Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Arjan Mol (TUD) nieuwe wetenschappelijk directeur 4TU.HTM

maandag, 6 december 2021

Prof.dr.ir. Arjan Mol (Technische Universiteit Delft) is per 1 januari 2022 de nieuwe wetenschappelijke directeur van het 4TU centrum High-Tech Materials (4TU.HTM). Hij volgt in deze functie Prof.dr.ir. Jilt Sietsma op. Sietsma was een van de initiatiefnemers van 4TU.HTM en heeft het centrum sinds de start in 2014 geleid.

4TU.HTM beoogt excellent materiaalkundig onderzoek aan de vier TU’s (Delft, Eindhoven, Twente, Wageningen) te stimuleren en te vernieuwen door middel van samenwerking en nieuwe initiatieven op de gebieden van onderzoek en onderwijs. Recent kregen 4TU.HTM en de andere centra binnen de 4TU.Federatie groen licht om hun activiteiten voort te zetten in de periode 2022-2025.

“Wat ik heel mooi vind, is hoe 4TU.HTM met de deelname van de WUR is verbreed. Materiaalkunde gaat niet alleen over staal, composieten en beton; de zachte materialen uit Wageningen horen er net zo goed bij.”
Jilt Sietsma
Prof. Materials Science & Engineering, TU Delft


“Met de materialen- en energietransitie staan we voor complexe uitdagingen. Hoe beter we als Nederlandse materiaalkunde georganiseerd zijn, hoe meer de hele maatschappij van onze expertise kan profiteren.”
Arjan Mol
Prof. Corrosion Technology and Electrochemistry, TU Delft

Arjan Mol is sinds 2017 hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 2000 ook promoveerde. Zijn onderzoek richt zich onder andere op corrosiemechanismen en (milieuvriendelijke) manieren om corrosie te voorkomen.

Bovenop de activiteiten van 4TU.HTM die al eerder van start gingen, wil Mol zich met name hard maken voor jonge wetenschappers die hun netwerk nog moeten opbouwen: “We zullen de komende jaren merken hoe groot de impact van corona is op de carrières van de nieuwe generatie wetenschappers. Ervoor zorgen dat zij toch de noodzakelijke verbindingen kunnen maken, binnen en buiten hun vakgebied, daar wil ik me voor inzetten,” aldus Mol. Daarnaast wil hij werken aan meer publiek draagvlak voor het vakgebied: “Het zou verdomd leeg zijn om ons heen zonder materiaalkunde.”

De organisatie van 4TU.HTM bestaat, naast de wetenschappelijk directeur, uit een Management Team waarin alle vier TU’s zijn vertegenwoordigd, en een coördinator.


“De materialen- en energietransities vormen misschien wel onze belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Zonder excellent materiaalkundig onderzoek kan Nederland daar geen grote rol in spelen.''

Lees ook het dubbel-interview met Arjan Mol en Jilt Sietsma