Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Brightful Minds 3 | Eigen pad naar passie

maandag, 3 juli 2023
Jonge, getalenteerde wetenschappers die de wereld gaan veranderen met hightech

In de 4-delige serie Brightful Minds maken wetenschapsredacteur Sonja Knols en fotograaf Dieuwertje Bravenboer een ronde langs de tenure trackers van de 4TU High Tech for a Sustainable Future (HTSF) programma’s. Deze talentvolle, vaak jonge wetenschappers vertellen aan welk hightech onderzoek ze werken, welke missie hen drijft en hoe ze hun carrière inrichten. 

In deze derde aflevering staan diversiteit en inclusiviteit centraal. Agnes Berendsen (RECENTRE), Srinidhi Gadde (HERITAGE) en Aimée Sakes (Soft Robotics) vertellen hoe zij ieder hun eigen pad volgden richting hun huidige positie aan één van de Nederlandse technische universiteiten.

Tekst: Sonja Knols

Beeld: Dieuwertje Bravenboer

Het verhaal van Aimée Sakes | 4TU.Soft Robotics

Aimée Sakes is sinds juni 2019 universitair docent Biomedische technologie aan de Technische Universiteit Delft. Aimée wist al vroeg dat ze eigenhandig technische objecten wilde kunnen ontwerpen en fabriceren. En dan het liefst voor toepassingen in de zorg. Met haar diploma werktuigbouwkunde op zak stoomde ze in één streep door naar een master, een PhD, een postdoc en nu een tenure track in de biomedische technologie.


“Ik wil eraan bijdragen dat we de barrières voor vrouwen identificeren en waar mogelijk wegnemen, en dat we een cultuurverandering teweegbrengen die voor een inclusiever wetenschapsveld zorgt.”
Aimée Sakes
TU Delft

Huidig onderzoek

‘Binnen het 4TU Soft Robotics programma ontwikkel ik slimme instrumenten die zich zacht gedragen. De term soft robotics slaat niet alleen op robots die gemaakt zijn van zachte materialen, maar ook op robots die zich “zacht” gedragen als ze in contact komen met hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een ketting. Deze is vaak gemaakt van een hard materiaal, maar is heel flexibel, waardoor hij geen schade veroorzaakt aan je lichaam als je hem draagt.
Mijn werk is met name gericht op zachte robotica voor chirurgische toepassingen, zoals ultradunne en kleine robots die je kunt gebruiken voor operaties in het hart of de hersenen. Het doel is om instrumenten te ontwikkelen die zich met zo min mogelijk schade door het lichaam kunnen bewegen en weefsels kunnen manipuleren. Zo werk ik aan katheters die complexe bochten kunnen maken, of die hun wrijvingseigenschappen kunnen aanpassen door middel van vibraties, dunne en zachte weefseltransporteurs die weefsels uit het lichaam kunnen vervoeren, en zachte grijpers die weefsel op een veilige manier kunnen vastpakken.
In mijn werk haal ik veel inspiratie uit de natuur. Ik kijk bijvoorbeeld naar de tentakels van een octopus. Deze tentakels zijn in staat om complexe bewegingen uit te voeren en bevatten een reeks zuignappen waarmee ze zich kunnen vastgrijpen op verschillende oppervlakken, variërend van rotsen tot aan de schubben van een vis. Zuignappen die wij als mensen hebben ontwikkeld werken tot op heden alleen goed op vlakke oppervlakken. Door te ontrafelen hoe de natuur in staat is om rotsen vast te grijpen met zuignappen, worden nieuwe werkingsprincipes zichtbaar die we kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe medische instrumenten. De droom is om te komen tot adaptieve systemen die zichzelf kunnen aanpassen aan de omstandigheden, met minimale sturing van buitenaf.’

