Onderzoek

4TU bundelt haar onderzoek in 4TU Research Centres. Door samenwerking versterken de vier technische universiteiten hun onderzoek en kunnen daardoor maatschappelijk relevant en internationaal toonaangevend onderzoek uitvoeren.
4TU Delft
4TU Eindhoven
4TU Twente
4TU Wageningen

Onderzoek