Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6Ā  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Start Netherlands Academy of Engineering (NAE). Topexperts uit wetenschap en bedrijfsleven komen samen

dinsdag, 23 mei 2023

Start Netherlands Academy of Engineering (NAE). Top experts uit wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar gebracht in vereniging van Fellows en Young Engineers.

Vandaag is de Netherlands Academy of Engineering (NAE) officieel van start gegaan met de oproep aan de wetenschap en het bedrijfsleven om namen aan te dragen voor nominaties voor de benoeming van NAE Fellows. De 4TU.Federatie heeft samen met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken een financiƫle bijdrage toegezegd om de oprichting van de NAE te realiseren.

Engineering, mensgericht ontwerpen en de onderliggende technische wetenschappen zijn cruciaal voor het vinden van innovatieve oplossingen voor de meest urgente maatschappelijke uitdagingen en transities - variƫrend van klimaatverandering en zorg voor het milieu, tot het waarborgen van toegang tot energie, water, voedsel en gezondheidszorg voor iedereen. De NAE, als de nationale Academy of Engineering van Nederland, gaat de topexperts bij elkaar brengen op het gebied van technologische wetenschappen, toegepast technisch onderzoek, en productontwikkeling uit kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland. De NAE Fellows zullen worden benoemd via een zorgvuldig nominatie- en evaluatieproces, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De installatieceremonie van de NAE Fellows zal in het najaar plaatsvinden.

Tot nu toe beschikte Nederland niet over een publiek gefinancierde, onafhankelijke nationale Academy of Engineering, die de belangrijkste deskundigen en vernieuwers uit wetenschap en bedrijfsleven samenbrengt in een vereniging van Fellows en Young Engineers die gemotiveerd zijn om het verschil te maken door actief deel te nemen aan het intellectuele debat, het creƫren van concrete actieplannen, en het formuleren van onafhankelijke adviezen.

De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat onderschrijven de waarde van de NAE voor Nederland, zowel nationaal als internationaal en stellen naar aanleiding van advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gezamenlijk 500.000 euro per jaar beschikbaar voor een periode van negen jaar. Gedurende deze periode zal de NAE zich verder ontplooien. Verder heeft de 4TU.Federatie een bedrag van 0,6 miljoen euro toegezegd om de oprichting van de NAE te realiseren. De NAE zal streven naar aanvullende financiering door belangrijke spelers in het kennis- en innovatie-ecosysteem.

"Nederland staat sterk op het gebied van toegepaste wetenschap en engineering. Toch ontbrak het in ons land nog aan een organisatie die deskundigen vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar bracht. Tot nu. Juist de maatschappelijke opgaven - denk aan bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie - vragen om oplossingen waar vaak technische wetenschappers en engineers in gezamenlijkheid sneller toe kunnen komen", aldus Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat voegt daaraan toe: ā€œNederland is een ijzersterk kennisland. Maar we slagen er niet voldoende in om onze wetenschappelijke positie om te zetten in innovatieve technologische producten en diensten. De NAE kan in het actief dichter bij elkaar brengen van technische wetenschappen en (maak)industrie inclusief technologische start-ups en scale-ups een waardevolle rol gaan spelen. Dat is goed voor zowel het oplossen van maatschappelijke uitdagingen als voor de kracht van onze economie.ā€

Vinod Subramaniam zegt namens de 4TU.Federatie: "De oprichting van de NAE erkent het belang van de technische wetenschappen in het adresseren van de grote maatschappelijke transities, in samenwerking met andere disciplines. De NAE kan bijdragen aan de broodnodige verdere versterking van ons menselijk kapitaal en onze kennisbasis in engineering, en de Nederlandse engineeringgemeenschap vertegenwoordigen in internationaal verband."

"Samen met veel van onze stakeholders zijn we ervan overtuigd dat de Netherlands Academy of Engineering een unieke rol kan spelen als spin in het web van de Nederlandse technische wetenschappen en het bijbehorende Nederlandse technische kennis- en innovatiesysteem in zijn internationale context, door een forum te bieden voor constructief debat, waar nodig de spil naar actie te orkestreren en te adviseren over oplossingen voor urgente strategische uitdagingen en noodzakelijke verbeteringen in ons systeem", aldus Henk van Houten, voorzitter van het oprichtingsbestuur van de NAE.

De ambities van deĀ NAE op een rij

De NAE streeft naar het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven (multinationale ondernemingen, midden en klein bedrijf, start-ups en scale-ups) en overheden. De NAE zal zich richten op de integratie van technologische wetenschappelijke kennis en inzichten, op samenwerking en uitwisseling van expertise en ideeƫn, op het delen van infrastructuur, op innovatie instrumenten en platforms en op het wegnemen van belemmeringen voor een naadloze vertaling van technologische kennis en inzichten in praktische maatschappelijke oplossingen.

De NAE gaat werken aan verbeteringen van het functioneren van het kennis- en innovatiesysteem, door versterking en een beter begrip van fundamentele technische wetenschappen en het daarmee samenhangende menselijk kapitaal, de valorisatie van kennis, het aantrekken van risicokapitaal voor start-ups en scale-ups en een meer effectieve publiek-private samenwerking. De NAE zal ook ingaan op specifieke strategische innovatievraagstukken, zoals hoe op engineering gebaseerde innovatie, in samenwerking met sociale en geesteswetenschappen, het beste bij kan dragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke transities. Of bijvoorbeeld hoe Nederland zich moet positioneren in relatie tot Europese initiatieven en wetgeving op gebieden zoals het ontwerp en de fabricage van geĆÆntegreerde schakelingen (chips), het delen van data via de Cloud en kunstmatige intelligentie.

Meer informatie

Meer informatie over de NAE is te vinden op www.nae.nl. Contactpersoon: Anouk de Vlieger, anouk.de.vlieger@nae.nl, 06 50637943.

De contactpersoon voor de nominaties voor NAE Fellows is Annelies ten Have, annelies.ten.have@nae.nl.

Op de foto: de NAE Board met van links naar rechts: Inald Lagendijk, Sjoukje Heimovaraa, Henk van Houten, Eline van Beest en Ton van der Steen. Ā© BarbraVerbij