Jaarverslag 2019 gepubliceerd

4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen
  • Delen

Het Jaarverslag 2019 van de 4TU.Federatie is vanaf vandaag online beschikbaar. Al bladerend krijgt u een beeld van het brede palet aan activiteiten waarin de technische universiteiten samen optrekken in onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Onderzoek
Op het inhoudelijke vlak weten de technische universiteiten elkaar steeds makkelijker te vinden. Het gezamenlijke vijfjarige onderzoeksprogramma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) is in 2019 op stoom gekomen. In dit programma werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in onze nabije toekomst mee te maken krijgen; van met sensoren uitgeruste planten om het klimaat te monitoren (Plantenna) tot een instrument dat ons eet- en beweeggedrag in kaart brengt (Pride & Prejudice).

Onderwijs
Het onderling delen van kennis en faciliteiten zorgt voor een doelmatige inzet van overheidsmiddelen. Binnen de 4TU.Federatie is daar continu aandacht voor. In 2019 vernieuwde het 4TU.Centre for Engineering Education haar Innovation Map met onderwijsinnovaties. Daarin zijn inmiddels 215 projecten en innovaties te vinden waar professionals binnen en buiten het bèta-onderwijs gebruik van kunnen maken.

Impact en ondernemerschap
Een deel van de valorisatieactiviteiten van de technische universiteiten zijn gebundeld in 4TU.Impact. Zij organiseerden in 2019 de 4TU.Impact Challenge, een innovatiecompetitie van de vier technische universiteiten, waarbij studenten de kans krijgen om hun idee of prototype te verbeteren met hulp van coaches vanuit het bedrijfsleven. Naast de finale met pitches van de finalisten, behoorden een bezoek aan premier Mark Rutte en een bijdrage van Prins Constantijn van TechLeap tot de hoogtepunten van de editie van 2019.

Bewogen jaar
Politiek gezien was 2019 voor de universiteiten een bewogen jaar. Het kabinet besloot in lijn met het regeerakkoord tot een structurele verhoging van de bekostiging van de technische universiteiten. Echter door te kiezen voor herverdeling van de bekostiging, in plaats van het verhogen van de bekostiging van de TU's, zorgde het kabinet voor een ongewenst diepe kloof tussen de algemene - en de technische universiteiten. 
Tegelijk heeft de Minister van OCW 4TU verzocht om een sectorplan onderwijs bètatechniek op te stellen. Bij het opstellen en het uitvoeren van dit plan wordt samen opgetrokken met de algemene universiteiten, het hbo, het bedrijfsleven en de studentenorganisaties.

De bovenstaande highlights geven slechts een beperkt beeld van de activiteiten van de 4TU.Federatie. Lees daarom meer in het volledige Jaarverslag 2019 (PDF).

Read in English: Annual Report 2019 (PDF) 

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het Jaarverslag 2019 van de 4TU.Federatie is vanaf vandaag online beschikbaar. Al bladerend krijgt u een beeld van het brede palet aan activiteiten waarin de technische universiteiten samen optrekken in onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Onderzoek
Op het inhoudelijke vlak weten de technische universiteiten elkaar steeds makkelijker te vinden. Het gezamenlijke vijfjarige onderzoeksprogramma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) is in 2019 op stoom gekomen. In dit programma werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in onze nabije toekomst mee te maken krijgen; van met sensoren uitgeruste planten om het klimaat te monitoren (Plantenna) tot een instrument dat ons eet- en beweeggedrag in kaart brengt (Pride & Prejudice).

Onderwijs
Het onderling delen van kennis en faciliteiten zorgt voor een doelmatige inzet van overheidsmiddelen. Binnen de 4TU.Federatie is daar continu aandacht voor. In 2019 vernieuwde het 4TU.Centre for Engineering Education haar Innovation Map met onderwijsinnovaties. Daarin zijn inmiddels 215 projecten en innovaties te vinden waar professionals binnen en buiten het bèta-onderwijs gebruik van kunnen maken.

Impact en ondernemerschap
Een deel van de valorisatieactiviteiten van de technische universiteiten zijn gebundeld in 4TU.Impact. Zij organiseerden in 2019 de 4TU.Impact Challenge, een innovatiecompetitie van de vier technische universiteiten, waarbij studenten de kans krijgen om hun idee of prototype te verbeteren met hulp van coaches vanuit het bedrijfsleven. Naast de finale met pitches van de finalisten, behoorden een bezoek aan premier Mark Rutte en een bijdrage van Prins Constantijn van TechLeap tot de hoogtepunten van de editie van 2019.

Bewogen jaar
Politiek gezien was 2019 voor de universiteiten een bewogen jaar. Het kabinet besloot in lijn met het regeerakkoord tot een structurele verhoging van de bekostiging van de technische universiteiten. Echter door te kiezen voor herverdeling van de bekostiging, in plaats van het verhogen van de bekostiging van de TU's, zorgde het kabinet voor een ongewenst diepe kloof tussen de algemene - en de technische universiteiten. 
Tegelijk heeft de Minister van OCW 4TU verzocht om een sectorplan onderwijs bètatechniek op te stellen. Bij het opstellen en het uitvoeren van dit plan wordt samen opgetrokken met de algemene universiteiten, het hbo, het bedrijfsleven en de studentenorganisaties.

De bovenstaande highlights geven slechts een beperkt beeld van de activiteiten van de 4TU.Federatie. Lees daarom meer in het volledige Jaarverslag 2019 (PDF).

Read in English: Annual Report 2019 (PDF)