Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Brightful Minds 4 | Samenwerking als sleutel tot impact

donderdag, 13 juli 2023
Jonge, getalenteerde wetenschappers die de wereld gaan veranderen met hightech

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek zijn weg vinden naar de maatschappij? Door vanaf een vroeg stadium samen te werken met maatschappelijke actoren, en actief naar manieren te zoeken om je resultaten te communiceren naar de stakeholders voor wie ze relevant zijn, concluderen 4TU onderzoekers Florence Metz en Simona Turco uit eigen ervaring.

Tekst: Sonja Knols

Beeld: Dieuwertje Bravenboer

In de 4-delige serie Brightful Minds maken wetenschapsredacteur Sonja Knols en fotograaf Dieuwertje Bravenboer een ronde langs de tenure trackers van de 4TU High Tech for a Sustainable Future (HTSF) programma’s. Deze talentvolle, vaak jonge wetenschappers vertellen aan welk hightech onderzoek ze werken, welke missie hen drijft en hoe ze hun carrière inrichten. In deze laatste aflevering delen Florence Metz (DeSIRE) en Simona Turco (Precision Medicine) hun ideeën over hoe wetenschappers ervoor kunnen zorgen dat hun onderzoek impact heeft op de maatschappij.

“Als je geen verbinding hebt met de kliniek, kun je nooit iets ontwikkelen waar een patiënt daadwerkelijk iets aan heeft.”
Simona Turco
TU/e

‘Er verschijnen simpelweg iedere dag teveel wetenschappelijke artikelen; stakeholders kunnen via die weg niet op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten die voor hen van belang kunnen zijn,’ zegt Florence Metz, die zich als universitair docent aan de Universiteit Twente bezighoudt met het onderwerp bestuurlijke veerkracht. Daarom zoekt de politicologe actief contact met politici, belangengroepen, milieuorganisaties en andere actoren voor wie de resultaten van haar onderzoek voor het mobiliseren van politieke wil voor duurzame transities, van nut kunnen zijn.

‘Voor een biomedisch ingenieur zoals ik is het van fundamenteel belang om artsen en patiënten te bereiken’, stelt Simona Turco, die aan de Technische Universiteit Eindhoven werkt aan kwantitatieve, modelgedreven analyse van medische beelden en biologische signalen. ‘Als je geen verbinding hebt met de kliniek, kun je nooit iets ontwikkelen waar een patiënt daadwerkelijk iets aan heeft. Bovendien heb je dan geen toegang tot de gegevens die je nodig hebt voor je onderzoek.’

Samenwerken met partners van buiten de academische wereld is een no-brainer als je impact wilt maken, stellen beide 4TU-onderzoekers. ‘Met mijn werk wil ik technologie naar de kliniek brengen. Dat begint met het formuleren van de juiste onderzoeksvraag, die voortkomt uit gesprekken met artsen over problemen die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen’, zegt Turco. ‘En mijn werk draait om overheidsbeleid dat de veerkracht van samenlevingen bevordert en gesteund wordt door een meerderheid van de betrokken actoren. Hoe zou ik dat überhaupt kunnen onderzoeken zonder al die belanghebbenden erbij te betrekken?’ voegt Metz toe.

“Mijn dansvideo bleek een geweldig vehikel om studenten en een breder publiek te informeren over mijn onderzoek. Maar voor andere doelgroepen zou zoiets helemaal niet werken.”
Florence Metz
Universiteit Twente

Convergerende beleidsvoorkeuren

Als onderdeel van het 4TU-programma DeSIRE analyseert Metz de beleidsvoorkeuren van politieke actoren en hoe die voorkeuren in de loop der tijd steeds dichterbij elkaar komen, afhankelijk van factoren zoals sociale invloed of verspreidingsmechanismen. ‘Als politicoloog ben ik geïnteresseerd in wat overheden doen en welk verschil hun acties maken. Meer specifiek richt ik me op milieuonderwerpen, zoals waterkwaliteit of maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Welke onderwerpen halen de politieke agenda? Hoe beïnvloedt de framing van een onderwerp de uiteindelijke beslissing? Hoe beïnvloeden verschillen in politieke systemen de democratische processen en hun uitkomsten? Waarom besluit het ene land bijvoorbeeld tot het inrichten van waterzuiveringsinstallaties, en besluit het andere land juist te voorkomen dat het water überhaupt vervuild raakt?’

