Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Project 13 Leven Lang Leren

LLO-programma’s ontwikkelen

We staan aan het begin van het ontwikkelen van leven lang leren op de schaal van de gehele (beroeps)bevolking. Op meerdere plaatsen zijn er initiatieven. Middels dit plan willen de universiteiten en HBO’s een versnelling aanbrengen in het leven lang leren vanuit de bèta en techniek disciplines. Hierbij zal de nadruk liggen op de disciplines werktuigbouwkunde, intormatica en electrotechniek, alle drie sectoren die kampen met grote krapte op de arbeidsmarkt. De doelgroep is alumni met een achtergrond in de genoemde disciplines alsmede werkenden die zich op universitair/HBO niveau willen bij- of omscholen in deze richtingen.

Doelen

Dit project sluit aan bij andere initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen, zoals die van de VSNU (bv. opzetten van een catalogus), VH en SURF (o.a. flexibilisering en microcredentials) lopen. Andere ontwikkelingen, zoals oZone of de kabinetsplannen rond leerloketten en een online digitaal scholingsoverzicht, zullen nauwlettend worden gevolgd. Het project heeft een eigen focus: de krapte op de arbeidsmarkt bij de disciplines informatica, electrotechniek en werktuigbouwkunde helpen verminderen.

-       Komen tot afstemming van vraag- en aanbod LLO
-       Organiseren van (regionale) aanpak van LLO
-       Aansluiting zoeken bij landelijke initiatieven, zoals die van de VSNU
-       Aanzet geven tot de eerste modules LLO bij de aangesloten universiteiten en HBO’s
-       Vullen van een catalogus-platform (VSNU) met de eerste modules
-       Campagne lanceren m.b.t. LLO en de reeds ontwikkelde onderwijsvormen
-       Aansluiting bewerkstelligen bij andere initiatieven en partners op gebied van LLO

Activiteiten

Er dient eerst een gedegen verkenning van de vragen en van de samenwerkingsvormen plaats te vinden. Daarnaast wordt op diverse andere tafels ook gewerkt aan LLO. De onderlinge aanhaking dient onderdeel van ‘alle’ plannen te zijn om te voorkomen dat we eindigen met meerdere, niet compatibele systemen.
Om tot vraagarticulatie te komen worden onderstaande stappen gezet:

-     Uitvoeren van een desk study: wat is er m.b.t. LLO aan kennis over de (regionale) arbeidsmarkt, wat is de behoefte (i.h.b. voor informatici, electrotechnici en werktuigbouwkundigen), wat zijn de obstakels voor LLO.

-      Identificeren van de meest kansrijke velden en (sub)disciplines voor LLO door

-      Bijdragen aan definiëren en ontwikkelen van een onderwijsformat voor de disciplines informatica, electrotechniek en werktuigbouwkunde

-      Ontsluiten bestaand materiaal

-      Afstemmen wie wat doet

Planning

Desktop study / behoefte peiling: 2021
(stimuleren) ontwikkelen modules 2022-2024
Ontsluiten bestaand material: 2021-2024

Partners

TU Delft, RU, TU/e, UT, WUR, Saxion, FME

Team

Trekker: Rob Mudde (TU Delft)
Willem van Valkenburg (TUD)
Chantal Brans (TU/e)
Marc-Jan Zeeman (UT)
Frank Bakema (WUR)
Noëlle Aarts (RU)
Daphne Rijk (FME)
Arno Blootens (Saxion)