Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Brief aan het kabinet vanuit de industrie: Investeer in bèta-technisch onderwijs & onderzoek

vrijdag, 14 juni 2024

De maakindustrie, de hightechindustrie en de topsectoren doen met een gezamenlijke brief de oproep aan het nieuwe kabinet om te blijven investeren in bèta-technisch onderwijs en onderzoek. In de brief stellen zij dat de bezuinigingen de Nederlandse industrie en economie ernstig schaden. Bovendien vertraagt dit de energietransitie en alle andere maatschappelijke uitdagingen waar Nederland nu hard aan werkt. Meteen naar de brief

5.000 euro minder per Nederlander

''Bèta-technisch onderzoek en onderwijs zijn van essentieel belang voor de grote maatschappelijke transities waarin we ons bevinden, zoals die op de terreinen van energie, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en klimaat'', aldus de ondertekenaars.

Evenals de Kenniscoalitie zijn zij bezorgd dat de voorgenomen bezuinigingen op het Nationaal Groeifonds (bezuiniging van 6,8 miljard euro), het Fonds Onderzoek & Wetenschap (verlaging van 1,1 miljard euro) en de landelijke sectorplannen voor hoger onderwijs (gekort met 215 miljoen per jaar) de positie van Nederland als kennis- en innovatieland afbreken. 

In de brief zetten zij uiteen wat de Nederlandse economie door het schrappen van deze fondsen misloopt:

''Iedere euro die via het Nationaal Groeifonds en het Fonds Onderzoek en Wetenschap is geïnvesteerd, levert tot 2040 maar liefst 5,80 euro aan bbp-rendement op. Door het schrappen van beide fondsen loopt de Nederlandse economie op lange termijn 90 miljard euro mis. Dit komt neer op 5.000 euro per Nederlander. ''

Ook leggen zij uit hoe de bezuinigingen de maakindustrie raken:

''De maakindustrie is verantwoordelijk voor 12% van het bbp en groeit harder dan andere sectoren (gemiddeld met 2,1% per jaar ten opzichte van 1,5% groei van de Nederlandse economie als geheel). Om een succes te blijven heeft de maakindustrie nieuwe technologie en nieuwe producten nodig. Daarnaast vraagt een duurzame samenleving om schone energie en het ontwikkelen van nieuwe energiedragers zoals energie uit waterstof en duurzame batterijen. Maar ook andere sectoren, zoals defensie, landbouw en de zorg, kunnen niet zonder technische innovaties. ''

En tot slot berekenen zij de effecten op de arbeidsmarkt:

'' De voorgenomen bezuinigingen gaan ook de Nederlandse arbeidsmarkt raken. De industrie is sterk afhankelijk van goede technici en wetenschappers opgeleid in de bèta-techniek. In de laatste 10 jaar is de vraag naar bèta-technisch geschoolden dan ook alleen maar gegroeid. In 2023 bleek het aantal vacatures in de bèta-techniek 2,7 keer groter dan in 2016: van ruim 42.000 in 2016 naar bijna 113.000 in 2023. Het tekort aan bèta-technisch opgeleiden is in Nederland zelfs groter dan in de omringende landen. De voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zullen deze kloof tussen vraag en aanbod aan bèta-technische krachten verder vergroten en een probleem vormen voor het Nederlandse bedrijfsleven.''

Link naar de brief

Link naar het persbericht

Meer cijfers over rendement kennis

Dat investeren in kennis rendeert,  bewijst ook het rapport van het Brits onderzoeksbureau Biggar. In 2021 vroegen de vier TU's aan dit bureau om de economische impact van de vier technische universiteiten te meten. Het totale jaarlijkse economische effect van de 4TU-universiteiten werd geraamd op 12,7 miljard euro bruto toegevoegde waarde (GVA) en 102.740 banen. Dit kwam erop neer dat met elke euro aan overheidsinvesteringen de 4 TU’s negen euro aan bruto toegevoegde waarde in de Nederlandse economie creëerden.

Foto:  ThisisEngineering via Unsplash