Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Technologie essentieel voor betaalbare zorg

woensdag, 29 januari 2020

Technische Universiteiten overhandigen position paper aan ministerie van VWS

Vandaag overhandigen de vier technische universiteiten in 4TU-verband een position paper aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van VWS. Met het position paper willen de TU‚Äôs een evenwichtige beschouwing op de kosten van medische technologie bevorderen. Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: ‚ÄėHet beeld is ontstaan dat technologie synoniem is voor hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval. Middels dit paper willen we benadrukken dat er veel technologie√ęn zijn die kostenverlagend werken. En dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en effici√ęnte zorg in de toekomst.‚Äô

Technologie als onderdeel van de oplossing in plaats van probleem
Erik Koffijberg: ‚ÄėTechnologie heeft de kwaliteit van zorg enorm verbeterd, maar dat is vaak gepaard gegaan met hogere kosten. Er zijn echter veel nieuwe, medische technologie√ęn die, bij betere of gelijkblijvende gezondheidsuitkomsten, zorgkosten kunnen verlagen. Dat dit niet overal het geval is, komt vaak doordat implementatietrajecten een te beperkte focus hebben en evaluatiemomenten ontbreken. Daardoor blijft kostenbesparing onbenut en wordt technologie vaak onterecht gezien als onderdeel van het probleem. In plaats van een mogelijke oplossing om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. We kunnen met technologie wel degelijk kostenbesparing realiseren in de zorg. Daarvoor is het essentieel om, naast goed uitgewerkte en ondersteunde implementatieprocessen, al tijdens de ontwikkeling van technologie evaluatiemomenten in te bouwen en de optimale inzet van technologie te onderzoeken.‚Äô

Miljoenen besparing door ‚ÄėHealth Technology Assessment‚Äô ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
In het position paper getiteld ‚ÄėKosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg‚Äô, rekenen de vier technische universiteiten voor dat onderzoek vooraf en tijdens ontwikkeling en implementatie de potentie heeft om miljoenen tot tientallen miljoenen euro‚Äôs per jaar te besparen. Een zogenaamde ‚ÄėHealth Technology Assessment‚Äô (HTA) kan, in combinatie met implementatie onderzoek, ¬†helpen om vroegtijdig te bepalen in hoeverre een medische technologie kostenbesparend is en barri√®res voor succesvolle implementatie wegnemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hoge implementatiekosten, suboptimaal gebruik en beperkte adoptie van nieuwe technologie, en beperkte vervanging van oude technologie. Deze verschillende barri√®res hebben betrekking op verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg en vereisen een multidisciplinaire aanpak. De 4TU partners roepen op tot samenwerking binnen onderwijs en onderzoek om meer focus aan te brengen in de toekomstige eisen aan de ontwikkeling en het gebruik van technologie in de Nederlandse gezondheidszorg. Met als doel de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar, bemensbaar en effici√ęnt te houden.

Healt@4TU
Het position paper ‚ÄėKosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg‚Äô kunt u middels deze link downloaden. Deze is tot stand gekomen in opdracht van de regiegroep Health@4TU. Deze regiegroep houdt zich, binnen 4TU-verband, bezig met medisch onderzoek en zet zich in voor samenwerking met partners uit het zorgdomein.¬†

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Koffijberg.

Foto: Rene Verleg, VWS