIRICT. Hier kan uiteindelijk onze hele ICT-community van profiteren.’’

Lees ook het nieuwsbericht van 4TU.NIRICT


Meer over 4TU

De 4TU.Federatie verbindt de kennis en expertise van de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er wordt nauw samengewerkt op onderwijsinnovatie in het 4TU.Centre for Engineering Education. De twintig post-Master-ontwerpersopleidingen zijn gebundeld in het 4TU.Stan Ackermans Instituut. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Centres en binnen het programma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Op valorisatiegebied werken de vier TU’s samen in het 4TU.IMPACT-programma.

Meer over de RUG

De¬†Rijksuniversiteit Groningen (RUG)¬†is een internationaal geori√ęnteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. De technische wetenschappen van de RUG zijn ingebed in een brede, algemene universiteit waardoor er een integratie¬†is tussen de technische wetenschappen en de¬†b√®tawetenschappen,¬†sociale- en geesteswetenschappen, en¬†medische¬†wetenschappen.¬†Het technische onderwijs en onderzoek vindt grotendeels plaats binnen de¬†Faculty of Science and Engineering (FSE)¬†maar ook bij een aantal andere faculteiten. Het¬†Groningen Engineering Center (GEC)¬†van de RUG brengt al het technisch onderzoek en onderwijs bij elkaar. Hier¬†werken de technische wetenschappen samen¬†met verschillende andere¬†wetenschapsgebieden aan maatschappelijke thema‚Äôs zoals de energie-¬†en klimaattransitie, gezondheidszorg,¬†circulariteit¬†en digitalisering. ¬†