Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Studentengroei

vrijdag, 12 mei 2017

Als gevolg van het succes van het Techniekpact groeien de aanmeldingen bij de technische universiteiten elk jaar. Gevolg is dat het aantal studenten bij de technische universiteiten in 2020 zal zijn verdubbeld ten opzichte van 2005, terwijl de bekostiging sinds die tijd met meer dan 10% is teruggelopen. Naar aanleiding van een motie ingediend door de kamerleden Michel Rog (CDA) en Pieter Duisenberg (VVD) hebben 4TU en OCW, samen met VSNU en EZ een analyse uitgevoerd van de (financiële) knelpunten bij de technische universiteiten. Deze analyse geeft gedetailleerde informatie over de situatie bij elk van de technische universiteiten afzonderlijk, alsmede een beeld voor 4TU als geheel.

Ook wordt de verwachting geschetst dat aan de groei nog geen einde is gekomen. Steeds meer scholieren gaan naar het vwo en kiezen voor een profiel dat toegang geeft tot een techniekopleiding. Het aanbod van afgestudeerde ingenieurs is slechts de helft van de vraag op de arbeidsmarkt, wat leidt tot hoge startsalarissen voor ingenieurs in de ICT en de hightechsector.

De analyse wordt afgesloten met scenario’s voor oplossingen, waarvoor op de korte termijn jaarlijks 250 miljoen euro en op de langere termijn jaarlijks 450 miljoen euro nodig is. Deze bedragen zijn bedoeld om de wetenschappelijk staf, die de opleidingen verzorgen, sterk uit te breiden en om te investeren in faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Zonder extra financiële middelen is het niet mogelijk om de verwachte aanmeldingen van studenten te honoreren en over te gaan tot een verdere uitbreiding van de studentenstops. Dit is in de ogen van de technische universiteiten, maar ook in de ogen van het bedrijfsleven geen reëel scenario en niet in het belang van Nederland. We hebben de denkkracht van jonge ingenieurs nodig om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan en om het geld te verdienen dat nodig is om onze welvaartsstaat in stand te houden. 

Analyse van de knelpunten en voorstellen voor oplossingen

Voortzetten succes Techniekpact en opvang groei – Presentatie 

Toelichting op de presentatie