Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Presentatie sectorbeeld ontwerpende ingenieurswetenschappen aan OCW

donderdag, 24 juni 2021

Nederlandse universiteiten richten spotlight op essentiele sector van de ontwerpende ingenieurswetenschappen.

'Technologie en Maatschappij in Balans' – een nieuw sectorbeeld van de ontwerpende ingenieurswetenschappen – is op 23 juni 2021 aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepresenteerd. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de unieke kracht en potentiële maatschappelijke impact van deze sector die Industrieel Ontwerpen, Ontwerp van de Gebouwde Omgeving, en Technische Bestuurskunde en Bedrijfskunde omvat. Er wordt met name aandacht besteed aan de rol van de sector bij het linken van technologische ontwikkelingen aan de behoeften van mens en maatschappij, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van een aantal van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken. Het eerste sectorbeeld is een initiatief van de disciplines design engineering science, de 4TU.Federatie en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Download het sectorbeeld hier

Ena Voûte, decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft en professor Karin Schroen van Wageningen University & Research, overhandigden het rapport aan het team van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie. 

Directeur Oscar Delnooz nam het rapport enthousiast in ontvangst en zei daarbij: “verheugd te zijn dat de ontwerpende ingenieurswetenschappen hun krachten hebben gebundeld en het initiatief hebben genomen een gezamenlijk sectorbeeld op te stellen.”

Louise O. Fresco, voorzitter van de 4TU.Federatie vraagt om erkenning:

“De Ontwerpende Ingenieurs Wetenschappen vormen een onmisbare aanvulling op de bètatechnische disciplines waarbij de cruciale bijdrage van de OIW bestaat uit het ontwikkelen van kennis en methodes voor het ontwerpen van integrale oplossingen – in samenhang met de omgeving en samen met stakeholders uit de maatschappij.”


Specifieke rol van ontwerpen bij het inbedden van technologie in de maatschappij gewaardeerd door andere sectoren

Ontwerpen presenteert zich als transdisciplinaire activiteit, waarbij kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines en stakeholders samenkomt in teams, processen en methodes die de kloof overbruggen tussen nieuwe technologie en de behoeften van mens en maatschappij. De ontwerpende ingenieurswetenschappen worden als onmisbaar beschouwd door zowel architecten en praktiserende ontwerpers als door sectoren die te maken hebben met complexe maatschappelijke uitdagingen. Een voorbeeld daarvan is de zorg: 

Foto: TU Delft, Iris Hendriksen, Hester Anderiesen Le Riche

Nieuwe generatie ontwerpers nodig om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden

Ontwerpinterventies, zo wordt uitgelegd in het rapport, worden gebruikt om hypotheses en effecten te toetsen en toekomstscenario’s zodanig vorm te geven dat mensen deze zich kunnen voorstellen, begrijpen, ervaren, aanraken en bediscussiëren, waarmee de realisatie van maatschappelijke veranderingen dichterbij komt. Door het opleiden van een toekomstige generatie (wetenschappelijke) professionals in deze benadering, en door hen te voorzien van een ontwerp mindset en ontwerpmethodologieën, maakt ontwerpen deel uit van een steeds effectiever antwoord op het missie gedreven innovatiebeleid in Nederland. 

Sectorbeeld als uitgangspunt voor sectorplan

Het sectorbeeld is het resultaat van een uitgebreid en intensief proces van twee jaar, waarbij ruim 25 mensen van de vier Nederlandse technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en de Rijksuniversiteit Groningen betrokken waren. Het is een uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen en eventuele toekomstige financiering op de volgende punten: 

Meer informatie: Julia Candy – communicatiemanager, faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft j.r.candy@tudelft.nl