Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

30 apr 2014
Informatiedag Stan Ackermans Institute
Ben jij klaar voor een tweejarig traineeship, waar je ook nog eens voor betaald wordt? En ben jij ge√Įnteresseerd in technologisch ontwerpen en op zoek naar mogelijkheden om je carri√®re een flinke boost te geven? Dan zijn de ontwerpersopleidingen van 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute (SAI) zeker wat voor jou.
30 apr 2014
Twee nieuwe 3TU.Research Centres van start
Onder leiding van wetenschappelijk directeur professor Dirk Heylen (Universiteit Twente) zal in het onderzoekscentrum ‚ÄėHumans & Technology‚Äô onderzoek gedaan worden naar mens-technologie interactie. In de onderzoekslijnen verenigt het center de informatica, psychologie en industri√ęle ontwerpen en aanverwante disciplines. Zo worden nieuwe vormen van samenwerking verkend met als doel innovatieve ontwikkelingen voor een leefbare techno-wereld.
30 apr 2014
Verkiezingsdebat over ‘onze’ thema's op 14 mei
Deze wetenschapsorganisaties zijn verenigd in de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de 3TU Federatie en het Montesquieu Instituut.
17 apr 2014
E-Learning & Mathematics op AMI-conferentie 13 juni
Op vrijdag 13 juni wordt het jaarlijkse lentecongres van het Applied Mathematics Institute (3TU.AMI) in Utrecht gehouden voor docenten en studenten. Het thema is dit jaar e-Learning. Er zijn 4 onderdelen:
4 mrt 2014
Eerste Generatie SEB&C PDEngers afgestudeerd
Op 20 februari 2014 nam de eerste generatie Technologische Designers van Smart Energy Buildings & Cities hun diploma in ontvangst tijdens een feestelijke ceremonie. In een voorafgaand symposium pitchten ze in 5 min hun project bij het bedrijf voor publiek.
9 dec 2013
3TU.Innovation & Technology Conference succesvol
Circa 300 bezoekers hebben op de 3TU.Innovation & Technology Conference gezien waartoe de drie Nederlandse Technische Universiteiten gezamenlijk in staat zijn. Het evenement vond plaats op vrijdag 6 december 2013 op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.
20 nov 2013
Dirk Jan van den Berg nieuwe voorzitter 3TU.Federatie
De 3TU.Federatie is een belangrijke schakel bij de ontwikkeling van het techniekonderwijs en het techniekonderzoek in Nederland. ‚ÄúGezamenlijk hebben we de laatste jaren hard gewerkt om de studieduur te verkorten en het rendement te vergroten. We zien dat ondertussen terugkomen in de harde cijfers‚ÄĚ, aldus Van den Berg.
6 nov 2013
Gezamenlijk evenement 3TU-vrouwennetwerken
Belangstellenden kunnen meedoen aan activiteiten aan hun eigen universiteit en -via een livestream- eventueel virtueel aanhaken op het programma aan een andere TU.
3 sep 2013
Nieuwe generatie ontwerpers binnen de gezondheidszorg
Spannende ontwikkelingen volgen elkaar momenteel snel op als we het hebben over onderwijs binnen de gezondheidszorg. De twee jongste medisch technologische ontwerpersopleidingen van 3TU.School voor Technologisch Design, Stan Ackermans Instituut, Klinische Informatica en Healthcare Systems Design, belonen binnenkort een nieuwe generatie afgestudeerden met een diploma, een Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Hiermee komt een nieuw getalenteerd type technologisch ontwerper beschikbaar binnen de gezondheidszorg.
22 aug 2013
Flinke verhoging aantal eerstejaars aan de drie universiteiten
De TU/e mag rekenen op 16% meer instroom. De groei is niet gelijkelijk over de faculteiten verdeeld; Technische Natuurkunde en Biomedische Technologie groeien met meer dan de helft, Bouwkunde ziet een terugval van een derde en Technische Informatica staat licht in de min met een daling van 4 procent.
1 jun 2013
Workshops 3TU.Bouw om onderzoeksprogramma op te stellen
Iedere workshop behandelde één van de vier thema’s Resource Efficiency, Strategisch Ontwerpen, Infrastructuur & Stad en Bouwintegratie, die eerder waren vastgesteld naar aanleiding van de 3TU.Bouw Kick-off van afgelopen oktober. De workshops leverden interessante discussies op over de huidige staat van de bouwsector en waar deze in de toekomst naar toe moet gaan. Tijdens de verschillende workshops bleken onderwerpen zoals de rollen van opdrachtgevers en ontwerpers, contractvormen en kennismanagement, vaker terug te komen, waarmee de thema’s aangescherpt kunnen worden. Met de uitkomsten van de workshops gaat 3TU.Bouw aan de slag om de thema’s uit te werken in een roadmap voor de Bouwsector. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke acties die hier uit voortkomen in samenwerking met het bedrijfsleven worden opgezet. Dit zal in eerste instantie vorm krijgen in een aantal PDEng-onderzoeksplaatsen.
8 mei 2013
3TU.Datacentrum en DANS bundelen krachten
Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, willen de twee data-archieven hun krachten bundelen op het gebied van duurzame data-archivering.
11 jan 2013
3TU informeert Kamp over onderzoeksfinanciering
Aanleiding was de zorg van de TU’s voor de omvang, kwaliteit en internationale positie van het fundamenteel technologisch onderzoek in Nederland. De TU's gaven aan dat  financiering van het onderzoek onder druk staat.  Teruglopende bestedingen door bedrijven en het wegvallen van subsidies zijn daarvoor in de ogen van de 3TU.Federatie belangrijke oorzaken. Daarnaast kosten de overgang naar het Topsectorenbeleid en op Europees niveau de aanloop naar het Horizon 2020 programma extra voorbereidingstijd waardoor nieuwe middelen pas wat later loskomen. De 3TU.Federatie acht het van belang dat de hiermee  samenhangende reductie van jonge onderzoekers niet tot een negatieve spiraal leidt van minder impulsen en aantrekkelijkheid voor wetenschappelijk toptalent.  Met minister Kamp is besproken welke mogelijkheden er zijn om dit type onderzoek, dat van groot belang is voor de economische activiteiten van de toekomst, op een goed peil te houden. 
27 sep 2012
3TU.Federatie: Koester onze ingenieursopleidingen
In een brief aan de informateurs¬†vragen de bestuurders om aandacht voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De drie technische universiteiten geven aan een belangrijke rol te willen en te kunnen spelen bij het economisch herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat er wordt ge√Įnvesteerd.
27 jul 2012
Nieuw ontwerpersprogramma: Health-Care Systems Design (HSD)
De industrie die gericht is op de gezondheidszorg is een high-tech sector die te maken heeft met uitdagingen op het gebied van multidisciplinaire producten en ontwerpprocessen. Deze sector vraagt daarom om een nieuwe generatie van professionele ontwerpers met overeenkomstige vaardigheden en training, zowel technische als niet-technische. Het post-master ontwerpersprogramma  Health-Care Systems Design (HSD) concentreert zich daarom op prototype ontwikkeling van geautomatiseerde systemen binnen de gezondheidszorg en binnen multidisciplinaire teams.