Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Marcel Verweij (WUR) nieuwe wetenschappelijk directeur 4TU.Ethics

maandag, 24 januari 2022

Prof. dr. Marcel Verweij (Wageningen University & Research) is als wetenschappelijk directeur begonnen bij het 4TU.Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics). Hij is de opvolger van emeritus hoogleraar Anthonie W.M. Meijers (TU/e).  

Het 4TU.Ethics centre richt zich op onderzoek, onderwijs en informatie-uitwisseling over de ethische kanten van technologische ontwikkelingen. Het voorzitterschap rouleert tussen de leerstoelhouders van de onderzoeksgroepen van de vier TU’s. De komende vier jaar is Wageningen University & Research aangewezen om invulling te geven aan het voorzitterschap.

Marcel Verweij zal de activiteiten voortzetten die Anthonie Meijers heeft opgezet. Een belangrijk plaats daarin is de organisatie van de Graduate School die geleid zal worden door WUR-collega Vincent Blok. Dit is een programma met cursussen in Ethiek en Technologie voor de promovendi van de vier TU’s. Een van de nieuwe plannen daarbij is het faciliteren van korte stages buiten de wetenschap. Filosofen en ethici beschikken over vaardigheden die ook buiten de academische wereld goed van pas komen. ‘Hiermee willen we deze vaak nog jonge mensen bredere carriùreperspectieven bieden, want we weten dat er onder hen best veel onzekerheid bestaat over hun toekomst’, aldus Verweij.


“Het is goed om ook op Europees niveau te verkennen hoe we als gemeenschappelijk academisch centrum kunnen fungeren.”
Marcel Verweij
Wetenschappelijk directeur 4TU.Ethics

Een ander plan is om te onderzoeken hoe we ook als 4TU Centrum penvoerend kunnen zijn in Europese onderzoeksaanvragen. De samenwerking is al heel sterk, en resulteerde eerder in een toekenning van de NWO-Zwaartekrachtsubsidie ‘Ethics of Socially Disruptive Technologies’; een bedrag van 17,9 miljoen euro voor onderzoek naar ethische kanten van nieuwe technologieĂ«n. ‘Het is goed om ook op Europees niveau te verkennen hoe we als gemeenschappelijk academisch centrum kunnen fungeren. Natuurlijk blijven de individuele onderzoekers en centra ook zelf onderzoeksaanvragen ontwikkelen, maar op sommige terreinen kan het interessant zijn om dat onder de vlag van 4TU te doen’ zegt Verweij hierover.

Ook werkt Verweij aan verdere samenwerking met het 4TU Centre for Engineering Education. Het streven is in het onderwijs ingenieurs de vaardigheid van ethische reflectie bij te brengen zodat zij bij het ontwerpen van een technologie ook ethische waarden als rechtvaardigheid en integriteit meenemen. ‘Deze reflectie vraagt om een sensitiviteit maar ook om kennis en vaardigheden om problemen te analyseren. Samen met onze collega’s onderzoeken we hoe die competenties zo goed mogelijk ontwikkeld kunnen worden’ aldus Verweij.

De organisatie van 4TU.Ethics bestaat naast Marcel Verweij en Vincent Blok, uit een management team waarin de 4 TU’s zijn vertegenwoordigd en twee coördinatoren, Jochem Zwier en Mariska Bosschaert. Maak kennis met het 4TU.Ethics team 

Biografie Marcel Verweij

Marcel Verweij is sinds mei 2013 leerstoelhouder Filosofie binnen Wageningen University. De nadruk van zijn onderzoek ligt op de filosofie en ethiek van public health. Huidige projecten betreffen bijvoorbeeld ethische vragen over sociaal-economische gezondheidsverschillen, veiligheid van donorbloed, en duurzaamheid van medische technologie, Met rechtsfilosoof Roland Pierik (Universiteit van Amsterdam) werkt Verweij aan een boek over de regulering van vaccinatie. Daarnaast adviseert hij Zorginstituut Nederland (welke nieuwe medische behandelingen en technologieën zouden in de basiszorgverzekering vergoed zouden moeten worden) en zit hij ook regelmatig in commissies van de Gezondheidsraad (bijvoorbeeld over het gebruik van apps voor volksgezondheidsdoelen).


OOK INTERESSANT OM TE LEZEN

4TU.techtalk ‘Laveren tussen de ethische valkuilen van de datagedreven wereld’ met Philip Brey (Universiteit Twente) en Karin Bos (Achmea).


4TU.Centre for Ethics and Technology

Het 4TU.Centre for Ethics and Technology richt zich op onderzoek, onderwijs en informatie-uitwisseling over de ethische kanten van technologische ontwikkelingen. Onderzoek richt zich onder meer op een rechtvaardige inzet van data (Artificial Intelligence), de ethische aspecten van biotechnologie, en een verantwoorde inzet van technologieën om klimaatverandering tegen te gaan. Het centre beschikt over een netwerk van 80 actieve junior en senior onderzoekers waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor promovendi. Die praten bijvoorbeeld mee in het MT en leveren vraagstukken aan waarmee jonge onderzoekers te maken hebben.

NWO-Zwaartekrachtprogramma Ethics of Socially Disruptive Technologies

Topwetenschappers op het gebied van ethiek en filosofie kregen in 2019 een NWO-Zwaartekrachtsubsidie toegekend van in totaal 17,9 miljoen euro voor onderzoek naar ethische kanten van nieuwe technologieën. Het programma, dat een looptijd heeft van tien jaar, is een samenwerking van onderzoekers van de Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht, waarin ook Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en Universitair Medisch Centrum Utrecht deelnemen.

De onderzoekers gaan aloude filosofische kernbegrippen herzien, zoals autonomie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, die door technologische ontwikkelingen worden uitgedaagd. Dat moet leiden tot een vernieuwende blik en meer grip op de grote veranderingen die nieuwe technologieën teweeg kunnen brengen op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en klimaattechnologie.