Education

Education
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Onderwijs - projecten:

Introductie: De verwachting is dat in de nabije toekomst grote veranderingen in het onderwijs plaats zullen vinden bij de universiteiten vanwege de “aanstormende” digitalisering. Om aan te geven dat reactie gewenst is, denken we aan Nokia en Sony, die (bijna) de boot gemist hebben bij de ontwikkelingen van voorbeeld de smartphones en Ipads. Bovendien zal er aandacht moeten worden gegeven aan de z.g. “boundaries”, tussen lagere-, middelbare school en universiteit om toekomstige aspirant-studenten goed te kunnen voorbereiden op het academisch onderwijs (in toegepaste wiskunde en wiskunde-service onderwijs bij andere opleidingen). Dit heeft gevolgen voor de AMI- inspanningen (vanuit de 3 TU‘s) richting het middelbare schoolveld en (service-) onderwijs aan studenten. We geven enkele voorbeelden van ideeën en inspanningen.

Blended learning:

De onderwijs- en organisatieontwikkelingen van de 3 TU‘s:
Kernwoorden: motiverend, efficiënt, flexibel, didactisch in orde, interactie, face-to-face, via colleges kaders stellen, monitoren (formatief-toetsen) en tot slot toetsen.

Dit in relatie tot de nieuwe mogelijkheden van digitale systemen (e-learning). In Eindhoven wordt met 3 varianten gewerkt. Om bijvoorbeeld gestalte te geven aan het persoonlijke “face-to-face“ aspect zijn de instructiegroepen en contacttijd per student gehalveerd; flexibiliteit wordt bijvoorbeeld verkregen door modules te maken over heel specifieke onderwerpen uit de wiskunde die o.a. door werktuigbouw- docenten in hun eigen colleges kunnen worden gebruikt om bepaalde zaken op te “frissen”. Benadrukt wordt dat e-learning niet de docent vervangt , de meerwaarde moet vooral gezocht worden in efficiëntie; “face-to-face contact” kan hierdoor juist gerealiseerd worden, het student-docent-contact schuift meer in de richting van een “meester-gezel-relatie”. Hierbij wordt genoemd de belangrijke sociale functie die een universiteitscampus heeft. Er worden momenteel verschillende digitale systemen door de TU-’s gebruikt, sommige in eigen beheer, andere gekocht bij uitgevers,. ..enz. Geconstateerd wordt dat de uitwisselbaarheid hierdoor verminderd wordt. (zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft)
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-3 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 3 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

Onderwijs - projecten:

Introductie: De verwachting is dat in de nabije toekomst grote veranderingen in het onderwijs plaats zullen vinden bij de universiteiten vanwege de “aanstormende” digitalisering. Om aan te geven dat reactie gewenst is, denken we aan Nokia en Sony, die (bijna) de boot gemist hebben bij de ontwikkelingen van voorbeeld de smartphones en Ipads. Bovendien zal er aandacht moeten worden gegeven aan de z.g. “boundaries”, tussen lagere-, middelbare school en universiteit om toekomstige aspirant-studenten goed te kunnen voorbereiden op het academisch onderwijs (in toegepaste wiskunde en wiskunde-service onderwijs bij andere opleidingen). Dit heeft gevolgen voor de AMI- inspanningen (vanuit de 3 TU‘s) richting het middelbare schoolveld en (service-) onderwijs aan studenten. We geven enkele voorbeelden van ideeën en inspanningen.

Blended learning:

De onderwijs- en organisatieontwikkelingen van de 3 TU‘s:
Kernwoorden: motiverend, efficiënt, flexibel, didactisch in orde, interactie, face-to-face, via colleges kaders stellen, monitoren (formatief-toetsen) en tot slot toetsen.

