Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

14 apr 2022
Vier TU’s sterk vertegenwoordigd in Groeifondsprojecten
De vier TU’s zijn verheugd dat voor negentien groeifondsvoorstellen waarin zij partner zijn, nationaal geld beschikbaar komt. Deze projecten kregen vandaag te horen dat zij financiering ontvangen uit het Nationaal Groeifonds of dat er geld voor is gereserveerd.
24 mrt 2022
Zes voorstellen ingediend voor subsidie HTSF-2021-call
De 4TU.Federatie heeft zes voorstellen ontvangen die in aanmerking komen voor subsidie uit de HTSF-2021-call. De zes ingediende voorstellen zijn gebaseerd op vijftien Expressions of Interest, die afgelopen oktober zijn ingediend en zijn verdeeld over de drie thema's: built environment, health care and food systems. Afhankelijk van de omvang van de programma's kunnen 3 tot 5 programma's worden gefinancierd.
21 mrt 2022
ZED plaveit de weg voor een batterijloos Internet of Things
Start-up ZED, Zero Energy Development, een spin-off van de TU Delft, ontwikkelde draad- en batterijloze sensoren die werken op de energie die ontstaat door gewoonweg een knop in te drukken. Of door je riem vast te doen. Als studententeam wonnen de on
18 mrt 2022
Nieuwe 4TU.Energy video
In de nieuwe 4TU.Energy video, delen Harry Bitter (WUR), Michael Boot (TU/e) and Wiebren de Jong (TUD) de mogelijkheden van biomassa in de trasitie naar schone energy. Hun doel? Om te versnellen naar een koolstofneutrale samenleving!
15 mrt 2022
Inzet technieksector op Sectorplan Techniek
4TU is verheugd dat het kabinet ruime middelen beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het ministerie van OCW bevestigt dat het van groot belang is om de basis op orde te brengen bij de universiteiten en zet daarvoor vol in op het instrument van sectorplannen.
8 mrt 2022
4TU verwelkomt Vinod Subramaniam als nieuwe voorzitter
De 4TU.Federatie heeft met ingang van 8 maart Vinod Subramaniam (Madras, 1967) van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (Wageningen University & Research) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.
8 mrt 2022
Fysica voor betere medische beeldvorming | 4TU.techtalk # 6
Geneeskunde wordt steeds meer ‘op maat’. One-size-fits-all-benaderingen maken plaats voor gepersonaliseerde behandelingen, bijvoorbeeld voor kanker en hart- en vaatziekten. In het 4TU-programma Precision Medicine werken wetenschappers aan dit doel door medische beeldvormingstechnieken te verbeteren. Het is een vruchtbare interactie tussen wetenschap en klinische praktijk.
7 mrt 2022
4TU overhandigt second opinion verduurzaming luchtvaart aan Tweede Kamer
Op 17 februari heeft minister Harbers een door 4TU opgestelde second opinion op het gebied van de verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer. In de second opinion gaan drie hoogleraren van de technische universiteiten in op de factsheet ‘Toekomst verduurzaming luchtvaart: een actualisatie’. Deze factsheet (een update van een al bestaand document) van dr.ing. Paul Peeters (Hogeschool Breda) en ir. Joris Melkert (TU Delft) werd in juni 2021 in de Tweede Kamer gepresenteerd tijdens het Commissiedebat Luchtvaart.   
10 feb 2022
Nederlandse 3D bodyscanner gaat de wereld veroveren
MILabs heeft haar wortels bij de TU Delft en de Universiteit Utrecht, maar na de overname door Rigaku in 2021 is het bedrijf nu klaar om wereldwijd haar innovatieve 3D scanners te leveren.
31 jan 2022 - Source: Lizet Beek
Hoe de sensoren van ECsens levens moeten gaan redden in de gezondheidszorg
Ze gaan voor een revolutie in de gezondheidszorg, Pepijn Beekman en Dilu Mathew, oprichters van start-up ECsens, spin-off van de Universiteit Twente. Eind 2019 wonnen ze de 4TU Impact Challenge met hun sensoren om kanker sneller te diagnostiseren.
27 jan 2022
Analysemethode spin-off TU Delft geeft stem aan zwijgende meerderheid
Toen Nixon zijn beroemde speech uitsprak over de zwijgende meerderheid, kon hij niet vermoeden dat 50 jaar later die groep een stem zou krijgen dankzij Populytics; een platform voor burgerparticipatie.
24 jan 2022
Marcel Verweij (WUR) nieuwe wetenschappelijk directeur 4TU.Ethics
Prof. dr. Marcel Verweij (Wageningen University & Research) is als wetenschappelijk directeur begonnen bij het 4TU.Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics). Hij is de opvolger van emeritus hoogleraar Anthonie W.M. Meijers (TU/e).  
13 jan 2022
Laser technology UT spin off maakt het mogelijk vaccins te injecteren zonder naalden
De Universiteit van Twente spin-off FlowBeams werkt aan een technologie om vloeistoffen, zoals vaccins of insuline, te injecteren zonder naalden. Dit verkleint de kans op infecties aanzienlijk en bovendien scheelt het een hoop afval.
11 jan 2022
Max Hendriks (TUD) nieuwe wetenschappelijk directeur 4TU.Built Environment
Max Hendriks (TU Delft Civiele Techniek) is de nieuwe wetenschappelijk directeur van 4TU.Built Environment. Hij heeft het stokje overgenomen van Maarten Hornikx (TU Eindhoven Bouwkunde). 
23 dec 2021
Grote geluidschermen verleden tijd met nieuwe technologie van UT-spinoff
4Silence geeft een draai aan lawaai en je hoort er bijna niks meer van. Met de nieuwe en veelbelovende technologie van 4Silence zijn grote geluidschermen verleden tijd. Hun zogenoemde diffractor buigt geluid van wegen en spoorlijnen af.