De kracht van persoonlijke relaties

Voor haar onderzoek analyseert Metz niet alleen allerlei documentatie over het onderwerp, maar interviewt ze ook regelmatig allerlei belanghebbenden. Eén van de organisaties waarmee ze nauw samenwerkt, is de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). ‘Die band is ontstaan vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid naar waarom zij zo invloedrijk zijn en waarom hun onderzoek zoveel zichtbaarder is dan dat van andere, vergelijkbare organisaties. Ik heb hen benaderd en gevraagd of ik hen een bezoek kon brengen en er een maand om niet kon werken.’ Het is via dit soort persoonlijke relaties met mensen bij verschillende organisaties dat Metz haar netwerk en invloed ziet groeien, zegt ze. ‘In mijn ervaring reageren mensen over het algemeen positief als je ze persoonlijk benadert. Als ik bijvoorbeeld iemand bij een ministerie heb geïnterviewd voor mijn onderzoek, is de kans groot dat ze me later vragen om mijn werk te komen presenteren aan hun collega’s.’

Sciencetainment

Afhankelijk van wie je wilt bereiken, kan het soms nuttig zijn om een out of the box manier te bedenken om je onderzoek te communiceren. Metz besloot bijvoorbeeld in 2015 mee te doen aan de jaarlijkse ‘Dance your PhD’-wedstrijd van AAAS en Science, die ze won. ‘Als gevolg daarvan besteedden media van over de hele wereld aandacht aan mijn onderzoek. Dit bijprojectje, dat me ongeveer twee weken werk in mijn vrije tijd had gekost, leidde tot meer aandacht dan een wetenschappelijk artikel - waar jaren tijd in zit- ooit had kunnen bereiken. Ik werd uitgenodigd voor tv-programma’s, radioprogramma’s, en podcasts, en mijn verhaal kwam zelfs in de roddelbladen terecht.’ Hoe geweldig de ervaring ook was, het had ook zijn nadelen, leerde Metz. ‘Zo’n sciencetainment-project kan ook verkeerd worden opgevat. Ik heb dan ook mijn deel aan negatieve opmerkingen ontvangen. Mijn advies zou zijn: identificeer voordat je begint te communiceren over je onderzoek eerst wie je wilt bereiken met je boodschap, en wat de juiste vorm voor die doelgroep is. Mijn dansvideo bleek een geweldig vehikel om studenten en een breder publiek te informeren over mijn onderzoek. Maar voor andere doelgroepen zou zoiets helemaal niet werken.’

Bouwen op netwerken

Voor Turco begint het bereiken van anderen met het opbouwen van een eigen netwerk op basis van bestaande relaties, zegt ze. Ze maakt deel uit van het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), een grootschalige onderzoekssamenwerking tussen de TU/e, het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Epilepsie- en Slaapcentrum Kempenhaeghe, Royal Philips Eindhoven en andere bedrijven in het Eindhovense ecosysteem. 

‘Via e/MTIC werk ik nauw samen met artsen van het Catharina Ziekenhuis. We hebben gezamenlijke projecten, waarbij meestal een technisch promovendus nauw samenwerkt met een medisch promovendus. Ze helpen elkaar met metingen bij patiënten, het opstellen van de benodigde protocollen en het verkrijgen van de juiste goedkeuringen, en de analyse en interpretatie van gegevens. Dat is een heel synergetische manier van werken, omdat ze een gemeenschappelijk doel hebben.’

Beter zien met bubbels

In haar eigen onderzoek binnen het 4TU Precision Medicine programma ontwikkelt Turco nieuwe beeldvormingstechnieken voor de vroege diagnose van prostaatkanker. ‘We ontwikkelen analysemethoden voor een zogeheten Contrast-Enhanced Ultrasound-techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van minuscule belletjes (met afmetingen in de orde van micrometers) ingekapseld in een * biocompatibel omhulsel die in de bloedbaan van een patiënt worden geïnjecteerd. 