Dit in relatie tot de nieuwe mogelijkheden van digitale systemen (e-learning). In Eindhoven wordt met 3 varianten gewerkt. Om bijvoorbeeld gestalte te geven aan het persoonlijke “face-to-face“ aspect zijn de instructiegroepen en contacttijd per student gehalveerd; flexibiliteit wordt bijvoorbeeld verkregen door modules te maken over heel specifieke onderwerpen uit de wiskunde die o.a. door werktuigbouw- docenten in hun eigen colleges kunnen worden gebruikt om bepaalde zaken op te “frissen”. Benadrukt wordt dat e-learning niet de docent vervangt , de meerwaarde moet vooral gezocht worden in efficiëntie; “face-to-face contact” kan hierdoor juist gerealiseerd worden, het student-docent-contact schuift meer in de richting van een “meester-gezel-relatie”. Hierbij wordt genoemd de belangrijke sociale functie die een universiteitscampus heeft. Er worden momenteel verschillende digitale systemen door de TU-’s gebruikt, sommige in eigen beheer, andere gekocht bij uitgevers,. ..enz. Geconstateerd wordt dat de uitwisselbaarheid hierdoor verminderd wordt. (zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft)
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-3 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 3 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

search
search

Education

Onderwijs - projecten:

Introductie: De verwachting is dat in de nabije toekomst grote veranderingen in het onderwijs plaats zullen vinden bij de universiteiten vanwege de “aanstormende” digitalisering. Om aan te geven dat reactie gewenst is, denken we aan Nokia en Sony, die (bijna) de boot gemist hebben bij de ontwikkelingen van voorbeeld de smartphones en Ipads. Bovendien zal er aandacht moeten worden gegeven aan de z.g. “boundaries”, tussen lagere-, middelbare school en universiteit om toekomstige aspirant-studenten goed te kunnen voorbereiden op het academisch onderwijs (in toegepaste wiskunde en wiskunde-service onderwijs bij andere opleidingen). Dit heeft gevolgen voor de AMI- inspanningen (vanuit de 3 TU‘s) richting het middelbare schoolveld en (service-) onderwijs aan studenten. We geven enkele voorbeelden van ideeën en inspanningen.

Blended learning:

De onderwijs- en organisatieontwikkelingen van de 3 TU‘s:
Kernwoorden: motiverend, efficiënt, flexibel, didactisch in orde, interactie, face-to-face, via colleges kaders stellen, monitoren (formatief-toetsen) en tot slot toetsen.

Dit in relatie tot de nieuwe mogelijkheden van digitale systemen (e-learning). In Eindhoven wordt met 3 varianten gewerkt. Om bijvoorbeeld gestalte te geven aan het persoonlijke “face-to-face“ aspect zijn de instructiegroepen en contacttijd per student gehalveerd; flexibiliteit wordt bijvoorbeeld verkregen door modules te maken over heel specifieke onderwerpen uit de wiskunde die o.a. door werktuigbouw- docenten in hun eigen colleges kunnen worden gebruikt om bepaalde zaken op te “frissen”. Benadrukt wordt dat e-learning niet de docent vervangt , de meerwaarde moet vooral gezocht worden in efficiëntie; “face-to-face contact” kan hierdoor juist gerealiseerd worden, het student-docent-contact schuift meer in de richting van een “meester-gezel-relatie”. Hierbij wordt genoemd de belangrijke sociale functie die een universiteitscampus heeft. Er worden momenteel verschillende digitale systemen door de TU-’s gebruikt, sommige in eigen beheer, andere gekocht bij uitgevers,. ..enz. Geconstateerd wordt dat de uitwisselbaarheid hierdoor verminderd wordt. (zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft)
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-3 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 3 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)

Onderwijs - projecten:

Introductie: De verwachting is dat in de nabije toekomst grote veranderingen in het onderwijs plaats zullen vinden bij de universiteiten vanwege de “aanstormende” digitalisering. Om aan te geven dat reactie gewenst is, denken we aan Nokia en Sony, die (bijna) de boot gemist hebben bij de ontwikkelingen van voorbeeld de smartphones en Ipads. Bovendien zal er aandacht moeten worden gegeven aan de z.g. “boundaries”, tussen lagere-, middelbare school en universiteit om toekomstige aspirant-studenten goed te kunnen voorbereiden op het academisch onderwijs (in toegepaste wiskunde en wiskunde-service onderwijs bij andere opleidingen). Dit heeft gevolgen voor de AMI- inspanningen (vanuit de 3 TU‘s) richting het middelbare schoolveld en (service-) onderwijs aan studenten. We geven enkele voorbeelden van ideeën en inspanningen.