Carrièrepad

‘Ik heb altijd al een ontwerper willen zijn, en wist ook al vroeg dat ik wilde werken aan toepassingen voor de medische wereld. Toen ik begon met studeren bestonden er nog niet zoveel studies in de richting van biomedical engineering, en ik wilde eerst een gedegen basis hebben. Daarom heb ik eerst de bachelor werktuigbouwkunde gevolgd, waarna ik me ben gaan specialiseren in de medische techniek tijdens mijn master aan de TUDelft. Tijdens deze master werd ik echt gegrepen door de wetenschap. Ik haal voldoening uit het vinden van creatieve oplossingen voor medische vraagstukken. Aan de universiteit heb je veel vrijheid om tot nieuwe ideeën te komen. Je kunt vragen stellen en tot op de bodem uitzoeken hoe iets werkt en hoe je het zou kunnen maken.
Tijdens mijn postdoc-project werkte ik aan slimme naalden voor het nemen van biopten bij een verdenking van borstkanker, die op dit moment in een klinische studie worden gebruikt. Mijn hoogleraar wees me toen op het 4TU programma Soft Robotics. Dit programma paste goed bij mijn onderzoek en ideeën, dus besloot ik te solliciteren.
Sinds een paar maanden ben ik naast mijn functie aan de TUDelft ook bestuurslid van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Ik vind het belangrijk om daar de stem van jongere en mid career onderzoekers te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van financieringsinstrumenten. Met de sectorplanmiddelen en initiatieven zoals de 4TU programma’s is het aantal tenure trackers aan het groeien, wat natuurlijk een goed teken is! Maar we moeten er wel op letten dat de aanvraagdruk niet nog meer gaat toenemen. Dit is een vraagstuk waar ik me over buig. Een ander onderwerp dat me na aan het hart ligt is het verhogen van het aantal vrouwen in de wetenschap. Er zijn nu praktische barrières die onbedoeld vrouwen benadelen, zoals deadlines voor onderzoeksaanvragen die binnen een zwangerschapsverlof vallen. Ik wil eraan bijdragen dat we dit soort barrières identificeren en waar mogelijk wegnemen, en dat we een cultuurverandering teweegbrengen die voor een inclusiever wetenschapsveld zorgt.’

Sleutelpersonen en -momenten

‘Voor mij is mijn promotor Paul Breedveld in verschillende fases van mijn carrière heel belanggijk geweest. Met zijn positief-kritische houding en zijn enorme vakexpertise heeft hij mij geholpen om verder te groeien. Datzelfde geldt voor mijn voormalige afdelingshoofd DirkJan Veeger. Toen ik tijdens mijn zwangerschap te maken had met lichamelijke klachten, heeft hij mijn zelfvertrouwen versterkt door me te laten weten dat hij wist wat ik waard was, en dat hij ervan uitging dat het vanzelf wel weer goed zou komen.’

Advies voor andere (aspirant-)academici

‘Doe je onderzoek niet op een eiland, verzamel goede mensen om je heen die je van feedback kunnen voorzien en je kunnen helpen bij problemen. Misschien heeft iemand eerder wel hetzelfde probleem gehad en daarvoor al een oplossing gevonden. En zo niet, dan kan alleen al erover praten je helpen zaken beter op een rijtje te krijgen.
Binnen het 4TU programma is er veel contact met andere tenure trackers. Het is altijd goed om contact te hebben met mensen die zich in eenzelfde fase van hun carrière bevinden. Je kunt dan samen praten over wat er van je verwacht wordt, en hoe je dat waar kunt maken. En je kunt samen iets op poten zetten, zoals in ons geval een symposium en een summer school.
Sowieso zit er veel meerwaarde in als je een goed contact hebt met de andere universiteiten in je programma. Door de sterktes van verschillende universiteiten samen te brengen, kun je tot betere onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke artikelen komen. En als je eenmaal mensen kent, is het makkelijker om ze te bellen als je met een probleem zit waarvoor je hun specifieke expertise goed zou kunnen gebruiken.’

Het verhaal van Srinidhi Gadde | 4TU.Heritage

Srinidhi Gadde begint in juli 2023 aan zijn tenure track aan de Universiteit Twente. Srinidhi komt uit een landelijke regio in India en groeide op zonder toegang tot computers. Nu gebruikt hij supercomputers voor het ontwikkelen van klimaatmodellen.