We kunnen deze belletjes gebruiken om het netwerk van bloedvaten te visualiseren dat ontstaat bij groeiende tumoren. Door nog kleinere belletjes te gebruiken (nanometerafmetingen) en specifieke moleculen aan hun oppervlak te hechten, kunnen we ervoor zorgen dat de belletjes zich ophopen in de tumorcellen, waardoor deze duidelijker zichtbaar worden op de echo. We werken nu aan wiskundige modellen om te beschrijven hoe de bubbels zich verplaatsen door de bloedbaan en hoe ze zich in het weefsel verspreiden. Dat is nodig om de beelden die we verkrijgen te analyseren, en om de verschillen te karakteriseren die we zien tussen tumoren en gezond weefsel, en tussen verschillende tumortypes.’

* Biocompatibele materialen zijn verenigbaar met menselijk en/of dierlijk weefsel en dus geschikt voor medische therapie.

Bredere basis

Het heeft zeker voordelen om deel uit te maken van de 4TU-organisatie als je een breed publiek wilt bereiken, daar zijn beide wetenschappers het over eens. Metz hecht veel waarde aan het interdisciplinaire karakter van het 4TU-programma DeSIRE waar ze deel van uitmaakt. ‘Samenwerken met andere disciplines levert mooie inzichten op. En hoewel interdisciplinair werken meer moeite kost, kan het een bron van inspiratie zijn voor je eigen werk. Het is wel cruciaal om iets gemeenschappelijks te vinden tussen alle betrokken onderzoekers. Voor ons was dat systeemdenken. Dat idee is op een heel fundamenteel niveau doorgedrongen in al mijn werk.’ Turco: ‘Voor mij zorgt het feit dat ik deel uitmaak van het Precision medicine-programma ervoor dat ik verschillende klinieken kan bereiken en in contact kom met andere tenure trackers met hun eigen netwerken.’ En dat heeft heel concrete voordelen, zegt ze. ‘We kunnen laboratoria, apparatuur en aanvullende expertise delen. Bovendien krijg ik toegang tot grotere datasets en krijg ik de kans om iets dat ik heb ontwikkeld voor de populatie van één ziekenhuis, te testen op een onafhankelijke dataset van een andere kliniek. Op die manier kan ik evalueren of mijn methode of technologie algemeen genoeg is voor alle ziekenhuizen, wat de kans dat mijn resultaten in de praktijk worden geïmplementeerd enorm vergroot.’

Tenure Track

Een tenure track is een loopbaantraject vanuit universiteiten om jonge, talentvolle onderzoekers langere tijd aan zich te verbinden. Het traject loopt van assistent professor, via adjunct hoogleraar naar hoogleraar. De duur van het traject is ongeveer 10 jaar. Om verder te lezen

Meer over HTSF

Het doel van het programma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) is het stimuleren van thematisch onderzoek tussen de vier technische universiteiten op onderwerpen die samenwerking tussen de 4TU's vereisen en waarvoor het momenteel moeilijker is om extern financiering te verwerven (d.w.z. nieuwe of risicovolle onderwerpen). De maatschappelijk relevante onderzoeksprogramma's trekken nieuw en divers talent aan -waaronder 63 Tenure Trackers- en hebben tot doel maatschappelijke impact te genereren door wetenschappelijke doorbraken. Na een  opstartperiode van vijf jaar is het de bedoeling dat het onderzoek zonder financiering van de 4TU.Federation kan worden voortgezet.

In 2018 ging de eerste ronde HTSF-programma's van start.  Nu, na vijf jaar, zijn de HTSF programma’s van ronde 1  klaar voor hun onafhankelijke bestaan en starten de nieuwe programma’s van ronde 2. Voor de vier nieuwe HTSF programma's is een totaalbedrag van 20 miljoen euro vrijgemaakt.