Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Project 7b Studiekeuzecheck

Studiekeuzecheck

Het project SKC richt zich op de check of de student de juiste keuze heeft gemaakt - voorafgaand aan de start van de studie of tijdens de eerste fase in de studie – en de mogelijke ondersteuningsalternatieven als dit niet het geval blijkt te zijn.

Alle opleidingen in Nederland hebben inmiddels een studiekeuzecheck die studenten aangeboden wordt als ze zich voor 1 mei hebben ingeschreven bij de opleiding. De opleidingen hebben inmiddels veel geleerd over wat wel en niet werkt en hoe voorspellend de verschillende maatregelen zijn voor het studiesucces daarna. Bovendien hebben opleidingen ervaringen met wat wel en niet werkt bij het begeleiden van studenten bij een overstap, mochten ze toch de verkeerde keuze hebben gemaakt. Een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en tussen hbo en wo is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Daarom is het goed hier gezamenlijk naar te kijken, van elkaar te leren en gezamenlijk dit instrument van studiekeuzecheck te verbeteren.

Na aanscherping van de initiële opdracht heeft dit project heeft tot doel:

- een overzicht te maken van wat beschikbaar is aan studiekeuzecheck instrumenten (ook bij algemene universiteiten) en aan maatregelen om studenten die - eenmaal in de opleiding – toch de verkeerde keuze gemaakt hebben snel op de juiste plek te laten komen;

- de lessons learned te delen en te bepalen wat wel/niet goed werkt, identificeer best practices en mogelijke lacunes;

- het ontwikkellen (op basis van de uitkomsten van bovenstaande inventarisatie) van een gezamenlijke studiekeuzecheck voor opleidingen; in ieder geval voor de drie disciplines informatica, elektrotechniek of werktuigbouwkunde in het sectorplan onderwijs, maar bij voorkeur een instrument dat (mogelijk deels) ook bruikbaar is voor andere opleidingen.

Het project heeft uiterlijk een looptijd tot en met 31-12-2024.

Team

<Vacature>, projectleider
Ottelien Rikhof (TUD) 
Ad Kleingeld (TU/e)
Katja Hunfeld (UT)
Gerard Barkema (UU)
Sabien van Harten (WUR)