Part of the
4TU.
VO
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
VO
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

4TU.VO bouwt een platform voor ingenieursonderwijs op het VO

In de komende 5 jaar bouwt 4TU.VO samen met VO-docenten en leerlingen aan een online onderwijsplatform dat voorziet in plug & play lesmodules die schoolvakken verbinden, vaardigheden trainen en die inspireren voor de wereld van onderzoek en ontwerp. 

Het 4TU.VO platform wordt een vooruitstrevend onderwijsplatform voor ingenieursonderwijs, met actuele, relevante inhoud in het VO curriculum. In dit initiatief stoppen de vier TU’s hun kenmerkende ingenieurswerkwijze in alle materialen, hierdoor sluit het platform aan op behoeften in het VO en biedt het voorbereiding op studeren bij een van de vier technische universiteiten.


“Ik zoek context en toepassing, concrete ervaringen. Video's zijn passief, mijn leerlingen maken het dan niet echt mee.”
Jeanna de Haen
Docent O&O - Christelijk Lyceum Delft


Het platform is een initiatief van de vier TU’s in samenwerking met het voortgezet onderwijs.

De vier TU's werken naar een platform dat ontstaat uit actieve co-creatie en feedback loops tussen docenten, leerlingen en lesontwikkelaars in het VO en WO. 

Mocht je als docent of leerling bij willen dragen, neem contact op!

Neem contact op“Vakoverstijgend doe ik soms in de onderbouw, bij de bovenbouw kan dat niet. Ik zou het wel willen, maar het kost tijd. Tijd die er niet is.”
Floor Zander
Docent Natuurkunde - Wolfert college Rotterdam


Veelgestelde Vragen

Hoe verhoudt dit platform zich tot het nieuw te ontwikkelen curriculum?

De programma’s van de vier TU’s voor Aansluiting VO-HO houden vinger aan de pols bij de ontwikkeling van het nieuwe landelijke curriculum voor de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs (VO). De schoolvakken gaan niet verdwijnen, maar de aanpak zal meer vakoverstijgend zijn met meer aandacht voor interdisciplinaire vaardigheden en doorlopende leerlijnen. Zulk interdisciplinair onderwijs is voor technische universiteiten al de kern van hun werkwijze.

Maken jullie zelf wel gebruik van de ingenieursaanpak?

De ontwikkelaanpak voor het 4TU.VO platform sluit nauw aan bij de ingenieursaanpak. Het ontwerpproces zelf is iteratief en biedt ruimte aan voortschrijdend inzicht. Deze aanpak borgt een goede aansluiting tussen de behoeften van de doelgroep, het ontwikkelde platform en de opzet en inhoud van de lesmodules.

Waarom zijn jullie begonnen aan dit project?


“We zien in het uitgevoerde curriculum van scheikunde en biologie nauwelijks ontwerpen terug terwijl dat wel in het examenprogramma beschreven wordt. Daar liggen kansen.”
Jeroen Sijbers
SLO


DE INITIATIEFNEMERS 4TU.VO PLATFORM AAN HET WOORD OVER HUN PLANNEN EN TOEKOMSTDROMEN
Interview: ‘Hoogwaardig onderwijs met de typische ingenieursaanpak’

4TU sprak de initiatiefnemers Pieter Boerman van de Universiteit Twente en Michael van der Meer van de TU Delft waar ze momenteel met het platform staan en wat hun toekomstdroom is.

Pieter: "Allereerst is het een platform waarin de kracht van vier universiteiten gebundeld wordt. We bieden hoogwaardig onderwijs aan met de typische ingenieursaanpak en willen met de kwaliteit die we als vier TU’s samen in huis hebben, het verschil maken, bijdragen aan het lesplezier van docenten en ervoor zorgen dat scholieren graag zo’n les willen volgen."

Lees het hele interview

De werkgroep

Elke TU heeft een afdeling die zich richt op een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het universitaire onderwijs. Uniek is dat deze afdelingen van de vier TU’s hun krachten bundelen en samenwerken met het VO. Daarmee werken ze toe naar een onderscheidend, kwalitatief hoogwaardig en breed onderwijsaanbod. De werkgroep wordt geholpen door creative director ir. Jord de Kat Angelino en ze werken nauw samen met het VO met hulp van de ontwikkelpartij New Future Education

dr. Michael van der Meer
Directeur Science Centre Delft
Renée Prins
Programma-manager Bètasteunpunt Zuid-Holland
ir. Jamila de Jong
Programmaleider Wageningen Pre-University Beleidsmedewerker Onderwijs
dr. Pieter Boerman
Directeur Pre-University - Universiteit Twente
drs. Edgar de Wit
Vaksteunpunt nlt en projectleider Pre-University - Wageningen Universiteit
Annelies Veeningen
Coördinator aansluiting VWO-TU Delft, ScholierenLAB & educatie bovenbouw VWO - Science Centre Delft
dr. Tanja Klop
Coördinator educatie - Science Centre Delft
Marjoleine van Kollenburg-Wouters
Aansluitingscoördinator VO-WO
TU Eindhoven
Silke Heesen, MSc
Projectleider Kwaliteit en Ontwikkeling bij Pre-University Twente


Betrokken vanuit ondernemerscollectief New Future Lab

  • New Future Education - ir. Jasper Müller, ir. Kristel Thieme
  • Raccoon Serious Games - ir. Matthijs Schaap, Tessa van Lunenburg, BSc., Max Weel, BSc., Lesley van der Lee, Emma de Bie, BSc., Ir. Mees Daalder, Jan-Willem Manenschijn, BSc., Tim Micklinghoff, MSc.
  • Game Tailors - ir. Olivier Hokke
  • Studio Angelineau - ir. Jord de Kat Angelino, ir. Emma Hoogenboezem, Jesper Mokveld
  • Studio Milou Foole - ir. Milou Foole
  • De Jongleerstudio - ir. Simone de Jong
  • Met Jezelf in Zee - ir. Romee Noorman
  • ir. Sander Oude Veldhuis (Freelancer & strategisch tekenaar)
  • ing. Andrea van den Berg (Freelancer, grafisch ontwerper & kunstenaar)