Blended learning:

De onderwijs- en organisatieontwikkelingen van de 3 TU‘s:
Kernwoorden: motiverend, efficiënt, flexibel, didactisch in orde, interactie, face-to-face, via colleges kaders stellen, monitoren (formatief-toetsen) en tot slot toetsen.

Dit in relatie tot de nieuwe mogelijkheden van digitale systemen (e-learning). In Eindhoven wordt met 3 varianten gewerkt. Om bijvoorbeeld gestalte te geven aan het persoonlijke “face-to-face“ aspect zijn de instructiegroepen en contacttijd per student gehalveerd; flexibiliteit wordt bijvoorbeeld verkregen door modules te maken over heel specifieke onderwerpen uit de wiskunde die o.a. door werktuigbouw- docenten in hun eigen colleges kunnen worden gebruikt om bepaalde zaken op te “frissen”. Benadrukt wordt dat e-learning niet de docent vervangt , de meerwaarde moet vooral gezocht worden in efficiëntie; “face-to-face contact” kan hierdoor juist gerealiseerd worden, het student-docent-contact schuift meer in de richting van een “meester-gezel-relatie”. Hierbij wordt genoemd de belangrijke sociale functie die een universiteitscampus heeft. Er worden momenteel verschillende digitale systemen door de TU-’s gebruikt, sommige in eigen beheer, andere gekocht bij uitgevers,. ..enz. Geconstateerd wordt dat de uitwisselbaarheid hierdoor verminderd wordt. (zie innovatie eerstejaarsonderwijs Delft)
(Betrokkenen: Hans Cuypers, Johannes Maks, Jan Willem Polderman, Joost de Groot e.a.)

Aansluiting VWO-WO:

De project-doelstelling : Bevorderen aansluiting VWO-3 TU’s op het gebied van wiskunde. (zowel voor de wiskunde als de andere TU-opleidingen).
Hierbij zijn activiteiten ontplooid die
1. de vwo-leerling inzicht geven in de wiskunde zoals dat aan de 3 TU’s gegeven wordt;
2. vwo-docenten inzetten bij het onderwijs en didactiek aan de technische universiteit.

Zo zijn er voor de vwo-leerling online cursussen m.b.t. wiskunde D en practica, worden er gastlessen gegeven en math-science-classes opgezet en bestaat er een pre-university-mooc calculus (http://homepage.tudelft.nl/11r49/mooc_en.html) . Zo nemen middelbare school-docenten deel aan wiskunde-instructies voor eerstejaars, zijn ze betrokken bij de toetsing en mentoraat, beïnvloeden ze de opzet van vakken voor de lerarenopleiding en geven TU-docenten een beter inzicht in hun eerstejaarspubliek.(zie pre-university calculus mooc; aansluiting VWO-WO)

Lerarenopleiding:

Dit project richt zich op nascholing van VWO-docenten. Hiervoor wordt op locatie nascholing verzorgd, zijn docent-ontwikkelteams en vak-steunpunten wiskunde opgezet (ook in samenwerking met andere universiteiten). Momenteel richt de nascholing zich op de relatief nieuwe examenonderdelen: a. Analytische meetkunde , b. Statistiek van grote data-sets, c. Wiskundige denkactiviteiten en d. Logisch redeneren. Door dit alles heen loopt een door Google gefaciliteerd project dat min of meer hetzelfde nastreeft (www.leergangwiskunde.nl).
(zie lerarenopleiding)
(Betrokkenen: Wim Caspers, Hans Sterk, Birgit Geveling, Gerard Jeurnink, Fokko van de Bult e.a.)