Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Fresco nieuwe voorzitter 4TU

maandag, 28 oktober 2019

Victor van der Chijs, collegevoorzitter van de Universiteit Twente, heeft het voorzitterschap van de 4TU.Federatie overgedragen aan prof. dr. ir. Louise O. Fresco. Van der Chijs was de afgelopen vier jaar voorzitter van 4TU, ten tijde van zijn aantreden nog 3TU. Fresco is bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research (WUR), die in 2016 toetrad tot de 4TU.

De 4TU.Federatie is Victor van der Chijs dankbaar voor zijn inspanningen. Van der Chijs heeft zich vanuit zijn rol als voorzitter ruim vier jaar ingezet voor de versterking en bundeling van technologische kennis in Nederland. Van der Chijs: “De 4TU is een hechte federatie geworden, en ik ben trots dat ik daaraan heb bijgedragen. Het opleiden van voldoende en kwalitatief sterke technici blijft ook in de toekomst een enorme opdracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat Louise zich daarvoor hard gaat maken.”

‘Basis verder op orde met Technologieakkoord’
Van der Chijs zette zich met zijn collega’s intensief in voor de zogenaamde Van Rijngelden, de 66 miljoen euro die vanuit de overheid jaarlijks extra wordt geïnvesteerd in technische universiteiten. Van der Chijs: “Dit geld kunnen we investeren in uitbreiding van onderwijscapaciteit op de technische universiteiten. Dat is een goede eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Onze basis moet verder op orde gebracht worden met extra structurele financiering. Het innovatievermogen van Nederland moet aanzienlijk versterkt worden, want we hebben grote maatschappelijke opgaven op te lossen en willen internationaal kunnen concurreren. Dat kan door het sluiten van een Technology Deal of Technologieakkoord.”

Ambities
Fresco zei tijdens het 4TU-evenement High Tech for a Sustainable Future dat het onderwijs en onderzoek dat binnen 4TU gezamenlijk gebeurt, beter zichtbaar moet worden. Maar, zo vervolgde zij, het gaat ook om het leggen van verbindingen met de andere universiteiten en met de niet-technische disciplines. Dat is een competentie die onze technische wetenschappers nog beter moeten ontwikkelen. Er liggen, zo stelt zij, grote en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken die, met behulp van hoogwaardige kennis en wetenschap, en interdisciplinaire benaderingen en geïntegreerde oplossingen behoeven. Alleen door te blijven investeren in wetenschap en technologie kan ons land een prominente positie op het internationaal podium behouden en versterken. Door een brede samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland, met overheden en met het bedrijfsleven is het mogelijk om innovatieve oplossingen aan te dragen voor de uitdagende maatschappelijke vraagstukken.

Vijf nieuwe 4TU onderzoeksprogramma’s
Van der Chijs droeg het stokje over aan Fresco tijdens het 4TU-event High Tech for a Sustainable Future in Den Haag. 150 vertegenwoordigers uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven verzamelden voor de presentatie van vijf nieuwe onderwijsprogramma's. Hiervoor wordt 22 miljoen euro uitgetrokken. In totaal werken 44 universitair docenten en 29 postdocs aan de onderzoeksprogramma’s. Binnen elk van deze programma’s werken de vier technische universiteiten samen. Met hun expertise van sleuteltechnologieën, KI en Big Data zullen de wetenschappers zich buigen over onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de wereldwijde voedselvraag.

Foto: Bram Saeys