Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6Ā  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Nieuws

16 apr 2020
Co-creatie op COVID-19 vraagstukken
DeĀ Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, de industrie en vele andere publieke en private partners gaan hun krachten bundelen in het ResilientSociety platform. In dit open innovatie platform worden vraag en aanbod op COVID-19 vraagstukken bij elkaar gebracht en gaan teams aan de slag om concrete producten en diensten te ontwikkelen. Deze werkwijze past goed bij een crisis als corona waar het zaak is geen dingen dubbel te doen en snel impact te creĆ«ren.
31 mrt 2020
Podcast Plantenna bij BNR
Professor Bas van de Wiel, onderzoeker bij het 4TU-programma Plantenna, vertelt bij BNR over het FruitFrost project waarin sensoren de temperatuur van de planten meten en kleine windmolens de grond vorstvrij houden. Een redding voor telers en boeren die er ā€™s nacht nu -soms met hele gezin- hun bed voor uit moeten om de planten te redden.Ā Straks moeten sensoren vanzelf gaan aangeven of hulp nodig is en idealiter schakelen ze die dan ook nog eens zelf in.
25 mrt 2020
4TU-wetenschappers nemen deel aan onderzoek Corona
De wetenschappelijk vice-directeur van 4TU.Resilience-Engineering, Tina Comes en Resilience Fellow Harith Alani, gaan aan de slag met het HERoS-project (Health Emergency Response in interconnected Systems).
29 jan 2020
Technologie essentieel voor betaalbare zorg
Vandaag overhandigen de vier technische universiteiten in 4TU-verband een position paper aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van VWS. Met het position paper willen de TUā€™s een evenwichtige beschouwing op de kosten van medische technologie bevorderen. Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: ā€˜Het beeld is ontstaan dat technologie synoniem is voor hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval. Middels dit paper willen we benadrukken dat er veel technologieĆ«n zijn die kostenverlagend werken. En dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiĆ«nte zorg in de toekomst.ā€™
11 nov 2019
ECsens wint 4TU-finale
ECsens heeft de 4TU Impact Challenge gewonnen. De start-up van de Universiteit Twente ontwikkelt gevoelige sensoren om kanker sneller te diagnosticeren. De technische universiteiten in Nederland organiseerden dit jaar voor het eerst een gezamenlijke innovatiecompetitie waar studenten hun baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen laten zien. De winnaar gaat samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse zaken en een aantal bedrijven op handelsmissie naar de World Expo in Dubai.
28 okt 2019
Fresco nieuwe voorzitter 4TU
Victor van der Chijs, collegevoorzitter van de Universiteit Twente, heeft het voorzitterschap van de 4TU.Federatie overgedragen aan prof. dr. ir. Louise O. Fresco. Van der Chijs was de afgelopen vier jaar voorzitter van 4TU, ten tijde van zijn aantreden nog 3TU. Fresco is bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research (WUR), die in 2016 toetrad tot de 4TU.
22 okt 2019
High Tech for a Sustainable Future
De 4TU.Federatie presenteerde op 22 oktober in Den Haag vijf nieuwe onderzoeksprogrammaā€™s, waarvoor 22 miljoen euro is vrijgemaakt. In totaal werken 44 tenuretrackers en 29 postdocs aan de onderzoeksdomeinen. Overkoepelend thema is ā€˜high tech for a sustainable futureā€™.
