Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Onderwijscapaciteit vergroten voor arbeidsmarkt van morgen

maandag, 8 mei 2023
Partners bèta onderwijs sector leveren LANDSCAPE rapport op

Vertegenwoordigers uit het b√®tatechniek onderwijs ‚Äď vanuit zowel het WO als het HBO - hebben in samenwerking met het bedrijfsleven het adviesrapport LANDSCAPE opgesteld. Dit rapport biedt een set maatregelen om de onderwijscapaciteit van de focusdisciplines informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde te vergroten en landelijk beter te spreiden. Het uiteindelijke doel is om ¬†meer studenten in deze disciplines op te leiden.

Aanleiding voor het rapport zijn de grote en structurele arbeidsmarktekorten binnen de disciplines informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde (focusdisciplines) en hun relatie met de onderwijscapaciteit. De verwachting is dat tekorten in deze disciplines groter worden door een toenemende vraag naar deze technici vanuit de maatschappij en door een kleinere instroom vanuit het middelbaar onderwijs.

Het aantal banen in de technische sector zal de komende jaren extra moeten toenemen om de maatschappelijke transities en vergrijzing in Nederland het hoofd te bieden. Alleen een geleidelijke groei van bestaande opleidingen uit de focusdisciplines, is onvoldoende om te voorzien in de arbeidsmarktvraag naar voldoende gekwalificeerd personeel.

Sectorbrede maatregelen

De bedoeling van het rapport LANDSCAPE is een kader te bieden wat instellingen autonoom of in samenwerking met elkaar kunnen uitvoeren om de onderwijscapaciteit te vergroten en te spreiden  en zo meer studenten op te leiden in informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Het kader, wat bestaat uit een set maatregelen, werkt versterkend als ze naast elkaar worden ingezet en zijn voornamelijk effectief als ze als samenhangend pakket worden ge√Įmplementeerd.

De maatregelen lopen uiteen van het aanspreken van andere doelgroepen, betere techniekvoorlichting in het basisonderwijs tot een goede toeleiding tot de arbeidsmarkt. Om te zorgen dat deze maatregelen succesvol worden, is steun vanuit het ministerie van OCW en een bijdrage en samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk.

Sectorplan Onderwijs bètatechniek

Het project landelijke spreiding onderwijscapaciteit (LANDSCAPE) is één van de projecten uit het sectorplan onderwijs bètatechniek. In het plan worden zeven gezamenlijke acties gepresenteerd om de opleidingscapaciteit en het aantal afgestudeerden van de bèta- en techniekopleidingen te vergroten. De focus ligt op de disciplines Informatica, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek omdat daar het gat tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt het grootst is. De middelen gemoeid met het sectorplan onderwijs bètatechniek hebben inmiddels geleid tot een grotere opleidingscapaciteit voor de focusdisciplines.

 Adviesrapport lezen? 

Download het sectorplan onderwijs bètatechniek - PDF