Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Talentvolle wetenschappers centraal op HTSF Crossover Event 9 juni 2023

woensdag, 24 mei 2023

In de High Tech for a Sustainable Future (HTSF) capacity building programma’s van onze vier technische universiteiten werken talentvolle wetenschappers aan maatschappelijk relevante thema’s zoals een duurzame landbouw, een gepersonaliseerde zorg en een hittevrije, groene stad.

Op vrijdag 9 juni vieren we de maatschappelijke impact van de programma's van ronde 1 (gestart in 2018) en lanceren we de programma's van ronde 2 (dit voorjaar gestart). Het  HTSF Crossover evenement laat zien hoe deze programma's bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen en hoe deze impact verder vergroot kan worden door de interdisciplinaire samenwerking tussen de vier technische universiteiten.

Het evenement heeft een gevarieerd programma waarin inhoud & ervaring, wetenschap & praktijk, en discipline & expertise samenkomen. Meer informatie over het event vindt u op deze pagina. Wilt u deelnemen aan dit evenement, bestaande uit een groep van wetenschappers, ingenieurs en externe genodigden, neem dan hier contact met ons op.


Ronde 1 

In 2018 zijn de eerste vijf programma's binnen HTSF gehonoreerd. De multidisciplinaire teams bogen zich over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde (Precision Medicine); ziektepreventie en behandeling (Pride & Prejudice); meer veerkrachtige samenlevingen (DeSIRE); slimme landbouw (Plantenna) en op natuur geinspireerde robots (Soft Robotics). De bedoeling was dat de onderzoekers binnen de thema’s eigen onderzoeksprojecten opzetten, financiering binnen haalden en nieuw wetenschappelijk talent aantrokken.  Voor ronde 1 zijn in totaal 44 tenure trackers aangesteld.

Ronde 2

In 2022 is een tweede Call for proposals uitgegaan en dit leverde vier nieuwe projecten op over gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), het reduceren van hitte in steden (HERITAGE), het ontwikkelen van groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een toekomstbestendig voedselsysteem (REDESIGN). De start van de programma's is dit voorjaar met de aanstelling van 19 Tenure trackers en ondersteunende staf. 

HTSF Programma

Het doel van het programma High Tech for a Sustainable Future (HTSF) is het stimuleren van thematisch onderzoek tussen de vier technische universiteiten op onderwerpen die samenwerking tussen de 4TU's vereisen en waarvoor het momenteel moeilijker is om extern financiering te verwerven (d.w.z. nieuwe of risicovolle onderwerpen). De maatschappelijk relevante onderzoeksprogramma's trekken nieuw en divers talent aan en hebben tot doel maatschappelijke impact te genereren door wetenschappelijke doorbraken. Na een  opstartperiode van vijf jaar is het de bedoeling dat het onderzoek zonder financiering van de 4TU.Federation kan worden voortgezet.