Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6 48 27 55 61

projectleider@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Reactie artikel ScienceGuide

donderdag, 13 juli 2017
De 4TU.Federatie heeft met verwondering kennisgenomen van het artikel op ScienceGuide van 12 juli waarin wordt gesuggereerd dat de Technische Universiteiten de overstap zouden maken naar het ministerie van Economische Zaken. De uitkomst van eenzelfde discussie ten tijde van de vorming van het kabinet Rutte-I, was dat een dergelijke overstap niet realistisch en niet wenselijk is. Dat is wat 4TU betreft niet veranderd en 4TU is momenteel bij een dergelijke discussie niet betrokken.

De 4TU.Federatie heeft met verwondering kennisgenomen van het artikel op ScienceGuide van 12 juli waarin wordt gesuggereerd dat de Technische Universiteiten de overstap zouden maken naar het ministerie van Economische Zaken. De uitkomst van eenzelfde discussie ten tijde van de vorming van het kabinet Rutte-I, was dat een dergelijke overstap niet realistisch en niet wenselijk is. Dat is wat 4TU betreft niet veranderd en 4TU is momenteel bij een dergelijke discussie niet betrokken.

 De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research zijn lid van de VSNU en staan achter de gemeenschappelijke standpunten en de binnen de VSNU overeengekomen afspraken. Het bijzondere karakter van bèta- en techniekopleidingen, en de knelpunten (zoals het accommoderen van de snelle groei van het aantal studenten dat een studie aan een technische universiteit wil volgen) die dit met zich meebrengt, vragen soms om specifiek beleid. 4TU pleit voor maatregelen die niet ten koste gaan van andere universiteiten.