Explore the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Project 7b Studiekeuzecheck

Studiekeuzecheck

Dit project heeft tot doel een studiekeuze-instrument te ontwikkelen dat aanstaande studenten (leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo) helpt een weloverwogen keuze te maken indien zij voor een bachelor­opleiding informatica, elektrotechniek of werktuigbouwkunde willen kiezen: de juiste student op de juiste plaats. Dit betekent ook op de juiste plek in het hbo of wo. Het gevolg moet zijn dat er minder uitval is en dat studenten behouden blijven voor de betreffende disciplines, want er is een groot tekort aan hooggekwalificeerde opgeleiden daarin.

Activiteiten

Er zal een website worden ontwikkeld met ingangen voor verschillende doelgroepen leerlingen en voor bijvoorbeeld schooldecanen. Deze website zal worden ondersteund door een netwerk bestaande uit vertegenwoordigers uit het hbo en wo voor de genoemde studierichtingen.

De website zal op verschillende manieren informatieve en interactieve elementen aanbieden, passend bij het type bezoeker. Het ligt in de verwachting dat er bijvoorbeeld korte clipjes worden getoond waarin afgestudeerden (hbo, wo) vertellen hoe hun werkdag eruitziet en waarin studenten vertellen hoe de studie hun bevalt. Een andere mogelijkheid is dat leerlingen kunnen chatten met hiertoe speciaal getrainde studenten van de betreffende studie. Bij dit alles wordt aangesloten op de al bestaande manieren van studievoorlichting van de instellingen.

Eerst wordt de casus voor informatica aangepakt aangezien deze studierichting op vrijwel alle hbo- en wo-instellingen wordt aangeboden, vervolgens zullen elektrotechniek en werktuigbouwkunde aan bod komen.

Planning

sept. 2020 – apr. 2021
Studiefase waarin de vraagstelling wordt verkend en stakeholdersanalyse plaatsvindt, leidend tot een gedetailleerd programma van eisen

apr 2021 – eind 2022
Eerste pilot voor informatica waarin een pilotversie van het instrument wordt gebouwd en getest

eind 2022 – eind 2023
Uitbouw instrument in 2 jaar tijd, waarbij elektrotechniek en werktuigbouwkunde zullen worden opgenomen

eind 2023 – eind 2024
Uitrol van het instrument over alle deelnemende instellingen

Partners

Belangrijkste partners zijn: hbo- en wo-instellingen (aanleveren studiekeuze-informatie, inzetten instrument), bedrijfsleven (informatie over de arbeidsmarkt), schooldecanen (inbedding gebruik instrument op vo), leerlingen (doelgroep pilots) en studenten (informatie over hoe de studie ervaren wordt). Daarnaast wordt, waar mogelijk, samen opgetrokken met andere relevante 4TU-projecten.