Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

19 mei 2022
‘Het gaat ons alleen lukken met de kennis van morgen’
De wereld is in transitie. Dat heeft een enorme impact op alle sectoren, waaronder de bouw. 4TU.Bouw zet daarom in op het gezamenlijk ontwikkelen van de kennis van morgen.
17 mei 2022
Jaarverslag 2021 beschikbaar
Het Jaarverslag 2021 van de 4TU.Federatie is vanaf vandaag online beschikbaar. Al bladerend krijgt u een beeld van het brede palet aan activiteiten waarin de technische universiteiten samen optrekken in onderzoek, onderwijs en valorisatie.
15 mei 2022
Using plants as antennae | Plantenna Blog #9
14 apr 2022
Vier TU’s sterk vertegenwoordigd in Groeifondsprojecten
De vier TU’s zijn verheugd dat voor negentien groeifondsvoorstellen waarin zij partner zijn, nationaal geld beschikbaar komt. Deze projecten kregen vandaag te horen dat zij financiering ontvangen uit het Nationaal Groeifonds of dat er geld voor is gereserveerd.
24 mrt 2022
Zes voorstellen ingediend voor subsidie HTSF-2021-call
De 4TU.Federatie heeft zes voorstellen ontvangen die in aanmerking komen voor subsidie uit de HTSF-2021-call. De zes ingediende voorstellen zijn gebaseerd op vijftien Expressions of Interest, die afgelopen oktober zijn ingediend en zijn verdeeld over de drie thema's: built environment, health care and food systems. Afhankelijk van de omvang van de programma's kunnen 3 tot 5 programma's worden gefinancierd.
21 mrt 2022
ZED plaveit de weg voor een batterijloos Internet of Things
Start-up ZED, Zero Energy Development, een spin-off van de TU Delft, ontwikkelde draad- en batterijloze sensoren die werken op de energie die ontstaat door gewoonweg een knop in te drukken. Of door je riem vast te doen. Als studententeam wonnen de on
18 mrt 2022
Nieuwe 4TU.Energy video
In de nieuwe 4TU.Energy video, delen Harry Bitter (WUR), Michael Boot (TU/e) and Wiebren de Jong (TUD) de mogelijkheden van biomassa in de trasitie naar schone energy. Hun doel? Om te versnellen naar een koolstofneutrale samenleving!
15 mrt 2022
Inzet technieksector op Sectorplan Techniek
4TU is verheugd dat het kabinet ruime middelen beschikbaar maakt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het ministerie van OCW bevestigt dat het van groot belang is om de basis op orde te brengen bij de universiteiten en zet daarvoor vol in op het instrument van sectorplannen.
8 mrt 2022
4TU verwelkomt Vinod Subramaniam als nieuwe voorzitter
De 4TU.Federatie heeft met ingang van 8 maart Vinod Subramaniam (Madras, 1967) van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (Wageningen University & Research) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.