18 okt 2019
Innovatiecompetitie studenten
Op 7 november vindt in Den Haag de finale plaats van een unieke innovatiecompetitie tussen de vier Nederlandse TUā€™s. Dit voorjaar organiseerden de vier technische universiteiten al hun eigen voorrondes. Maar liefst 800 studenten, 80 teams per TU, presenteerden baanbrekende innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er zijn nu nog 16 finalisten over. De studenten hebben op de dag van de challenge tijd vrij weten te maken voor minister-president Mark Rutte. In het torentje ontvangt de premier een aantal finalisten en neemt hij hun ideeĆ«n in ontvangst. De winnaar van de challenge gaat mee met de Nederlandse handelsmissie naar de World Expo in Dubai. Zeewier in plaats van biefstuk De jonge toptalenten presenteren hun innovatieve technologieĆ«n aan een onafhankelijke jury. Zo heeft Sven Arends, student aan de TU Eindhoven en oprichter van SpaceSea, dĆ© oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Arends en zijn teamleden ontwikkelden een tool om op afstand zeewierboerderijen te monitoren. Daardoor worden de kosten verlaagd en komt grootschalige zeewierteelt steeds dichterbij. Arends: ā€œIn 2050 is volgens de Wereldbank tussen de 50 en 70 procent meer voedsel nodig. Zeewier kan hierin bijdragen als een betrouwbare en betaalbare bron van voeding. Daarbij legt zeewier van nature veel koolstof vast, wat de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. Dit is het centrale doel van het kabinet zoals beschreven staat in het Klimaatakkoord. We zijn erg blij dat we tijdens de finale in Den Haag kunnen laten zien dat onze tool een directe bijdrage kan leveren aan het klimaat- en voedselproblematiek.ā€ Sven en zijn medestudenten werkten na de voorrondes op de vier TUā€™s maandenlang aanĀ hun idee of prototype. Alle kandidaten hebben hun innovaties verbeterd met hulp van coaches van bedrijven die vooruitstrevend zijn in hun vakgebied. Ā 
2 sep 2019
Jaarverslag 2018 online
In 2018 zijn toenemende studentenaantallen en achterblijvende bekostiging - voor het derde jaar achtereen - de twee hoofdthemaā€™s voor de 4TU.Federatie. Voor het eerst gloort er licht aan de horizon. De sectorplannen zorgen vanaf 2019 voor financiĆ«le ruimte om extra personeel aan te stellen en de commissie Van Rijn zal in 2019 adviseren over de bekostiging van het hoger onderwijs.
30 aug 2019
Zwaartekracht-subsidie voor ethiek en technologie
Topwetenschappers op het gebied van ethiek en filosofie van technologie gaan aloude filosofische kernbegrippen herzien, zoals autonomie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, die door technologische ontwikkelingen worden uitgedaagd. Dat moet leiden tot een vernieuwende blik en meer grip op de grote veranderingen die nieuwe technologieƫn op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en klimaattechnologie teweegbrengen. De onderzoekers ontvangen daarvoor een bijdrage van 17,9 miljoen euro uit het Zwaartekracht-programma van het Ministerie van OCW. Het programma, dat een looptijd heeft van tien jaar, is een samenwerking van onderzoekers van de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en Univeristeit Utrecht, waarin ook Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en Universitair Medisch Centrum Utrecht deelnemen.
27 jun 2019
4TU Career special
Afgestudeerden van de 4TU-universiteiten in Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen hebben op dit moment echt iets te kiezen. Kiezen voor een van de ā€˜usual suspectsā€™ - grote ondernemingen en organisaties - of toch voor een innovatief en wendbaar mkb-bedrijf in je directe omgeving? Een eigen onderneming starten, samen met een paar anderen? Of toch eerst dĆ³Ć³r in de wetenschap? Stuk voor stuk kansen die een goede afweging verdienen. Deze 4TU CarriĆØre Special helpt daarbij en geeft werkgevers een plek om zich te onderscheiden.
13 mei 2019
Denktank voor 4TU honours studenten
Op 17 mei vindt de eerste editie van de 4TU Challenge Day plaats. Op dezeĀ interdisciplinaire en intensieve dag zullen 80 honours studenten van de vier technische universiteiten samenkomen om ideeĆ«n uit te wisselen enĀ gezamenlijk na te denken over grote uitdagingen binnen de Nederlandse samenleving. De 4TU Challenge Day heeft onder meer als doel om de samenwerking te vergroten tussen de individuele honours programma's van de deelnemende universiteiten. "We willen de studenten verbinden, zowel met elkaar als met toonaangevende bedrijven," zegt Iris van der Loo, een van de organisatoren van deze dag.
17 apr 2019
Verduurzaming woonwijken
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden, waaronderĀ 4TU, gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenen zij woensdag 17 april de intentieverklaring ā€˜Mensen maken de transitieā€™.
1 apr 2019
Joint degrees 4 TU's
De 4TU.Federatie ondertekende eerder het Nationaal Techniekpact, samen met ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Het doel: het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.
19 feb 2019
Externe partners belangrijk voor TU's
De technische universiteiten in Nederland staan middenin de maatschappij. Ze richten hun blik naar buiten en spelen steeds meer een sleutelrol in het verbinden van excellent onderzoek met externe partners. Om als Nederland voorop te blijven lopen met technologische innovaties, is een hechte samenwerking tussen universiteiten en bedrijven essentieel.Ā Hoe dat eruit kan zien, ervaar je in de Holland High Tech Stand in Hal 2 op de Hannover Messe, van 1 tot 5 april 2019.