Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Sectorplan 2011-2015 afgerond

donderdag, 26 mei 2016
In januari heeft de 3TU.Federatie de Eindrapportage over het Sectorplan Technologie ingediend bij het ministerie van OCW. In vijf jaar tijd zijn veel zaken aangepakt, maar bovenal is er ook veel verbeterd.

In januari heeft de 3TU.Federatie de Eindrapportage over het Sectorplan Technologie ingediend bij het ministerie van OCW. In vijf jaar tijd zijn veel zaken aangepakt, maar bovenal is er ook veel verbeterd. De bachelorinstroom is gegroeid met meer dan 30% en de drie TU’s hebben ieder hun bachelor-programma in belangrijke mate vernieuwd. Studenten behalen meer studiepunten per jaar, de studie-uitval is teruggebracht tot een acceptabel niveau en onze studies zijn internationaal gezien  enorm populair.

De eerder opgezette Centres of Excellence en Centres of Competence hebben zich ontwikkeld naar negen 3TU.Research Centres. Hierin vindt afstemming tussen de onderzoeksgroepen plaats en worden gezamenlijke nieuwe onderzoeksprogramma’s ontwikkeld. Op deze nieuwe terreinen is het vaak lastig externe financiering te vinden zonder bundeling van onze krachten. Ook voor topsectoren en individuele bedrijven bieden deze Research Centres een gezamenlijke ingang richting onderzoekers.

In de eindrapportage wordt dieper ingegaan op de resultaten van het onderwijsdeel van het Sectorplan Technologie en worden de activiteiten van de verschillende onderwijs en onderzoekscentra van de 3TU.Federatie over de periode 2014-2015 beschreven. Vanaf 2016 zal de 4TU.Federatie op haar eigen website jaarlijks een verslag van de gezamenlijke activiteiten publiceren.