Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU standpunt concept-wet ‘Internationalisering in Balans’

maandag, 18 september 2023

Internationale studenten sleutel in het ingenieurstekort

De 4TU.Federatie (4TU) heeft net als Universiteiten van Nederland (UNL) en veel afzonderlijke universiteiten en hogescholen, een online reactie ingediend op de concept-wet ‚ÄėInternationalisering in Balans‚Äô van het Ministerie van OCW. 4TU onderschrijft de reactie van UNL volledig. Daarnaast wil 4TU - vanuit een verantwoordelijkheid voor het opleiden van technisch talent - pleiten voor het toepassen van maatwerk voor de technische opleidingen. Hieronder volgt een samenvatting van de reactie van 4TU.

Naar de volledige reactie van 4TU

Cruciale rol internationale studenten

Het wetsvoorstel ‚ÄėInternationalisering in Balans‚Äô van het Ministerie van OCW heeft tot doel de instroom van internationale studenten te beheersen en het Engelstalig onderwijs in de bachelor opleidingen te beperken.

De getallen laten echter zien dat internationale studenten hard nodig zijn om aan de toenemende vraag naar ingenieurs te kunnen voldoen. Jaarlijks leiden de 4 TU‚Äô s ongeveer 9000 ingenieurs op, terwijl het ROA ‚Äď het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt¬† - een jaarlijks tekort van ruim 3000 academisch geschoolde technici voorspelt voor zowel de hightechindustrie, als voor posities in de duurzame voedselproductie, ingenieurs- en ontwerpbureaus en de (semi-)overheid.

Bovendien zijn hoogopgeleide ingenieurs cruciaal om de grote maatschappelijke transities op het gebied van energie, zorg, woningbouw, duurzaamheid, water en voedsel, te realiseren en dragen ze bij aan de kennispositie en het verdienvermogen van Nederland.

4TU adviseert maatwerk toe te passen voor de technische opleidingen en komt met de volgende aanbevelingen:

Om te voldoen aan de grote vraag naar ingenieurs zijn internationale studenten onmisbaar. Daarom is het cruciaal dat Engelstalige bachelor-opleidingen blijven bestaan.

Voor veel van de internationale wetenschappelijke staf is het niet realistisch om Nederlands te beheersen op een niveau dat vereist is voor universitair onderwijs. Een strikte toepassing van maximaal 1/3 Engelstalig onderwijs in de Bachelor science opleidingen zou betekenen dat een deel van de internationale docenten alleen ingezet kan worden in de Master Science programma’s.

Het verplicht maken van Nederlands taalonderwijs in technische opleidingen maakt de opleidingen minder aantrekkelijk voor internationale studenten, leidt tot inhoudelijke verzwakking (wanneer dit onderdeel moet zijn van het curriculum, zoals voorgesteld voor de BSc) of tot verhoging van de studiedruk (als dit buiten het curriculum verplicht gevolgd moet worden, zoals voorgesteld voor de MSc). Een betere manier is het aanbieden van Nederlandse taalcursussen vanuit een vrijwillig kader.

Gebalanceerd, macrodoelmatig aanbod

 De 4 TU’s willen als domein graag de regie nemen om een gebalanceerd, macrodoelmatig aanbod te realiseren van Nederlands- en Engelstalige BSc-opleidingen in de techniek.

De federatie vraagt om voldoende tijd voor het indienen van een gezamenlijk voorstel. De genoemde termijn van zes maanden vanaf het inwerking treden van de wet, is hiervoor volgens 4TU te kort.

Foto: University  of Twente