Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Investeren in kennis rendeert

donderdag, 17 november 2022

Reportage van De Financiële Telegraaf over de impact van 4TU

De Financiële Telegraaf maakte een reportage over de impact van de vier technische universiteiten.  Daarvoor werd de campus van Wageningen University & Research bezocht, 4TU-voorzitter Vinod Subramaniam geinterviewd en inzichten gebruikt uit een rapport dat onderzoeksbureau BiGGAR Economics heeft geschreven.

Start-ups en mkb banenmotor

In het artikel geeft Sebastiaan Berendse, directeur waardecreatie van WUR, een impressie van de bedrijvigheid en kennisontwikkeling op zijn campus. Volgens hem zijn de start-ups en mkb’s daar de echte ‘banenmotor’. "Er werken hier op het business science park drieduizend mensen en twee derde is mkb en start-up.” Ook zijn het de kleinere spelers die het meest bijdragen aan waardecreatie, aan het bieden van oplossingen voor de maatschappelijke transities.

Doorslaggevend voor het succes van deze jonge bedrijven zijn de faciliteiten op de campus. Zoals een netwerk van experts die hen kunnen helpen aan relevante contacten en aan kennis over patenten en productlancering.

Investeren in kennis

De reden dat de Nederlandse TU’s zo goed renderen, heeft volgens 4TU-voorzitter Vinod Subramaniam te maken met de goede onderlinge samenwerking en de innovatie-ecosystemen van grote en kleine bedrijven die alle vier de TU’s om zich heen hebben.

Subramaniam benoemt het unieke karakter van deze ecosystemen. Naast de campus van de WUR, is er de campus van de TU Delft met veel living labs, de campus van TU Eindhoven als onderdeel van Brainport met grote high-tech bedrijven en het mkb-georiënteerde kennispark rondom de Universiteit Twente. 

Toch moet er volgens hem meer gebeuren. Als je de investeringen van Nederland naast die van buurlanden legt, scoren we laag. Ook hebben we voor een goed rendement het hbo en het mbo nodig.

Lees hier het artikel >>

Rapport BiGGAR Economics

Gezamenlijk hebben de 4 TU’s een Brits onderzoeksbureau gevraagd hun economische impact te meten, als onderdeel van de totale maatschappelijke impact van 4TU. Het totale jaarlijkse economische effect van de 4TU-universiteiten wordt geraamd op 12,7 miljard euro bruto toegevoegde waarde (GVA) en 102.740 banen. Dit bestaat voor de helft uit directe economische effecten van de universiteiten en voor de helft uit extra economische effecten van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Voor elke euro aan overheidsinvesteringen creëren de 4 TU’s negen euro aan bruto toegevoegde waarde in de Nederlandse economie.

Two-pager met samenvatting van het rapport >>

Hele rapport >>