“Wees niet bang om je op nieuwe onderzoeksgebieden te wagen; door van vakgebied te veranderen, kun je nieuwe dingen leren.”
Srinidhi Gadde
Universiteit Twente

Huidig en toekomstig onderzoek

‘Momenteel werk ik als postdoc op het terrein van poolklimaatmodellering aan de Universiteit Utrecht. De meeste klimaatmodellen beschrijven polaire verschijnselen niet nauwkeurig genoeg. Wij ontwikkelen gespecialiseerde modellen die de natuurkunde van de poolgebieden nauwkeurig weergeven en het poolklimaat voorspellen met resoluties van 5,5 tot 11 kilometer. In ons regionale klimaatmodel nemen we unieke poolverschijnselen mee zoals het smelten van ijs, het opnieuw bevriezen van water, sneeuwval en ook de verspreiding van sneeuw over het Antarctische continent door hevige winden.
In juli ga ik terug naar de Universiteit Twente, waar ik ben gepromoveerd, om mijn focus te verleggen van poolklimaat naar stedelijk microklimaat. Hoewel poolklimaat en stedelijk klimaat op het eerste gezicht misschien totaal verschillend lijken, kennen de modellen ervoor veel overeenkomsten. In mijn project, dat deel uitmaakt van het HERITAGE-programma, ga ik modellen ontwikkelen om de voorspellingen van het stadsklimaat te verbeteren. Het doel is om gegevens die worden vergaard met behulp van remote sensing technieken te gebruiken en te verwerken in klimaatmodellen die het stadsklimaat kunnen simuleren met een resolutie van minder dan 1 meter, wat een factor tien tot honderd keer beter is dan huidige modellen. Daarnaast willen we met deze modellen onderscheid kunnen maken tussen hittestress in nieuwere delen van de stad en oudere stadsdelen met inefficiënter warmtebeheer.’

Carrièrepad

‘Ik ben de eerste in mijn familie die is gepromoveerd. Al sinds mijn middelbareschooltijd ben ik geïntrigeerd door de fysica van vloeistoffen, die op zoveel verschillende manieren complex is en alles om ons heen beïnvloedt. Toen ik tijdens mijn bachelorstudie werktuigbouwkunde een simulatie uitvoerde van de aerodynamica van een raceauto raakte ik geïnteresseerd in turbulentie en werd ik me bewust van de kracht van computers bij het modelleren van natuurkundige verschijnselen.
Ik kreeg een beurs om een masteropleiding te gaan volgen aan het prestigieuze Indian Institute of Technology Madras, waar ik me specialiseerde in vloeistofmechanica, turbulentiemodellering en parallel programmeren.
Tijdens mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Twente verdiepte ik me in atmosferische turbulentiemodellering en duurzame energie: ik ontwikkelde modellen om te beschrijven hoe lucht in en rond een windpark stroomt. Zo raakte ik geïnteresseerd in atmosfeer, meteorologie en klimaatmodellering, wat me weer leidde naar mijn huidige postdocpositie en mijn toekomstige tenure track positie.’

Sleutelpersonen

‘Mijn vader is altijd een inspiratie voor me geweest. Hoewel hij zelf niet heeft doorgeleerd en niet veel geld had, heeft hij altijd zijn best gedaan om zijn kinderen een opleiding te laten volgen. En toen ik zei dat ik een master wilde doen aan een instituut ver weg van waar we woonden, zei hij meteen dat ik ervoor moest gaan en dat we wel een manier zouden vinden om dat allemaal te financieren. Als ik zie wat hij heeft gedaan om mij tot mijn huidige positie te krijgen, kan ik alleen maar zo hard mogelijk werken en zoveel mogelijk genieten van mijn werk.’

