Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Project 2b Onderwijsloopbanen en onderwijskwaliteit

Onderwijsloopbanen en onderwijskwaliteit

In dit project wordt ingezet op het verhogen van kansen op een onderwijscarrière in de context van engineering/bèta universitair onderwijs. Doelen zijn:
- Onderwijsloopbanen voor universitair medewerkers verstevigen en aantrekkelijk maken.
- Komen tot een gezamenlijk referentiekader voor carrière ontwikkeling in relatie tot de docenttaak.
- Realiseren van uitwisselbaarheid van kwalificaties en erkenning van EVC’s.
- Ontwikkelen van goede, robuuste indicatoren (met bijbehorende bewijslast) voor de ontwikkeling van kwaliteit van onderwijs.
- Bepalen of er specifieke indicatoren zijn voor het bètatechnisch onderwijs.

Activiteiten

Om de bovenstaande doelen te realiseren voorzien we een aantal activiteiten en gezamenlijke projecten.

1.       Plannen en uitwerkingen van commissies Erkennen & Waarderen inventariseren, onderling vergelijken en uitwisselen.

2.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Onderwijscarri√®re raamwerken per universiteit ‚Äď inclusief daarbij horende uitgangspunten, niveaus en criteria, en organisatie ‚Äď bijeen brengen en verschillen en overeenkomsten analyseren. Tevens good practices op dit vlak zichtbaar maken, inclusief geschikte materialen voor validatie van de betreffende criteria. Deze inzichten actief delen via onderlinge workshops of professional development activiteiten.

3.       Opzetten van een vorm van peer review en samenstelling van beoordelingscommissies. Intervisie of uitwisseling van ervaringen met complexe cases.

4.       Verder ontwikkelen en uitwisselen vervolgtrajecten na de BKO en pre-BKO trajecten (promovendi, student assistenten). Specifieke aandacht hierbij voor het bèta-technisch domein.

5.       Uitwisselen van resultaten van onderzoek op vlak van professionalisering en gezamenlijk aanvragen op dit vlak doen. Hierbij bij voorkeur aansluiten bij bestaande gremia/congressen/meetings.

6.       Ontwikkelen van Open Educational Resources, maar ook het uitwisselen van materialen en ervaringen in het kader van onderwijsinnovaties in het bètatechnisch domein.

7.        Participeren in het onderzoek van Ruth Graham. Vaststellen of de hiervoor genoemde maatregelen leiden tot een hoger gevoel van erkenning van onderwijs bij docenten.

Planning

In 2021 en 2022 worden acties 1 en 2 uitgevoerd.
In 2023 en 2024 worden acties 3 en 4 uitgevoerd.
Acties 5 en 6 vinden in de gehele periode 2021-2024 plaats.
Actie 7 vindt plaats in 2022 en 2024.  

Team

Trekker: Frank Baaijens (TU/e)
Perry den Brok (4TU.CEE, WUR)
Jan van der Veen (4TU.CEE, TU/e)
Aniek Draaisma (4TU.CEE. TUD)
Maaike Verbree (VU)
Mayke Pothof (UM)
Annemieke Zonneveld (TUD)
Annalies Idema (UT)
Theo Jetten (WUR)