4TU Strategie 2020-2025

4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen
  • Delen

Een toename van het aantal studenten bèta techniek, een tekort aan technici op de arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen die er spelen. Lees in de 4TU strategie 2020-2025 hoe de vier technische universiteiten op deze en andere nieuwe vraagstukken inspelen en de krachten bundelen.

Nieuw speelveld
Het speelveld waarin de vier technische universiteiten opereren is sterk veranderd sinds de oprichting van de federatie in 2007. Om aan de instroom van studenten en de arbeidsmarktvraag naar technisch afgestudeerden te kunnen voldoen, wordt de onderwijscapaciteit elk jaar verder uitgebreid. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie, (steden)bouw, mobiliteit, digitalisering en gezondheid.

Op dit vernieuwde speelveld neemt 4TU initiatieven en bundelt krachten om zo bij te dragen aan deze vraagstukken. De komende periode zullen we daarbij ruimte creëren om ook andere partijen te laten aansluiten bij de 4TU-programma’s.

In onze Strategie 2020-2025 leest u hoe wij dit gaan aanpakken op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Download hier de Strategie 2020-2025
Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

4TU Strategie 2020-2025

Een toename van het aantal studenten bèta techniek, een tekort aan technici op de arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen die er spelen. Lees in de 4TU strategie 2020-2025 hoe de vier technische universiteiten op deze en andere nieuwe vraagstukken inspelen en de krachten bundelen.

Nieuw speelveld
Het speelveld waarin de vier technische universiteiten opereren is sterk veranderd sinds de oprichting van de federatie in 2007. Om aan de instroom van studenten en de arbeidsmarktvraag naar technisch afgestudeerden te kunnen voldoen, wordt de onderwijscapaciteit elk jaar verder uitgebreid. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie, (steden)bouw, mobiliteit, digitalisering en gezondheid.

Op dit vernieuwde speelveld neemt 4TU initiatieven en bundelt krachten om zo bij te dragen aan deze vraagstukken. De komende periode zullen we daarbij ruimte creëren om ook andere partijen te laten aansluiten bij de 4TU-programma’s.

In onze Strategie 2020-2025 leest u hoe wij dit gaan aanpakken op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Download hier de Strategie 2020-2025
Er is ook een Engelse versie beschikbaar.