Advies voor andere (aspirant-)academici

‘Als iets de eerste keer niet gaat zoals je wilt, probeer het dan opnieuw en werk dan harder. Voor mij is het ook niet altijd makkelijk geweest. Zo heb ik in India tijdens mijn master een deel van de examens niet meteen gehaald. Hoewel het me uiteindelijk wel lukte, maakte ik me in het begin zorgen over die mislukkingen. Uiteindelijk betekenden ze echter niet zoveel. Als je iets echt leuk vindt en doorzet, kun je ver komen.
En wees niet bang om je op nieuwe onderzoeksgebieden te wagen; door van vakgebied te veranderen, kun je nieuwe dingen leren. Als je solliciteert naar een vacature word je niet alleen beoordeeld op je achtergrond, maar ook op je competenties, interdisciplinaire vaardigheden en ambities. Als je bereid bent om nieuwe dingen te leren, zul je veel nieuwe mogelijkheden op je pad vinden. Voor een onderzoeker is het sowieso zaak om altijd te blijven leren.’

Het verhaal van Agnes Berendsen | 4TU.RECENTRE

Agnes Berendsen is sinds januari 2023 universitair docent Malnutrition in Obesity aan de Wageningen Universiteit. Na het behalen van haar havodiploma volgde Agnes Berendsen een opleiding tot diëtist en werkte in verschillende ziekenhuizen. Tot ze besloot haar baan en haar huis op te zeggen, terug bij haar ouders te gaan wonen, en een master te gaan halen aan de Wageningen Universiteit.


“Twijfel niet aan je eigen capaciteiten, kijk niet teveel naar anderen en volg je eigen pad. Zoek naar mensen die je helpen relativeren, er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn dan de dagelijkse to-dolijstjes.”
Agnes Berendsen
WUR

Huidig onderzoek

‘Sinds afgelopen januari ben ik als voedingsepidemioloog aangesteld binnen het 4TU programma RECENTRE. Dat programma is erop gericht om zorg die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt te verplaatsen naar de thuissituatie. Hierbij spelen technologische oplossingen een belangrijke rol. Denk dan bijvoorbeeld aan smart monitoring en smart sensing. Daarbij willen we op basis van de met slimme sensoren vergaarde informatie komen tot meer geïndividualiseerde interventies.
Binnen dat programma richt ik me op de langetermijngezondheid van vrouwen na een obesitasbehandeling, zoals een maagverkleining. Na een maagverkleining kun je niet alleen kleinere porties eten, maar neem je er ook minder voedingsstoffen uit op. Een aanzienlijk deel van de patiënten ervaart hier nadelige effecten van, zoals tekorten aan bepaalde vitamines en mineralen. Deze voedingstekorten vergroten onder andere het risico op het vroegtijdig ontstaan van botontkalking of substantieel verlies aan spiermassa. De consequenties van deze voedingstekorten voor het nageslacht van deze vrouwen zijn nog onvoldoende bekend. Daarom ga ik op zoek naar metingen die mensen vanuit huis kunnen doen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hun gezondheidsstatus, bijvoorbeeld om hun voedingsstatus, botdichtheid en spierkwaliteit gedurende langere tijd en tijdens een zwangerschap te monitoren. Daarbij onderzoek ik hoe we met gerichte voedingsadviezen eventuele negatieve langetermijneffecten kunnen tegengaan’.

Carrièrepad

‘In mijn jeugd heb ik zelf te maken gehad met een diëtist. Die vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in een kwetsbare periode van mijn leven. Het leek me mooi als ik zelf ook zo’n rol zou kunnen spelen in het leven van anderen, vandaar dat ik koos voor de opleiding tot diëtist. Daarnaast heb ik altijd gevoeld dat ik ‘maar’ van de havo kwam, waardoor ik in eerste instantie niet eens heb nagedacht over de mogelijkheid om een universitaire opleiding te gaan doen. En dat terwijl ik het op de havo heel goed deed. Na mijn opleiding ben ik als diëtist gaan werken in het St. Antonius Ziekenhuis en later in het Rijnstate ziekenhuis. Maar al snel ontdekte ik dat dat werk te eentonig was voor mij, en te weinig gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Veel dieetadviezen gingen uit van een ‘one-size-fits-all’ model, terwijl ik het liefst voor iedere individuele patiënt de beste oplossing wilde aanbieden. Ik kan me nog goed herinneren wanneer de ommekeer kwam: ik was aan de beurt om een wetenschappelijk artikel door te spitten en tijdens onze periodieke groepsbijeenkomst aan mijn collega’s te presenteren. Iedereen vond dat een vervelende verplichting, maar ik genoot ervan. Ik wilde vooral nog meer weten. Toen ben ik dus alsnog naar de universiteit gegaan.’

