Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Awareness

Awareness

De vraag uit de markt en het werkveld naar afstudeerders vanuit Bèta-techniekvakken is groter dan het aanbod. Een van de belangrijkste oorzaken van dit tekort is dat er onvoldoende onderwijscapaciteit is om deze afstudeerders op te leiden. Middels een internationale wervingscampagne zal daarom getracht worden het benodigde talent aan te trekken. 

Aanpak

Om al op korte termijn effect te sorteren, wordt gebruikt gemaakt van een aanpak die meerdere sporen kent.

Onderzoek

Allereerst wordt een onderzoek uitgezet onder de doelgroep:
- In welke regio’s, sectoren, instellingen en netwerken kunnen we potentiële kandidaten vinden?
- Op welke manier en onder welke voorwaarden zijn dergelijke kandidaten geïnteresseerd in ons aanbod?
- Op welke manier moeten we deze mensen benaderen en uiteindelijk werven?
Daarnaast zullen we onderzoek (laten) doen naar succesvolle wervingsmethoden die andere organisaties effectief inzetten.

Werving

Vervolgens zal op basis van de resultaten uit het onderzoek, gevoegd bij de kennis en ervaring van de vier technische universiteiten op het gebied van (online-)marketing en werving, gestart worden met online campagnes; in principe wereldwijd, maar met een focus op gebieden die als meest kansrijk uit het onderzoek naar voren komen. De universiteiten hebben voldoende ervaring en kennis in huis om deze snelle start mogelijk te maken. Een nieuw te ontwikkelen website gaat hierbij een belangrijke rol spelen in de awareness creatie, als informatiebron voor potentiële kandidaten en als ‘doorgeefluik’ van kandidaten naar de aangesloten organisaties.

Advies en commitment

De projectgroep stelt dat awareness alleen niet voldoende zal zijn om nieuwe docenten en wetenschappers aan te trekken. Nauwgezet de opvolging van de sollicitaties en informatieverzoeken volgen om te zien of alle (f)actoren in de keten van awareness, sollicitatie tot werkelijke aanname optimaal ingericht zijn is belangrijk hierbij. Het inrichten van de opvolging van sollicitaties valt buiten de scope van het traject. Het is echter zo belangrijk dat projectgroep hier wel een sterk adviserende rol voor haarzelf in ziet. 

Planning

De planning ziet er grofweg als volgt uit:
• Fase 1 – Onderzoek (3 maanden)
• Fase 2 – opstart (online-)werving en bouwen website (6 maanden)
• Fase 3 – opschalen (12 maanden)
• Fase 4 – evalueren en door ontwikkelen (12 maanden)
• Vervolg – eindpunt december 2024

Team

Trekker: Joost Steppe (UT) j.steppe@utwente.nl
Mette Strubbe (UT) m.strubbe@utwente.nl
Maarten vd Dungen (TU/e) w.j.h.m.v.d.dungen@tue.nl
Johan Kanis (WUR) Johan.kanis@wur.nl
Alex den Haan (TUD) b.a.denhaan@tudelft.nl