Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Over valorisatie

Kennisinstellingen staan aan de basis van kennisgeneratie en innovatie. De vier Technische Universiteiten (TUD, TU/e, UT en WUR) hebben in de afgelopen jaren bewezen hierin zeer succesvol te zijn door de samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van kennis. Voortbouwend op deze successen en acterend binnen bestaand beleid (topsectoren) en visies (Agenda voor Nederland) hebben de vier TU’s hun ambities op het gebied van kennistransfer verwoord in het 4TU Impact plan.

Bijdrage aan kenniseconomie

Het 4TU Impact plan is gemaakt om, voortbouwend op de bestaande (valorisatie-) programma’s en samenwerkingsprojecten, de ontwikkeling van de kenniseconomie te stimuleren en op te schalen. Voorheen werd dit vooral regionaal opgepakt. Vanuit een gemeenschappelijke 4TU aanpak kan op relatief korte termijn nog meer bereikt worden.

Bouwstenen

Het 4TU impactplan bestaat uit vier modules; Samenwerking met het bedrijfsleven (Impuls model), Living labs, Business Development & Ondernemerschap en Startup financiering.

1) Het Impuls model richt zich op onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij zowel de bedrijven, de kennisinstellingen, de overheid en andere publieke organisaties het onderzoek financieren.

2) Het Living Lab model richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten met een redelijke korter doorlooptijd tot de markt.

3) De derde module, business development en ondernemerschap is georganiseerd vanuit verschillende pijlers om onderzoekresultaten tot (maatschappelijke) waarde brengen.

4) Via een professioneel begeleid financieringsproces met financieringsfondsen dat start bij Pre-Seed funding (toetsen van de haalbaarheid en het optuigen van de organisatie) wordt de basis gelegd voor de marktintroductie.

Krachten benutten

De kracht van het 4TU Impact plan zit in de samenwerking tussen de kennisinstellingen, met het bedrijfsleven, regionale en nationale overheden en partijen als NWO-TTW, StartUp Delta en de TO2-instellingen. Het ministerie EZK is nauw betrokken bij het 4TU Impact plan. 4TU heeft het plan nadrukkelijk modulair opgebouwd, zodat andere partijen eenvoudig kunnen aansluiten. In de valorisatie samenwerking staan de business cases centraal en worden de sterkten van de participerende instellingen en organisaties optimaal benut. Door open met elkaar te delen en samen te werken wordt een valorisatie ecosysteem aangejaagd dat een groot synergetisch effect kent en grote toegevoegde waarde heeft voor alle betrokken partijen.  

Download hier het Impactplan.

Members


For more information, please contact the program manager of 4TU Impact: Roelyn van der Hoek

T 0031 53 489 2020

w.r.vanderhoek@utwente.nl