Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Start 4TU centre History of Technology

dinsdag, 16 januari 2024

Historisch besef rol techniek vergroot de inzichten van de huidige ingenieur

Per januari 2024 bundelen de vier technische universiteiten hun kennis en expertise op het vakgebied techniekgeschiedenis in het 4TU centre History of Technology. Het nieuwe centre wil studenten, ingenieurs en het bredere publiek een historisch besef geven van de rol die techniek en ingenieurs speelden in de maatschappelijke transities van de afgelopen twee eeuwen, en werkmethoden ontwikkelen waarin wordt gereflecteerd op de samenhang tussen verleden-heden-toekomst en op handelingsopties die dat biedt voor de huidige en toekomstige uitdagingen.

“Ingenieurs droegen bij aan de fysieke vormgeving van het land, aan de aanleg van wegen, spoorwegen en kanalen, aan de bouw van waterstaatswerken voor de veiligheid, aan de voedselvoorziening en zo veel meer”
Erik van der Vleuten
TU Eindhoven

Het 4TU.History of Technology centre zal vanuit de vier technische universiteiten de faciliterende partij zijn in onderzoek, onderwijs en publiek debat over de rol van techniek in de maatschappelijke transities toen en nu. ’Een beter inzicht in de techniekgeschiedenis helpt onze blik te verruimen en meer inzichten te krijgen. Kunnen we door verhalen uit het verleden beter te begrijpen ongewenste effecten van techniek verminderen en transities bijvoorbeeld inclusiever en duurzamer maken? ' zegt wetenschappelijk directeur Erik van der Vleuten hierover.

Rijke traditie

De activiteiten van het centre maken ook de rijke traditie van het ingenieursberoep zichtbaar.  ‘De mogelijkheid om aan maatschappelijke problemen te werken, vormt sinds het ontstaan van het civiele ingenieursberoep zo’n twee eeuwen geleden een belangrijke drijfveer. Ingenieurs droegen bij aan de fysieke vormgeving van het land, aan de aanleg van wegen, spoorwegen en kanalen, aan de bouw van waterstaatswerken voor de veiligheid en aan de voedselvoorziening en zo veel meer. Door deze geschiedenis te kennen, creëer je historisch besef over het ingenieursberoep en haar maatschappelijke rol. We denken dat dat belangrijk is’ aldus Erik van der Vleuten. Om de binding te versterken, wil het centre een jaarlijks symposium organiseren waar de alumninetwerken van de 4 TU’s en externe partijen als het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en de Netherlands Academy of Engineering (NAE) bij worden betrokken.

Onderzoeksfinanciering

4TU.History of Technology wil een coördinerende rol innemen bij het aantrekken van onderzoeksfinanciering via programma’s bij bijvoorbeeld NWO en de Nationale Wetenschapsagenda. Dit soort geldstromen zijn belangrijk aangezien hiermee de onderzoekscapaciteit aan de verschillende technische universiteiten uitgebreid kan worden.

Ook vindt het centre het belangrijk om op internationaal gebied de aansluiting met het vakgebied te behouden. Zo wordt er al samengewerkt met de Society for the History of Technology en het Tensions of Europe Netwerk en er zijn plannen om te gaan samenwerken met universiteiten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Onderwijs

Op onderwijsgebied wil 4TU.History of Technology gezamenlijke vakken en leerlijnen ontwikkelen en toewerken naar een gezamenlijk masterprogramma, zodat studenten op alle vier de TU’s toegang hebben tot interessante en relevante vakken op dit gebied.

Maatschappij

De derde pijler is de kennisoverdracht naar de maatschappij. Tot de plannen behoort het ontwikkelen van lespakketten voor middelbare scholieren, het aangaan van samenwerkingen met wetenschapsmusea als NEMO, Discovery Museum en het Rijksmuseum Boerhaave en het opzetten van een netwerk van maatschappelijke partners rondom de onderzoeksthema’s van het centre. Het centre wil werkmethoden ontwikkelen waarbij er samen met maatschappelijke partners wordt gereflecteerd op de samenhang verleden-heden-toekomst, het grote verhaal van ‘waar we vandaan komen’ en ‘waar we naar toe willen’, en welke handelingsopties dat voor de huidige en toekomstige uitdagingen biedt.