Kabinet presenteert analyse maar geen oplossingen

De 4TU.Federatie constateert met zorg dat er op korte termijn geen oplossing lijkt te komen voor de bekostiging van de sterke groei van het aantal studenten aan de technische universiteiten en de bètaopleidingen.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

De 4TU.Federatie constateert met zorg dat er op korte termijn geen oplossing lijkt te komen voor de bekostiging van de sterke groei van het aantal studenten aan de technische universiteiten en de bètaopleidingen. De brief die het kabinet deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd mist urgentie. De analyse in de kamerbrief maakt wél de omvang van het probleem duidelijk. Deze erkenning stemt de 4 technische universiteiten tevreden. Zij roepen de politiek op om nu snel met een oplossing te komen.


In de brief aan de Tweede Kamer wordt bevestigd dat de snelle toename van studenten aan de vier technische universiteiten ook ten koste gaat van de beschikbare onderzoekcapaciteit voor de bètawetenschappen. Het onderzoekdeel van de eerste geldstroom, waaruit de vaste wetenschappelijke staf wordt betaald, is in de periode tussen 2005 en 2015 met 6% gedaald. De student-staf ratio nam in die periode toe met 35% voor bèta en techniek en met 75% voor landbouwwetenschappen en zal de komende jaren nog verder toenemen. Daarmee nemen de intensiteit en kleinschaligheid af, tegengesteld aan de in het hoger onderwijs gewenste beweging. De website van de 4TU.Federatie bevat meer gedetailleerde cijfers.

Geen oplossingen
Hoewel de Kamerbrief een aantal denkrichtingen schetst, biedt het kabinet geen oplossingen voor de klem waarin de technische universiteiten en de bètaopleidingen zich nu bevinden. De 4TU.Federatie betreurt dat, mede in het licht van het succesvolle beleid dat de afgelopen jaren in het kader van het Techniekpact is gevoerd om meer jongeren voor een technische opleiding te laten kiezen. De brief mist daarmee de urgentie die het bedrijfsleven al meerdere malen heeft aangegeven en onderstreept. Dat maatregelen op korte termijn hard nodig zijn blijkt onder meer uit de brandbrief die eerder deze maand door de TU/e is geschreven.

Maatregelen
De enorme groei in het aantal studenten is het gevolg van het succesvolle beleid van de overheid en de 4TU.Federatie in het kader van het Techniekpact. De achterblijvende financiering vanuit de overheid zorgt nu voor een impasse. Het is urgent dat het huidige demissionaire kabinet met maatregelen komt, zodat direct kan worden begonnen met het uitbreiden van de onderwijscapaciteit.

Kabinet presenteert analyse maar geen oplossingen

De 4TU.Federatie constateert met zorg dat er op korte termijn geen oplossing lijkt te komen voor de bekostiging van de sterke groei van het aantal studenten aan de technische universiteiten en de bètaopleidingen. De brief die het kabinet deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd mist urgentie. De analyse in de kamerbrief maakt wél de omvang van het probleem duidelijk. Deze erkenning stemt de 4 technische universiteiten tevreden. Zij roepen de politiek op om nu snel met een oplossing te komen.


In de brief aan de Tweede Kamer wordt bevestigd dat de snelle toename van studenten aan de vier technische universiteiten ook ten koste gaat van de beschikbare onderzoekcapaciteit voor de bètawetenschappen. Het onderzoekdeel van de eerste geldstroom, waaruit de vaste wetenschappelijke staf wordt betaald, is in de periode tussen 2005 en 2015 met 6% gedaald. De student-staf ratio nam in die periode toe met 35% voor bèta en techniek en met 75% voor landbouwwetenschappen en zal de komende jaren nog verder toenemen. Daarmee nemen de intensiteit en kleinschaligheid af, tegengesteld aan de in het hoger onderwijs gewenste beweging. De website van de 4TU.Federatie bevat meer gedetailleerde cijfers.

Geen oplossingen
Hoewel de Kamerbrief een aantal denkrichtingen schetst, biedt het kabinet geen oplossingen voor de klem waarin de technische universiteiten en de bètaopleidingen zich nu bevinden. De 4TU.Federatie betreurt dat, mede in het licht van het succesvolle beleid dat de afgelopen jaren in het kader van het Techniekpact is gevoerd om meer jongeren voor een technische opleiding te laten kiezen. De brief mist daarmee de urgentie die het bedrijfsleven al meerdere malen heeft aangegeven en onderstreept. Dat maatregelen op korte termijn hard nodig zijn blijkt onder meer uit de brandbrief die eerder deze maand door de TU/e is geschreven.

Maatregelen
De enorme groei in het aantal studenten is het gevolg van het succesvolle beleid van de overheid en de 4TU.Federatie in het kader van het Techniekpact. De achterblijvende financiering vanuit de overheid zorgt nu voor een impasse. Het is urgent dat het huidige demissionaire kabinet met maatregelen komt, zodat direct kan worden begonnen met het uitbreiden van de onderwijscapaciteit.