Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6聽 1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

High Tech 2 Feed the World

donderdag, 26 mei 2016
We staan voor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: de komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd.

We staan voor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: de komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd. Door toepassingen van hightech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT, zullen de agrarische en voedingssectoren de grote maatschappelijke uitdagingen beter aan kunnen. Bovendien zal de concurrentiepositie van deze sectoren in Nederland verbeteren en ontstaan kansen om de nieuwe systemen met deze toepassingen te exporteren. Omgekeerd worden de hightech sectoren uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen die die toepassingen tot nog toe in de weg hebben gestaan, zoals de non-uniformiteit van producten, de omstandigheden waaronder de systemen moeten functioneren en de beperkte economische ruimte die er voor innovaties is. Om deze kansen te ontwikkelen is het noodzakelijk dat er intensief tussen de betreffende sectoren wordt samengewerkt. De Technology Roadmap High Tech to Feed the World (HT2FtW), inmiddels onderdeel van de kennis- en innovatiekalanders van 4 topsectoren Hightech systemen & materialen, Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen & ICT, is een opgesteld document van een consortium van Nederlandse hightech bedrijven, kennisinstellingen en overheid met als doel cross-over samenwerking en innovatie te versterken.

De 4TU.Federatie is mede-initiatiefnemer van het platform AgriFoodTech. Het platform gaat in dialoog met de maatschappij en wil samen met maatschappelijke organisaties, boeren, ondernemers, ontwerpers, overheid kennisinstellingen en industrie oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Door de intensieve koppeling te versterken tussen Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech & ICT en design vindt acceleratie van innovatie plaats. Dit biedt veel economische en maatschappelijke kansen wat resulteert in een hogere toegevoegde waarde voor alle sectoren en het verstevigen van de (economische) positie van Nederland. De thema鈥檚 die de komende tijd voorgelegd gaan worden aan de maatschappelijke organisaties zijn:
路 Voedselverspilling
路 Footprint
路 Veilig voedsel
路 Leefbare omgeving
路 Optimale voeding/voeding als medicijn (bewoording nog te defini毛ren)

De initiatiefnemers nodigen jullie nadrukkelijk uit om samen de dialoog op gang te brengen. Meer informatie is te vinden op de website www.agrifoodtechplatform.nl.