Sleutelpersonen en -momenten

‘Nadat ik als diëtist was overgestapt van het St. Antonius Ziekenhuis naar Rijnstate, heb ik een drie maanden durende reis door Australië gemaakt. Tijdens die reis heb ik de knoop doorgehakt, en besloten mijn veilige werkende leven op te geven, mijn huis op te zeggen, en het avontuur aan te gaan om weer te gaan studeren.
Na mijn master heb ik eerst gewerkt als onderzoeksassistent en onderwijsassistent aan de Wageningen Universiteit. Twee hoogleraren die hadden gehoord over mijn masteronderzoek, het onderwijsmateriaal dat ik inmiddels had ontwikkeld en mijn praktische werk binnen een lopende studie, namen contact met mij op en wisten mij over te halen een promotieonderzoek te gaan doen.
In 2019 kwam ik als postdoc terug in het Rijnstate, waar ik samenwerkte met een bariatrisch chirurg (een specialist gericht op de behandeling van zwaarlijvigheid, red) die geïnteresseerd was in voedingsonderzoek. Op die ervaring is mijn huidige onderzoekslijn geïnspireerd.
Uiteindelijk zijn de levenslessen die ik heb geleerd tijdens mijn jeugd en na het overlijden van mijn vader waarschijnlijk het belangrijkst geweest. Het zijn de ingrijpende gebeurtenissen waardoor je het belang ontdekt van kunnen relativeren en doorzetten in tijden van tegenslag, eigenschappen die ook in een wetenschappelijke carrière zeer van pas komen.’

Advies voor andere (aspirant-)academici

‘Twijfel niet aan je eigen capaciteiten, kijk niet teveel naar anderen en volg je eigen pad. Zoek naar mensen die je helpen relativeren, er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn dan de dagelijkse to-dolijstjes. Laat je niet gek maken. Maar als startende tenure tracker is het ook voor mijzelf soms nog lastig om dat laatste advies op te volgen.’

 

Tenure Track

Een tenure track is een loopbaantraject vanuit universiteiten om jonge, talentvolle onderzoekers langere tijd aan zich te verbinden. Het traject loopt van assistent professor, via adjunct hoogleraar naar hoogleraar. De duur van het traject is ongeveer 10 jaar. Om verder te lezen

Meer over HTSF

Het doel van het programma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) is het stimuleren van thematisch onderzoek tussen de vier technische universiteiten op onderwerpen die samenwerking tussen de 4TU's vereisen en waarvoor het momenteel moeilijker is om extern financiering te verwerven (d.w.z. nieuwe of risicovolle onderwerpen). De maatschappelijk relevante onderzoeksprogramma's trekken nieuw en divers talent aan -waaronder 63 Tenure Trackers- en hebben tot doel maatschappelijke impact te genereren door wetenschappelijke doorbraken. Na een  opstartperiode van vijf jaar is het de bedoeling dat het onderzoek zonder financiering van de 4TU.Federation kan worden voortgezet.

In 2018 ging de eerste ronde HTSF-programma's van start.  Nu, na vijf jaar, zijn de HTSF programma’s van ronde 1  klaar voor hun onafhankelijke bestaan en starten de nieuwe programma’s van ronde 2. Voor de vier nieuwe HTSF programma's is een totaalbedrag van 20 miljoen euro vrijgemaakt.