Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Integrale aanpak van transities in Binnenhofcollege #7

maandag, 5 juli 2021

Nederland staat de komende decennia voor belangrijke vernieuwingen in de energievoorziening, het vervoer, de woningbouw, de voedselvoorziening en de zorg.

Student Henrike Holwerda en hoogleraar Leo van Dongen van de Universiteit Twente en Hans Sintemaartensdijk van Tatasteel lieten de Kamerleden in dit laatste 4TU.Binnenhofcollege zien dat naast technologie ook een integrale aanpak nodig is om deze transities goed van de grond te krijgen. 

Henrike Holwerda, PhD-student Sustainable Asset Management, is de eerste spreker van het college. Zij doet haar promotieonderzoek bij Alliander. Zij constateert dat niet alleen bij Alliander maar ook bij veel andere organisaties, er verspreid door de organisatie heen duurzame projecten lopen, maar dat die moeilijk te integreren zijn in de dagelijkse manier van werken. Henrike kijkt met een door haar ontwikkelde methode ‘’Sustainable Asset Management for Energy Networks (SAMEN)’’ hoe duurzaamheid continue verbeterd kan worden, niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn en hoe je dat binnen een organisatie samen kunt oppakken.

Leo van Dongen (Hoogleraar Design Engineering) neemt het gesprek van haar over. Hij gidst de Kamerleden door zeven decennia aan technologie. Van de na-oorlogse wederopbouw met een technology push, via de jaren 90 waar verzelfstandiging en privatisering de dienst uitmaakten tot het huidige tijdperk waarin techniek weer helemaal op de agenda staat. De behoefte van de huidige maatschappij is veiligheid, duurzaamheid en acceptabele kosten. Hierbij speelt technologie een belangrijke rol.  Van Dongen benadrukt dat in de Industry 4.0 fase waar we nu vol in zitten, samenwerken tussen techneuten, operators, managers, juristen, beleidsmakers en andere diseciplines belangrijk is, om ook echt die transitie naar een ‘mooiere maatschappij’ te maken.

De laatste spreker van het college is Hans Sintemaartensdijk, Project Manager bij Tata Steel IJmuiden. Hans focust zijn verhaal op de LA Hal. Dit is een opslag- en distributiehal van  10.500 m2 oppervlakte en 190.000 m3 inhoud voor de rollen staal van Tatasteel. De LA hal is volledig automatisch aangestuurd en ingericht om energie te besparen en duurzaam te werken. Hier worden de allerlaatste technieken van veiligheid en computertechnologie toegepast. Om alles in de hal zo effectief mogelijk te laten werken, wordt er met simulaties en digital twins gekeken wat de optimale indeling van de hal is. Het blijkt dat systemen veel beter dan mensen kunnen inschatten waar de staalrollen geplaatst moeten worden. De automaat wint het van de mens, aldus Sintmaartensdijk.

Dit  laatste technologie-overstijgende college was een passende afsluiting van de reeks Binnenhofcolleges, en werd weer goed ontvangen door de aanwezige Kamerleden.