Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

3TU.Datacentrum helpt onderzoekers bij H2020

maandag, 14 juli 2014
Data goed archiveren én publiceren wordt van steeds groter belang. 3TU.Datacentrum wil deze ontwikkeling bij onderzoekers en beleidsmakers onder de aandacht brengen. Dit werd recentelijk benadrukt in een serie van drie 3TU.Datacentrum symposia bij de drie technische universiteiten.

Data goed archiveren én publiceren wordt van steeds groter belang. 3TU.Datacentrum wil deze ontwikkeling bij onderzoekers en beleidsmakers onder de aandacht brengen. Dit werd recentelijk benadrukt in een serie van drie 3TU.Datacentrum symposia bij de drie technische universiteiten. Bij deze bijeenkomsten stonden de (komende) nieuwe subsidievoorwaarden van onderzoeksfinanciers centraal. Naast een presentatie van een vertegenwoordiger van het bestuur van NWO, deelden diverse onderzoekers hun ervaringen met datamanagement in verschillende stadia van het onderzoek. Dit werd aangevuld door informatie van  medewerkers van 3TU.Datacentrum over de diensten die zij aanbieden om onderzoekers te ondersteunen om te voldoen aan de subsidievoorwaarden.

De derde bijeenkomst vond plaats in Eindhoven. Tijdens dit symposium sprak NWO-bestuurder, TUe-hoogleraar en voormalig Spinoza-winnaar prof.dr. Bert Meijer over de leidende rol die de drie technische universiteiten in deze ontwikkelingen kunnen vervullen waarin binnen instellingen en tussen verschillende instellingen stappen gezet worden. “Professionalisering van het systeem is vereist,” stelde de NWO-bestuurder in Eindhoven.

Het op goede wijze overleggen van data is essentieel in de wetenschap, stelde Meijer die daaraan toevoegde dat je zonder transparante data eigenlijk direct in het verdachtenbankje staat. Juist, omdat repliceerbare data nu zo belangrijk worden, pakken universiteiten de handschoen op, om wetenschappers hierin te ondersteunen.

Vereiste bij Horizon 2020

Die boodschap van NWO wordt vanuit Europa ondersteund. Vanuit het EU-programma Horizon 2020 is het een vereiste voor wetenschappers om in hun subsidieverzoeken een paragraaf te wijden aan de plannen voor het managen van data.  NWO in Nederland onderzoekt nu de mogelijkheden om dit ook een verplicht onderdeel te maken. Wanneer een project wordt gehonoreerd, wordt een uitgebreider data management plan op korte termijn als een van de deliverables van het project verwacht.

Nieuwe oplossingen

Zowel wetenschappers als 3TU.Datacentrum medewerkers toonden voorbeelden van hoe data management in de praktijk het best georganiseerd kan worden. Meijer gaf aan dat er organisatorisch het een en ander verlangd mag worden van faculteiten. “Er is ook een groot verschil in wat voor data er verzameld wordt tussen disciplines. Ik denk dat juist de technische faculteiten het voortouw kunnen nemen hierbij,” gaf de NWO-bestuurder de aanwezigen bij  het 3TU.Datacentrum symposium dan ook mee.

Meer informatie over 3TU.Datacentrum is te vinden op http://datacentrum.3tu.nl/

ScienceGuide besteedde aandacht aan dit onderwerp in haar nieuwsbrief in juni 2014.